Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szablyák a golyózáporban

No description
by

P. Z.

on 27 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szablyák a golyózáporban

A Nagy Háború mint kényszerű sors
Szent Korona Konferencia 2014
"Szablyák a golyózáporban"
A magyar huszárság helytállása
az első világháborúban
Az előre eltervezett háború
A Monarchia hadereje I.
A Monarchia hadereje II
Magyarok a fegyveres erőben 1914 - II.
A hadvezetés hibái?
A magyar huszár
A magyar huszár
Hadvezetés történelmi hibái
A fegyverzet hiányosságai
A lovasság szerepe megváltozott
Gorodok, 1914. augusztus 17.
Sztojanov, 1914. augusztus 15.
1914. augusztus 21. - Jaroslavice
Limanova, 1914. december 11.
Nemzeti áldozatkészség
A huszárság traumája
"Gyalogosított lovasok"
Hattyúdal
Budakalász, 2014. december 28.
"Szablyák a gólyázáporban"
A magyar huszárság helytállása az első világháborúban
Dr. Zachar Péter Krisztián
új nagyhatalmak és eszmék megjelenése
érdekszférák és befolyási területek imperialista jellegű újjászervezése
folyamatos fegyverkezési verseny
1914. június 28. Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége, Chotek Zsófia grófnő
osztrák-magyar hadüzenet Szerbiának 1914. július 28-án
német hadvezetés hadüzenete Franciaországnak és ezt követően azonnal Oroszországnak: augusztus 1. és 3.
hosszú béke után a háború eufóriája

1867: Osztrák-Magyar Monarchia
1868-as véderőtörvény, a honvédségi törvény és az önkéntes népfelkelésre vonatkozó törvény (1868. évi 40., 41. és 42. tc.)
A közös hadügy irányítása:
A legfelsőbb hadúr az uralkodó, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király
Az egységes irányítás Bécsből történt:
közös hadügyminiszter,
hadsereg főfelügyelője,
az uralkodó katonai irodájának főnöke,
a vezérkar főnöke,
egységes tábornoki kar
A fegyveres erő felépítése:
Szárazföldi haderő
Császári és királyi (közös) haditengerészet
A szárazföldi haderő
A szárazföldi haderőn belül 3 vonal volt jelen:
1. Császári és királyi (közös) hadsereg
német vezényleti nyelv,
a birodalom egész területéről egészült ki,
főparancsnok irányította
benne minden fegyvernem: gyalogság, lovasság (huszárok, dragonyosok, ulánusok), tüzérség, műszakiak (utászok), hadtáp, trén, egészségügyi csapatok.
Háború megvívására e hadsereg volt hivatva:
33 gyalog- és 9 lovashadosztály, tábori és vártüzérség
1 gyalog-hadosztály: 15.000, 1 lovas-hadosztály: 3.600 fő
Létszáma: 1914-ben 450.000, hadiállománya 1,8 millió fő.

1867 és 1914 között csupán néhány rövid hadjárat:
1869-ben a Cattarói-öböl környékén kitört lázadás leverése,
1878-ban Bosznia és Hercegovina katonai megszállása,
1882-ben Hercegovina és Dél-Dalmácia felkelésének leverése
Cs. és kir. haditengerészet
2100 km hosszú adriai partvidék védelme
ereje 1914-ben: 15 csatahajó, 9 cirkáló, 19 romboló, 28 torpedónaszád, 7 tengeralattjáró
létszáma: 20.000 fő (ebből
5.100 magyar)
Részvétele nemzetközi akciókban:
1897-98: a krétai-válság megoldásában 19 hajóval,
1900-1901: a kínai boxer-lázadás leverésében egy cirkálóval,
1913: Montenegró tengeri blokádjában (7 nagy és több kisebb hajóval), valamint az albániai Szkutari megszállásában
2. A honvéd és a Landwehr
Magyar királyi honvédség:
Magyarországról egészült ki,
szolgálati nyelve magyar, illetve horvát,
8 gyalog- és 2 lovashadosztály, 8 tábori tüzérdandár
létszáma: 1914-ben 30.000 (200.000 fő)
Császári-királyi Landwehr:
Ausztriából egészült ki,
szolgálati nyelve német,
8 gyalog-hadosztály, 6 ulánusezred és 16 tüzérosztály
létszáma: 1914-ben 45.000 (200.000 fő)
3. Népfelkelés és Landsturm
Magyar királyi népfelkelés és császári-királyi Landsturm
Csak háború esetén hozzák létre
Feladata: a háborús veszteségek pótlása, különböző hátországi feladatok ellátása - békében belső rendfenntartás, háborúban a közös hadsereg támogatása és honvédelem
"a második vonal"
Mozgósítás után mindkét népfelkelés 8-8 gyalogdandárt, a magyar királyi még 10 huszárosztályt is felállított

Közös gyalogság 1895
Közös huszárok 1895
Közös utászok 1895
Honvéd gyalogos és huszár
Honvéd gyalogos és tüzér 1914
Magyar királyi népfelkelés 1914
Magyarok a fegyveres erőben 1914 - I.
Magyarország 70.000 újoncot adott a közös had-seregnek; 1913-ban 1.100 főt a közös haditengerészetnek; 25.000 főt a Honvédségnek

1. Közös hadsereg:
33 gyaloghadosztálynak több mint egyharmada, összesen 12 egészült ki a magyar korona országából
a lovashadosztályok közel fele, 4 a 9-ből
továbbá számos tüzér és műszaki alakulat

2. Honvédség 1914-ben:
32 gyalogezred (8 hadosztály),
10 huszárezred (2 hadosztály),
8 tábori ágyúsezred és 1 lovas tüzérosztály
Mozgósítás 1914 július végén:
6 hadsereg
16 hadtest,
52 gyalog- és 11 lovashadosztály,
létszámuk 3,2 millió fő (1/3-a magyar katona)
A haderő fejlesztése elmaradt a kívánalmaktól (technikai lemaradás, modern ismétlőpuskák, géppuskák, tehergépkocsik, repülőgépek alacsony száma)

A nagyhatalmak közül a legkevesebbet költ védelmi kiadásokra

Téves hadászati és harcászati alapelvek (gyalogság mint csatadöntő fegyvernem, lovasság zárt rohama)

A szomszédos nagyhatalmakhoz képest a Monarchia hadereje gyengébb, korszerűtlenebbül felszerelt és kiképzett, ütőképessége az 1868-as állapotoknak felelt meg.
nemzeti büszkeség
a világ legismertebb lovas katonája
a XIX. századi nemzeti megújulás alappillére
honvédő, nemzetmentő szerep
inspirálta, megterméke-nyítette nemcsak a népi kultúrát, népdalainkat és népi költészetünket, de a magaskultúrába is utat talált
első állandó huszárezred - Czobor Ádám gróf
szokás alapján az ezredtulajdonos nevével jelölték
tulajdonos nemcsak a csapat ezredese volt, de a pallosjogot is birtokolta
ruházatban 1767-től egységesedés: 4 főszín (sötét- és világoskék, sötét- és világoszöld)
1849 után az ezredek hagyományos színeit megváltoztatták
kiegyezéssel önálló honvéd huszárezredek megszervezése
1891-től zsinóros atillát, addig zubbonyt viselt. A nyereg málházva hátul a főzőedény, a barna huszárköpeny és a zabos-zsák. A nyereg alatt a fehér lópokróc. (A tiszti lópokróc fekete volt.)
Közös közhuszár 1907
Kétfrontos háború
helyi háborúk a nagyhatalmak többségében átírták a hadművészet alapelveit
búr háborúban már tömegesen alkalmazták a géppuskákat; megjelentek a páncélvonatok, sőt állásháború is
orosz−japán háborúban a gyalogság zárt tömeg helyett rajvonalban támadott
a terep színébe olvadó ruhák; aknavetők, kézigránátok
Balkán-háborúk alatt 1913-ban már használták a repülőgépeket, a páncélgépkocsikat

Steyr-Mannlicher M1895
Schwarzlose MG M.07/12 géppuska
Albatros D.III vadászrepülő
fő és csatadöntő fegyvernemnek a gyalogságot tekintették
frontális támadás
rövid ideig tartó védekezésre számítottak
lovasság: ellenséges lovasság, gyalogság, valamint tüzérség rohammal történő legyőzése
zárt lovasrohamok
elsősorban az m. kir. budapesti 1., zalaegerszegi 6., pápai 7. és pécsi 8. honvéd huszárezredek
nehéz terep
felderítés elmaradása
Bárczay András őrnagy

5. kassai és 9. marosvásárhelyi honvéd huszárezred hőstette
"a történelem utolsó nagy klasszikus lovascsatája"
orosz cári hadsereg 10. lovashadosztálya (a 10. orosz huszár-ezred, a 10. ulánus-ezred, a 4. kozák-ezred, a 10. dragonyos ezred) és a 4. cs. és kir. lovas-hadosztály
Otto Aloys Huyn gróf vezérőrnagy

Franz Conrad von Hötzendorf tábornok: tehermentesítő támadás és átkaroló hadművelet
Limanova - "a birodalom kapuja"
Jabloniec hágó biztosítása
cs. és kir. 9. Nádasdy-, a 10. fehérvári és 13. jász-kun huszárezredek
Muhr Othmár ezredes vezetésével

Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság (HEMOB)
„Wehrmann in Eisen”
több hasonló kezdeményezés: Bécs, Linz, Prága, Salzburg
Magyarországon: Székesfehérvár, Szeged, Szombathely, Kolozsvár ("Kárpátok őre")
mély lelki sebek a modern tűzérség által
ló-hiány
lovashadosztályok számára legfőképp gyalogsági feladatok
a háború első két évében az Osztrák-Magyar Monarchia lovassága, mint fegyvernem, lényegében felmorzsolódott
1917 márciusában nagy átszervezés: az 1., 2., 4., 6., 8. és 10. közös, illetve az 5. honvéd lovashadosztályt, nevük megtartásával gyaloghadosztállyá alakították
megszűnt a lovas- és gyalogososztály megkülön-böztetése
mindkét osztály azonos fegyvert, felszerelést kapott
mindegyik osztályhoz géppuskás század, rohamszázad, utászszakasz, 2 gyalogsági agyú, 4 aknavető, 4 gránátvető és fényszóróraj tartozott
1920 és 1945 között már csak 4 huszárezred és néhány tucat önálló huszárszázad
speciális feladatok végrehajtása
a második világháborúban az ország egyetlen lovasdandára, majd huszárhadosztálya Ukrajnában harcolt
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Full transcript