Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BORE 1 maart

No description
by

Joost van der Wal

on 14 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BORE 1 maart

INSTRUMENTEN OMGEVINGSWET

VERANDERING OP HET GEBIED VAN DIGITALISERING
Zes belangrijke instrumenten in de Omgevingswet
OMGEVINGSVISIE, WAT TE DOEN?
OMGEVINGSPLAN GAAT DIGITAAL
- Betere afstemming tussen regels en kaart
- Versterkte interactie tussen toelichting en regels, en regels onderling
- Zoeken via thema's en zoekwoorden

- 1 klik op de kaart brengt
regels en toelichting in
beeld
$1.25
Dinsdag 1 maart 2016
No. 1
VERBETERDOELEN OMGEVINGSWET
Samenhang via verschillende thema's
OMGEVINGSWET
OMGEVINGSWET
Integrale gebiedsvisie
- Integraal beleidsdocument
- Samenhang thema's
- Verplicht voor Rijk, provincie en
gemeenten
- Niet gericht op specifieke
thema's, juist combinatie thema's
- Géén concrete voorstellen
- Vervangt structuurvisie etc.

HET NUT VAN DE OMGEVINGSWET
Is nieuwe wetgeving wel noodzakelijk?
Huidige wetgeving sluit niet meer voldoende aan op de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

Het opstellen van integraal beleid is bijna onmogelijk door de grote hoeveelheid procedures en regels

Rijksoverheid: "Nieuwe wetgeving is dus wel degelijk noodzakelijk"
GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
We moeten van nee-tenzij, naar ja-mits
MEER RUIMTE VOOR INITIATIEVEN
MINDER REGELGEVING, BURGER AAN ZET

Samenvoeging van wetten zorgt voor overzicht en duidelijkheid
Veranderende rol overheid
Participatie van derden van steeds groter belang:
burgers
ondernemers
andere stakeholders
Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
Gebiedsontwikkeling 2.0, of 3.0?
Omgevingsvisie
Programma's
Decentrale regels
Algemene regels van het Rijk
Omgevingsvergunning
Projectbesluit
Decentrale regels:
gemeentelijk omgevingsplan
provinciale omgevings-verordening
waterschapsverordening
De omgevingsvisie biedt een kader voor andere instrumenten van de Omgevingswet
Gebiedsdekkende, integrale regeling waarin alle regels over de fysieke leefomgeving staan
vervangt bestemmingsplannen
vervangt verordeningen op gebied fysieke leefomgeving
betreft regelgeving fysieke leefomgeving, verwerkt op integrale wijze
ruimte voor concrete uitwerking aspecten omgevingsvisie
Het nieuwe omgevingsplan krijgt een eigen viewer, ruimtelijkeplannen.nl is niet meer geschikt.
Spanningsveld tussen flexibilteit en rechtszekerheid
WAAR GAAN WE MEE WERKEN?
1 maart 2016
De komst van de Omgevingswet
Programma:
Filmpjes
De 'voorpagina v/d Omgevingswet'
Stand van zaken invoering
En wat betekent dat voor BoRe?
En dan... wat gaan we doen?
Napraten
Stand van zaken invoering

Wat betekent dat voor de gemeente BoRe?

De Omgevingswet in 70 woorden

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

HET RAAKT (BIJNA) IEDEREEN
Samenwerking

Intern, maar ook met ODMH, Waterschap, regiogemeenten, bestuurlijk (raad & college), secretarissen, provincie etc.
Impact analyse
Welkom!
Van ingewikkeld naar eenvoudiger... De Omgevingswet
Gemeente Westerveld; beter lezen en 26 weken....
Chaos is business, dit adviesbureau vaart er wel bij...
2018 Omgevingswet in werking
Gemeente:
"....gewend aan decentralisaties...."

Inspanning vooral op het vlak van voorbereiding eisen die OW stelt aan integraliteit van benadering en mogelijkheid van bestuurlijke afwegingsruimte.
Het betreft vooral de aanpassing van het werkproces,
de digitalisering en de cultuurverandering
Niet alleen op inhoud: milieu, bodem, lucht, verkeer, APV, verkeer etc
Maar ook op proces en techniek: bestuurlijk, extern, intern en ICT-onstluitingen
Start met kernteam

Verdeling in werk
College & Raad informeren
Starten pilot Omgevingsplan
We gaan opzoek in en met de regio & ODMH
Informeren de organisatie
Full transcript