Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evolution

No description
by

Amalie Ellehauge Henriksen

on 2 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evolution

Evolution
Af: Amalie E. Ellehauge
Evolution
Af: Amalie E. Ellehauge
Slut
Thank you!
Begyndelsen
Det første tegn på liv sker ca. 800 mio. efter jordens opstandelse. De første fossile spor man har fundet, er cyanobakterier (blågrønalger). De har garanteret levet af svovlforbindelser eller kvælstofforbindelser i ursuppen.
Den bakterie findes stadigvæk på havbunden, i dyr tarme eller i søernes mudder. Dvs at de ikke må blive udsat for fri ilt, altså O2. De kan nemlig ikke tåle det, fordi at i jordens tidlige atmosfære var der ikke noget fri ilt. Og efter talrige mutationer, har de efterhånden formået at udvikle sig til andre livsformer.
for 3,5 millioner år siden begyndte de første bakterier med at producere fotosyntese, de bakterier udviklede sig også og efterhånden begyndte planterne også at lave fotosyntese. Stille og roligt producerede de ilt ud i atmosfæren, og efterhånden som der kommer mere ilt, bliver der dannet ozon, O3. Ozonlaget er højere oppe end atmosfæren, det virkede som en form for beskyttelse for solen. Det standsede solens farlige ultraviolette stråler, hvilket gjorde det et bedre miljø for livet nær vand- og jord overflade.Udvkling

Alle dyr skal formere sig, og der vil altid være konkurrence om hvem der kan få de bedste muligheder for at yngle. Derfor sker der konstant en naturlig udvælgelse, det er simpelhen dem der klare sig bedst i konkurrencen, der får lov til at videregive sine gener til den næste generation. Det bliver også kaldt “survival of the fittest”, det var en teori som Charles Darwin fremlagde i 1859. Englænderen Charles var på en jordomrejse da han stødte på Galapagos øerne. Der brugte han lang tid på at studere finker. Der opdagede han variation mellem dem, men han mente at de alle sammen stammede fra den samme art. Han mente at de engang for lang tid siden havde drevet over til galapagos øerne, fra afrikas kyst, og på de forskellige øer har der været forskellige leveforhold som de har måttet indrette sig efter, og derfor har de dannet en artsdannelse. Finkerne havde ændret sig gennem evolution, og tilpasset sig til de forskellige levesteder.
Det foregår også når f.eks. byttedyr som ikke rigtig har noget at forsvare sig med, kan udvikle farver på deres kroppe, for at signalerer at de enten er farlig eller at de smager dårligt.

Celler
Prokaryote og eukaryote celler havde allerede levet i flere mia. af år, da der for ca. 700 mio. år siden opstod flercellede organismer. Der er blevet fundet flere spor af dem i forskellige dele af verdenen, såsom: Australien, Canada og Rusland. De celler begynder også at samarbejde og fordele de forskellige opgaver, som f.eks. bevægelsesorganer og fordøjelsesorganer.

Menneskets udvikling
For ca. 15-20 mio. år siden fandtes de første menneskelignende aber på jorden, i Afrika.
Den art hed “Proconsul”, og man kender den fra forskellige fossile fund. Proconsul var haleløs og gik på 4 ben. Den var på størrelse med en bavian og havde et hjernerumfang på ca. 150cm3. Den havde store, kraftige hjørnetænder, og spiste kun frugter.
Vi har igennem tid blevet bedere til at udnytte redskaber og forstørrede vores hjerner.
Alle dyr og mennesker stammer fra noget andet, og over tid har de forskellige dyr gået igennem mutation, tilpasning isolation og meget mere for at nå der hvor de er i dag.

Hvad er Liv:
Hvad er liv.
Alle levene organismer består af et kompliceret netværk af kulstofsforbindelser, som: kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. De har alle et stofskifte, så de kan gøre nytte af de næringstoffer som de for. De kan alle formere sig, og lave kopier af dem selv.
I et samarbejde med en artsfælde kan de overføre DNA til deres “afkom”.
Alle former for liv bliver inddelt i 5 riger- prokaryote- og eukaryote celler, svampe og planter.

Prokaiyote celler:
Encellede organismer, celler uden cellekerne
Fx bakterier.

Eukayote celler:
Encellede dyre- og plantelignene organismer- alger med cellekerne
De 5 riger:
Mutation:
Mutation sker når DNA’et ændre sig, altså de arvelige anlæg. Mutation er ofte med til at ændre udseendet eller at forbedre det enkelte dyrs færdigheder.
Tilpasning:
Hvis et dyr eller andet, bliver udsat for en eller anden form for forandring, kan det blive nødt til at ændre sig for at overleve, f.eks. ved naturlig udvælgelse.

Isolation:
Hvis miljøet omkring f.eks. et dyr, ændre sig, og isolere den, må den blive nødt til at tilpasse sig det nye miljø.
Artdannelse:
Artdannelse er når én art deler sig, i op til flere grupper, og de enkelte grupper så tilpasser sig til omgivelserne, og derved danner en ny art.

Evolution:
Det er en teori om hvordan de første tegn på liv begyndte, og hvordan vi har udviklet os gennem en lang periode, og til sidst har endt med meget udviklede organismer

Variation:
Det er hvor der er en forskel mellem de forskellige individer, som er sket ved enten hjælp af en kønnet formering eller overkrydsning.

Overkrydsning:
En overkrydsning er når kromosomernes DNA strenge bliver brudt, tæt på hinanden, og så går strengene over til det kromosom som er tættest på, og deler derefter generne.


Kønnet formering:
Slut resultatet af en kønnet formering er, at hvert individ bliver bærer et af enestående sæt gener. Meget står for, at den kønnede formering har været en vellykket fremgangsmåde, fordi at den er opstået selvstændigt flere gange og hos mange, meget forskellige organismer.


Konkurrence:
Det er forskellige dyr, organismer og planter
der, konkurrere om de bedste leveforhold til
deres egen yngel, og kun den bedste får lov
til at sprede deres afkom
Lasses kommentarer

din prezi er meget flot og din ide med bjergt er god og understøtter fint begrebet Evolution. Du kommer ind på alle begreber og forklarer dem flot i faktabokse og i tekster. I fht. skemaet med de 4 niveauer vil jeg sige at det er et sted imellem 3 og 4. Du forklarer alle begreber, men jeg savner nogle sammenligninger eller at du sætter begreberne ind i andre sammenhænge , " - det er lige som når......" , " det kan man f.eks også se i ......"
karakter for skriftlig opgave + prezi : 10
Full transcript