Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ตึกสูงละฟ้า

No description
by

patsawee jintanalerd

on 27 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ตึกสูงละฟ้า

add logo here

โครงสร้างตึกสูงละฟ้า
แผนภาพของกรอบโยกตั้งค่าสำหรับการทดสอบการสั่นของตาราง กรอบเหล็กค้ำยันจะแสดงในสีแดง โครงสร้างสีขาวที่อยู่เบื้องหลังกรอบจำลองน้ำหนักของอาคารสามชั้น ภาพประกอบแสดงฟิวส์เหล็กถอดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ฐานของกรอบโยก ข้างหลังและด้านหน้าของฟิวส์ที่มีสายเหล็กแนวตั้งอาคารที่ดึงกลับเข้ามา
หลังการเกิดแผ่นดินไหว
ประเภทระบบโครงสร้างอาคารสูง
เหมาะสำหรับอาคารที่สูงประมาณ 20-30 ชั้น
Rigid Frame
เป็นระบบโครงสร้างที่ใช้ได้ดีกับอาคารสูงกว่า 100
Bundled Tube
Shear wall
เป็นระบบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับอาคารที่สูง 30-40 ชั้น
เป็นระบบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับอาคารสูงประมาณ 40-50 ชั้น
Frame + Shear wall
เป็นระบบโครงสร้างที่สามารถใช้กับอาคารสูงประมาณ 60 ชั้น
Belt Truss Outrigger
Framed Tube
เป็นระบบโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพกับอาคารสูงในระดับ 80-90 ชั้น
Truss Tube
เป็นระบบโครงสร้างที่ใช้กับอาคารสูงในระดับ 100 ชั้น
โครงยึดยันรูปสามเหลี่ยม (Braced frame)
โครงยึดยันประกอบด้วยโครงเสา คาน และตัวยึดเฉียง ในลักษณะของโครงถัก โครงยึดยันอาจวางอยู่นอกผนังภายนอก หรือวางในแนวเดียวกับผนังภายใน
ระบบของผนังอาคารสูง
1. ระบบดั้งเดิม (Conventional wall system)
- ผนังวัสดุก่อ เช่น ผนังก่ออิฐโชว์แนว ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังคอนกรีตบล็อก กล๊าสบล็อก อื่นๆ ผนังประเภทนี้มีราคาถูกแต่ไม่เหมาะกับอาคารสูง


2. ระบบอุตสาหกรรมหรือสำเร็จรูป
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบจากโรงงาน ใช้เป็นผนังภายนอกหรือภายในอาจใช้เป็นผนังโครงสร้างหรือใช้เป็นเปลือกหุ้มอยู่ภายนอกอาคารก็ได้
- ผนังสำเร็จรูปใช้ภายในอาคาร พวกผนังที่ทำเป็นชิ้นๆแล้วมาประกอบที่หน้างานได้ง่าย


ระบบโครงสร้างตึกสูงและอุปกรณ์ที่นิยมใช้
ผนังรับแรงลม (Shear wall)
เป็นผนังทางตั้งมีช่องเปิดน้อยๆเพื่อไม่ให้เสียรูปได้ง่ายเมื่อมีแรงกระทำ มีหน้าที่ต้านทานแรงลมหรือรับแรงกระทำทางด้านข้างในระบบโครงสร้างอาคารสูง Shear wall อาจทำหน้าที่เป็นผนังรับน้ำหนักในแนวดิ่งด้วยก็ได้ โดยอาจออกแบบให้เป็นผนังที่มีความหนาเท่ากันตลอดความสูงอาคาร หรืออาจเป็นผนังยึดระหว่างเสา 2 ต้น หรือเป็นเพียงแผ่นผนังที่บรรจุและยึดติดอยู่ระหว่างโครงเสาและคานก็ได้
การยึดโครงสร้างเข้าด้วยกันช่วยขจัดพลังงานและลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
ระบบกระจายพลังงาน
พลังงานในโครงสร้างที่เกิดจาก จะถูกขจัดหรือกระจัดกระจายให้เบาลงจนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ซึ่งเรามีวิธีที่จะช่วยกระจายพลังงานออกไปจากโครงสร้างได้หลายวิธี เช่น
1. ใช้วัสดุโครงสร้างที่มีธรรมชาติรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
2.ใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นหรือมีความอ่อนตัวสูง เพื่อลดความรุนแรงของพลังงานที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
3. ใช้ระบบโครงสร้างที่ออกแบบพิเศษหรือเกินความจำเป็น เพื่อช่วยกระจายหรือดูดซับพลังงานได้มากขึ้น
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือกลไกทางวิทยาศาสตร์ช่วยลดการสั่นสะเทือน เช่น ใช้สารที่มีความเหนียว ความหนืด หรือมีความยืดหยุ่นสูง
5. การใช้เคเบิลสำหรับโครงสร้างประเภทที่มีความสูงมากเมื่อเทียบกับรูปตัด เช่น หอถังน้ำ เสาไฟฟ้ายอดอาคาร เสาส่งวิทยุยอดอาคาร ส่วนมากใช้สายเคเบิล หรือลวดสลิงดึงขึงไว้หลายๆเส้นเพื่อช่วยกระจายพลังงานออกไปจากโครงสร้าง ลดการสั่นสะเทือนและช่วยบังคับไม่ให้เกิดการแกว่งหรือการโก่งตัวของโครงสร้างมากจนพังทลายลงมา

แสดงโครงสร้างแรงต้านทานในแนวดิ่ง
เทคนิคในการสร้างตึกแบบใหม่
เพื่อรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว
หลักการสำคัญในการออกแบบลักษณะโครงสร้างภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการประคองตัวอาคารไว้เมื่อมีการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นของอาคารเพื่อลดการเกิดความเสียหาย เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
โครงสร้างอาคารนี้จะมีระบบในการกระจายพลังงานผ่านไปยังเหล็กกล้าที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร โดยโครงสร้างต่างๆจะยืดหยุ่นสามารถขยับขึ้นลงได้ ด้วยการยึดที่แข็งแรงของฐานอาคาร ส่วนต่างๆของอาคารจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยวัสดุที่ทำหน้าที่คล้ายกับเส้นเอ็นที่ทำมาจากเหล็กกล้าเป็น เส้นๆมาพันรวมกัน โดยเส้นเอ็นที่ทำจากเหล็กนี้จะถูกวางทั่วทั้งโครงสร้างของอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้อาคารสามารถยืดหยุ่นและขยับได้คล้ายๆกับลักษณะของพุ่มไม้ โดยที่โครงสร้างภายในไม่เกิดความเสียหาย
ในส่วนของฐานตัวอาคารจะมีส่วนสำคัญที่เรียกว่า "ฟิวส์" ที่ทำหน้าที่ในการรับแรง และช่วยรักษาโครงสร้างของตัวอาคาร โดยสลายพลังงานจากแผ่นดินไหว ทำให้ช่วยลดแรงที่กระทำต่อตัวอาคาร
หลังการทดสอบการสั่นสะเทือนเป็น (เดิมแบน) ฟิวส์เหล็กแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติท​​ี่เกิดจากพลังงานที่จะกระจายไปในระหว่างการเขย่า ฟิวส์ที่ถูกออกแบบมา
เพื่อดูดซับความเสียหายและจะถูกแทนที่ได้อย่างง่ายดาย
หลังการเกิดแผ่นดินไหว

ศ.เกร็ก Deierlein, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อธิบายถึงวิธีการที่เขาใช้ตารางสั่นใหญ่ที่สุดของโลกในการทดสอบการออกแบบโครงเหล็กใหม่ที่มีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และยังช่วยให้อาคารดึงตัวเอง กลับเข้ามาหลังเกิดแผ่นดินไหวอีกด้วย
ขอบคุณค่ะ
Full transcript