Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3 ZABURZENIA INTERNALIZACYJNE

No description
by

Frank Mills

on 26 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3 ZABURZENIA INTERNALIZACYJNE

ZABURZENIA EKSTERNALIZACYJNE
Zaburzenia eksternalizacyjne
Zaburzenia behawioralne - etiologia
Zachowania agresywne
ADHD
Zaburzenia behawioralne

Zaburzenia Opozycyjno-Buntownicze (ODD) - F.93.1
Zaburzenia zachowania - CD - F.91
ADHD, ODD, CD
Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami uwagi - ADHD
A -attention
D-deficit
H-hyperactivity
D-disorder
F.90 Zaburzenia hiperkinetyczne
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
- ODD
Zaburzenia zachowania - CD
płeć
ciąża i poród
temperament
trudności w nauce
życie rodzinne
środowisko życia
Klasyfikacja kliniczna agresji wg J. Price'a

Poziom I: zachowania niecierpliwe, irytujące i denerwujące
Poziom II: zachowania uparte i adgrywające gniew
Poziom III: agresja werbalna skierowana na innych połączona z minimalnym uszkodzeniem małowartościwych przedmiotów
Poziom IV: zachowania agresywne skierowane na przedmioty nieożywione
Poziom V: zachowania napastliwe
Poziom VI: intencjonalna przemoc
KRYTERIA: Norma vs Patologia
powszechność przejawiania przez dziecko agresji w wielu sytuacjach
częstotliwość zachowań agresywnych
uporczywość
przenikanie na różne sfery funkcjonowania
utrudnienie funkcjonowania i powodowanie różnych trudności w realizacji zadań rozwojowych
Termin „zespół nadpobudliwości psychoruchowej” nie jest synonimem:
•Niespokojnego dziecka
•Niegrzecznego dziecka
•Żywego temperamentu
•Zaburzeń zachowania
•Braku wychowania
•Złośliwości
•Lenistwa
•Celowego łamania norm

DSM-V
•Trwały wzór zaburzeń uwagi i/ lub impulsywności i nadruchliwości zakłócający funkcjonowanie i rozwój jednostki
•Trwały wzór rozumiany jest, jako utrzymywanie się objawów przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy.
•Objawy nie są przejawem zachowań opozycyjno-buntowniczych lub zaburzeń zachowania
Zaburzenia Koncentracji Uwagi (1) –co najmniej 6 obj.
1.Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności.
Popełnia błędy wynikające z niedbałości.
2.Dziecko ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
3.Często wydaje się, że dziecko nie słucha tego, co się do niego mówi przy braku widocznych bodźców rozpraszających.
4.Dziecko nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopoty z dokończeniem zadań szkolnych i wypełnianiem codziennych obowiązków, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub niezrozumienia instrukcji.
5.Często ma trudności w organizowaniu zadań i działań (trudności z dokończeniem zadań szkolnych, z planowaniem czasu i dotrzymywaniem terminów, trudności w utrzymaniu materiałów i rzeczy w porządku, chaotyczna praca).
6.Dziecko nie lubi, ociąga się lub unika zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego jak nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych.
Dziecko często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć np. zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia, okulary, telefony komórkowe.
8.Dziecko łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców.
9.Dziecko często zapomina o różnych codziennych sprawach.

DSM V
Nadruchliwość i Impulsywność –co najmniej 6 obj.
Nadruchliwość
1.Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
2. Dziecko wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia.
3. Dziecko chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble w sytuacjach,
4.Dziecko często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem.
5.Dziecko często jest w ruchu, „biega jak nakręcone”.
6.Dziecko często jest nadmiernie gadatliwe.
Impulsywność
7. Dziecko wyrywa się z odpowiedzią zanim zostanie sformułowane pytanie.
8.Dziecko często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej.
9.Dziecko często przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmowy lub zabawy,bierze rzeczy bez pytania lub otrzymania zezwolenia).

ADHD –dodatkowe kryteria
ICD-10: 6 z ZU, 3 z NR, 1 z IM

początek zaburzenia nie później niż w wieku 7 lat

objawy utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy

objawy te nie są spowodowane innym zaburzeniem (psychicznym, somatycznym itd.)
Podtypy ADHD (wg DSM-V)
•6-9 ZU + 6-9 NR i IM: mieszany–obecność zaburzeń koncentracji uwagi, impulsywności, nadruchliwości.

•6-9 ZU + 0-5 NR i IM: z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi (ADD)–głównie problemy w nauce.

•0-5 ZU + 6-9 NR i IM: z przewagą nadruchliwości i impulsywności–głównie problemy z zachowaniem.
Różnice w nasileniu objawów w różnych grupach wiekowych
Dzieci do 4 r.ż.
Nadmierna ruchliwość jako wariant prawidłowego rozwoju psychoruchowego
Dzieci w wieku przedszkolnym
Obecne objawy nadruchliwości i impulsywności, rzadko obserwowane objawy zaburzeń uwagi
Dzieci w wieku szkolnym
Obecne objawy nadruchliwości i impulsywności z możliwą zmniejszającą się intensywnością, nasilone objawy zaburzeń koncentracji uwagi
Dorastający
Dominujące uczucie wewnętrznego niepokoju, łatwe nudzenie się
ETIOLOGIA ADHD
GENY
Budowa OUN
Hipoteza monoamin
1. Dopamina
•2. Noradrenalina
Neuroprzekaźniki
Centralnym deficytem w ADHD
jest deficyt funkcji poznawczych
To widzi dziecko z nadpobudliwością...
...a to zauważy każdy inny człowiek.
CD - wg ICD- 10 to powtarzający się i utrwalony wzorzec zachowania, cechujący się gwałceniem albo podstawowych praw innych osób, albo poważniejszych norm i reguł społecznych właściwych dla wieku, trwający co najmniej 6 miesięcy.

Podtypy:

zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego;
zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji;
zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji;
zaburzenia opozycyjno – buntownicze
Full transcript