Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dannelse av landformer ved platebevegelser

No description
by

Helen Helbæk

on 14 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dannelse av landformer ved platebevegelser

Plater beveger seg mot hverandre
Dannelse av landformer ved platebevegelser
1. Plater beveger seg fra hverandre, konstruktiv
Tre typer
platebevegelser

2. Plater beveger seg mot hverandre, destruktiv
3. Plater beveger seg sideveis
langs hverandre, konservativ

2a) Havbunnsplata møter havbunnsplate
2b) Havbunnsplate møter kontinentplate
2c) Kontinentplate møter kontinentplate

1. Plater beveger seg fra hverandre
Den eurasiske
plata
Den nord-
amerikanske
plata
Den eurasiske
plata
Den nord-
amerikanske
plata
Midthavsrygg
Øvre
mantel
Øvre
mantel
Havbunnskorpe
Kontinental-
skorpe
ISLAND
Kontinental-
skorpe
Sedimenter
Vulkanske fjell
bygges opp
Magma som
flyter opp
BEERENBERG
Fra 1970
Norges eneste aktive vulkan
Fra 1985
Midthavsrygg dannes.
Eldre hav

Ungt hav

Dannelsen av en riftdal

Kontinentet rives i hver
sin retning

Her beveger platene seg fra hverandre
Midthavsrygg
Den filippinske
plata
Stillehavs-
plata
2 a) Havbunnsplate møter havbunnsplate
Den filippinske
plata
Stillehavs-
plata
JAPAN
2a) Hav-hav
2b) Hav-kontinent
2c) Kontinent- kontinent
Hav

Hav

I kollisjonssonen dannes store dyp.
Dyphavsgroper.
Da dannes en vulkansk øyebue.
Her ser vi stillehavsplata presses ned under den filippinske plata.
Japan
Filippinske
plata

Stillehavsplata

2 a) Plater beveger seg mot hverandre
Når plata kommer dypt nok smelter den.
Mye av smelten kommer opp igjen som vulkanutbrudd.
Nazca-
plata

Den sør-
amerikanske
plata

2. b) Havbunn møter
kontinent
Nazca-
plata
Den sør-
amerikanske
plata
Havbunnsplata presses under den tykkere kontinentplata.
Den nedsunkete plata gir opphav til vulkansk aktivitet.
I kollisjonssonen dannes en dyphavsgrop(renne).
Kontinent

Hav

Dannelse av magma

Subduksjonssone
Nazca-
plata
Den sør-
amerikanske
plata

2 b) Plater beveger seg mot hverandre
Den indisk-
australske
plata
Den eurasiske
plata
2 c) Kontinent møter
kontinent
Den indisk-
australske
plata
Den eurasiske
plata
Havbunnsskorpa (med høy tetthet) vil alltid presses under kontinentalskorpa.
http://geografi-ny.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=96007

2 c) Plater beveger seg mot hverandre

Hav
Kontinent
Kontinent
Når to kontinentalskorper møtes vil ingen av dem presses ned i mantelen.
En slik kollisjon fører til sammenfoldinger og overskyvninger.
Norge har opplevd samme type kollisjon.
Da ble den kaledonske fjellkjeden dannet. Den er i dag brutt ned. «Røttene» av disse fjellene finner vi i dag på Vestlandet.
Kollisjonen mellom disse platene er enda ikke avsluttet.
Himalaya hever seg med ca 1 cm i året.
Mount Everest
8848 moh
Himalaya
2
1
Forkastning
3. Plater beveger seg sideveis langs
hverandre
3
Den nord-
amerikanske
plata
Stillehavs-
plata
Den nord-
amerikanske
plata
Stillehavs-
plata
SanAndreas- forkastningen er et eksempel
Platene beveger seg i forhold til hverandre med en fart på 5-6 cm i året
Om noen millioner år vi Los Angeles ligger nord for San Fransisco
Øyer
dannes
Hot spot
Søylestrøm
De fleste vulkaner finnes i grensene mellom litosfæreplatene
Vi har unntak;
Vi kan finne søyler med varmt mantelmateriale
Geologiske spesialtilfeller
En slik søylestrøm gir opphav til det vi kaller hot spot
Stillehavsplata beveger seg med en hastighet på 12 cm pr år

En søylestrøm (hot spot) ligger på samme sted i mantelen, mens litosfæreplatene beveger seg på jordskorpen
Øyer dannet på denne måte flytter seg med platebevegelsene
Det dannes et
skyvedekke
Læringsmål:
forklare hva vi mener med konstruktive platebevelser
gi eksempler på steder der vi finner konstruktive platebevegelser
forklare hva vi mener med destruktive platebevelser
gi eksempler på tre typer destruktive platebevelser
hav-hav, hav-kontinent, kontinent-kontinent
gi eksempler på steder der vi finner havplate møter havplate
forklare hva vi mener med dyphavsgrop
gi eksempler på steder der vi finner havplate møter kontinetplate
forklare hva vi mener med subduksjonssone
gi eksempler på steder der vi finner kontinentplate møter kontinentplate
forklare hva vi mener med fjellkjedefolding og skyvedekke
Fjellkjedefolding
gi eksempler på steder der vi finner to plater som glir langs hverandre
forklare hva vi mener med forkastninger
forklare hva vi mener med hotspot (søylestrøm)
forklare hvordan Hawaiiøyene er dannet
Våken???
Lyst på en drops?
Kun 2 menn har vært der, Piccard og Walsh

Eneste bemannede u-båt ned på 11 000 m dyp
Store dyp
Dyphavsgrop
Dyphavsgrop
Dyphavsgrop og fjellkjede (vulkansk aktivitet)
Fjellkjedefolding
Havbunnsspredning
Full transcript