Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Warsztat pracy infobrokera - wybrane zagadnienia

No description
by

Natalia Pamuła-Cieslak

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Warsztat pracy infobrokera - wybrane zagadnienia

Wyszukiwanie informacji
Bazy danych - w tym także systemy multiwyszukiwawcze
Ukryty Internet
Strategie pozyskiwania informacji online
Uniwersalne i dziedzinowe
Bezpośrednie i pośrednie
Otwarte źródła informacji (2)
Media drukowane: dzienniki, gazety, czasopisma (także wewnętrzne) wydawane przez przedsiębiorców, czasopisma branżowe, dokumenty badawcze, literatura opiniotwórcza i słowniki, literatura faktu, raporty przedsiębiorstw i organizacji, dokumenty rządowe, reklama.

Warsztat pracy infobrokera
Warsztat pracy infobrokera - wybrane zagadnienia

Dni z infobrokeringiem - IBiIN UMCS

dr Natalia Pamuła-Cieślak
IINiB UMK

Klasyfikacja przydatnych infobrokerowi źródeł informacji - różne podejścia
Otwarte źródła informacji (1)
MEDIA (prasa, tygodniki, miesięczniki, radio, telewizje, Internet);
MATERIAŁY RZĄDOWE (dane statystyczne, raporty, dane budżetowe, przesłuchania przed komisjami parlamentarnymi, zamierzenia legislacyjne, konferencje prasowe, wypowiedzi polityków i urzędników),
MATERIAŁY ZE ŚWIATA AKADEMICKIEGO I PROFESJONALNEGO (materiały konferencyjne, sympozyjne, opracowania naukowe, dysertacje, artykuły z czasopism, monografie, literatura popularno-naukowa powstająca w kręgu akademickim, profesjonalnym);
DANE KOMERCYJNE (bazy danych);
SZARA LITERATURA newslettery, working papers, studia projektowe, badania rynkowe, informacja techniczno-handlowa, normalizacyjna itp.);
dane
informacja
wiedza
obiekty
źródła informacji i danych

narzędzia wyszukiwawcze
W praktyce inforbrokerskiej
liczą się przede wszystkim źródła jawne, publiczne, otwarte, ogólnodostepne.
(A. Januszko-Szakiel, Informacja tworzywem przekazów infobrokerskich. Wybrane zagadnienia. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker, Warszwa 2015, s. 283
Infobroker wykorzystuje różne źródła informacji - nie tylko te dostępne elektronicznie!
Źródła informacji

Narzędzia wyszukiwawcze
Istniejące punkty dostępowe
Własne punkty dostępowe
Własne bazy wiedzy
Osobowe i instytucjonalne
Piśmiennicze i niepiśmiennicze
Publikowane i niepublikowane
Tradycyjne i nowoczesne
Pierwotne, wtórne, pochodne
Otwarte, półotwarte, zamknięte
Ogólnodostępne i z ograniczeniami dostępu
Białe, szare i czarne
Jawne i niejawne
Formalne i nieformalne
Zależne i niezależne
Wewnętrzne i zewnętrzne
Oficjalne i nieoficjalne
Ewidencyjne i pozaewidencyjne
Krajowe i zagraniczne
Komercyjne i bezpłatne
Dynamiczne i statyczne
A. Januszko-Szakiel, Informacja tworzywem przekazów infobrokerskich. Wybrane zagadnienia. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker, Warszwa 2015, s. 282-283
Media rozgłoszeniowe: tv informacyjne, filmy dokumentalne, materiały filmowe inne niż rozrywka (szkoleniowe, instruktażowe), informacyjne rozgłośnie radiowe, radiowe programy dokumentalne, programy radiowe inne niż rozrywkowe (np. edukacyjne, popularno-naukowe).
Media cyfrowe: internetowe wydania gazet i czasopism, blogi i mikroblogi, portale społecznościowe o róźnym charakterze, grupy dyskusyjne, Wiki, serwisy video i multimedialne, serwisy fotograficzne, strony internetowe organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, rządowe zasoby internetowe - w tym informacja publiczna, newslettery i subskrypcje, reklama internetowa, literatura patentowa, rejestry Whois, radiostacje i telewizje internetowe, mapy i lokalizatory, zdjęcia satelitarne i lotnicze.
Bazy danych i katalogi: bazy danych statystycznych, bazy czasopism, komercyjne bazy o różnym charakterze, bazy danych o publikacjch (bibliografie, biblioteki i księgarnie), bazy danych filmów dokumentalnych, "białe (prv) i żółte (public) strony" książek telefonicznych, wyszukiwarki osób i reputacji, wyspecjalizowane wyszukiwarki internetowe (poziom Deep Web), archiwa rejestrów Whois, informacja archiwalna online, informacja genealogiczna online, archiwa internetowe.
K. Liedel, P. Piasecka,
T. R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012, s. 57-59
Wyszukiwarki internetowe: ogólne, multiwyszukiwarki, specjalne - z dalszą typologią
Katalogi, indeksy, spisy
O wyszukiwarkach specjalistycznych możemy mówić, gdy:
specjalizują się one w poszukiwaniach
jednorodnych tematycznie
(np. informacja medyczna, informacja turystyczna),
dedykowane są
tożsamemu rodzajowi zasobów internetowych
(wyszukiwarki grafiki, multimediów, typów plików np. PDF, oprogramowania),
stworzone są z myślą o
grupie użytkowników
(np. wyszukiwarki zasobów dla dzieci, wyszukiwarki naukowe),


posługują się
niestandardową technologią
wyszukiwawczą (wizualizacja, personalizacja, analiza semantyczna, klasteryzacja).

randomizacja
specjalizacja
- "on the Web" vs "via the Web"
- punkty startowe - uniwersalne i specjalistyczne
- katagoria "Reference"

On the Web
nieefektywna, intuicyjna
Via the Web

efektywniejsza, wieloetapowa
Punkty dostępowe - uniwersalne i specjalistyczne
Katalogi, portale, wyszukiwarki
Subject gateways, spisy, indeksy, wykazy

Deep Web
OA i OZE
Web 2.0
źródła informacji bibliograficznej, faktograficznej i encyklopedycznej
Grafika, multimedia, obiekty
Zasoby wyspecjalizowane tematycznie, wortale
Bazy czasopism
Źródła nieformalne
S. Cisek, Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w Internecie [online]. 2009 [dostęp: 4.05.2015]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokering-w-praktyce-zasady-i-metody-wyszukiwania-informacji-w-internecie
Biblioteczne punkty dostępowe
Biblioteka UMCS
Biblioteka UMK
St. Louis Community College Library
LaGuardia Community College - Library Media Resources Center
Wykazy sporządzane przez naukowców i praktyków -
np. Deep Web Research and Discovery Resources (2015) Marcusa P. Zillmana
Zbiory informatorów w katalogach internetowych - kategoria Reference lub podobne
Porządkowanie informacji, monitoring, alerty
Tworzenie własnych punktów dostępowych i baz wiedzy:
serwisy zakładkowe online, chmury

RSS


Newslettery

Alerty
Serwisy zakładkowe
tworzenie, opisywanie, katalogowanie, udostępnianie kolekcji odnośników (Delicious, Pearltrees, Bibsonomy, Diigo).

tworzenie notatek - przechowywanie danych i informacji (Pearltrees, Diigo)

magazynowanie obiektów - multimediów, plików (Pearltrees, Diigo)

funkcje społecznościowe: dzielenie się treścią, alerty, podobne kolekcje, łączenie kolekcji (Delicious, Pearltrees, Bibsonomy, Diigo)
Newsfeedy
Zarządzanie bibliografią
Zarządzanie bibliografią online: WorldCat
Blogrolls

Wykorzystana literatura:
Januszko-Szakiel A., Informacja tworzywem przekazów infobrokerskich. Wybrane zagadnienia. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker, Warszwa 2015, s. 276 - 289

Cisek S., Fajfer A., Imiołek-Stachura K., Wierzbicka J., Podstawy wyszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker, Warszwa 2015, s. 299-310

Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012, 228 s.

Cisek S., Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w Internecie [online]. 2009 [dostęp: 4.05.2015]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokering-w-praktyce-zasady-i-metody-wyszukiwania-informacji-w-internecie

Krysiński P., Kowalska M., Pamuła-Cieślak N., Warsztat pracy infobrokera. W: Kowalska M., Wojewódzki T., (red.) Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk 2015, s. 277-314

Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015, 177 s.


Wykorzystane i zaprezentowane
zasoby cyfrowe - dostęp: 4-7 maja 2015
Katalogi kwalifikowanych zasobów internetowych na wirtynie Biblioteki UMCS: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/deep.php

Polecane dziedzinowe na witrynie Biblioteki UMK: http://www.bu.umk.pl/polecane
Deep Web Research Guide na witrynie St. Louis Community College Library: http://guides.stlcc.edu/deepweb

J. Devine, F. Egger-Sider, Beyond Google: The Invisible Web na wirynie Library Media Resources Center La Guardia Community College: http://library.laguardia.edu/invisibleweb

M. P. Zillman, Deep Web Research and Discovery Resources: http://www.zillman.us/white-papers/deep-web-research-and-discovery-resources-2015-llrx-feature-article-and-online-white-paper/
S. Cisek, Blog: Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering: http://sabinacisek.blogspot.com/
Wykorzystane i zaprezentowane
zasoby cyfrowe - dostęp: 4-7 maja 2015
MedNar: http://mednar.com/mednar

Carrot2: http://search.carrot2.org

Open Directory Project: http://www.dmoz.org

Library of Congress E-Resources Online Catalog: http://eresources.loc.gov/

WorldCat: https://www.worldcat.org

Pearltrees: http://www.pearltrees.com

Bibsonomy: http://www.bibsonomy.org

Diigo: https://www.diigo.com

Delicious: https://delicious.com
Blogroll w praktyce:
Case study
Któryś z rzymskich pisarzy, prawdopodobnie Pliniusz Młodszy lub Starszy (należy sprawdzić) opisali w swoim dziele jak wyglądał faraoński labirynt. Prosiłbym o odszukanie tego tekstu i pozycji literaturowej i ewentualnie przetłumaczenie - o ile nie ma tłumaczenia - na język polski lub (niechętnie) angielski.
a profesor w Egipcie na wykopaliskach...
Library of Congress
E-Resources Online Catalog
Full transcript