Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quy luật phủ định của phủ định

No description
by

Amy Ngo

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định
Phủ định siêu hình

sự phủ định sạch trơn
, sự phủ định không tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo, lực lượng phủ định là ở bên ngoài sự vật
Phủ định biện chứng
Đặc điểm
Kế thừa và chọn lọc những yếu tố tích cực của cái cũ, cải biến cho phù hợp với cái mới
Là phủ định vô tận, luôn có cái mới phủ định cái cũ
Là phủ định tự thân và phải gắn với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể
Phủ định của phủ định
Là khái niệm nói lên rằng, sự vận động phát triển của sự vật thông qua hai lần phủ định biện chứng, dường như quay trở lại điểm xuất phát ban đầu nhưng cao hơn.
Ý nghĩa
Hiểu sự ra đời của cái mới,mối liên hệ giữa cái cũ và cái mới
Chống thái độ phủ định sạch trơn
Biết sàng lọc những gì tích cực của cái cũ
Chống thái độ hư vô chủ nghĩa và thái độ bảo thủ
Phát triển không phải là đường thẳng.


sự tự phủ định
, sự phủ định tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của sự vật, sự phủ định tạo tiền đề cho cái mới ra đời thay thế cái cũ.
Full transcript