Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

APLICAŢII GIS ÎN ZONE URBANE

No description
by

Gabriela-Luiza PETRE

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of APLICAŢII GIS ÎN ZONE URBANE

Utilizări APLICAŢII GIS ÎN ZONE URBANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEODEZIE Profesor îndrumător: ş.l. dr.ing. Ana-Cornelia BADEA Coautori: ing. Georgiana-Claudia PĂTRAŞCU ing. Gabriela-Luiza PETRE ing. Alexandru-Nicolae VIŞAN Cuvânt înainte: Alba Iulia, aprilie 2013 BIBLIOGRAFIE 1. http://www.turistinfo.ro/sinaia/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-sinaia.html – 20 martie 2013
2. http://www.booking.com/city/ro/sinaia.ro.html – 20 martie 2013
3. http://www.primariasinaia.ro – 20 martie 2013
4. http://ro.wikipedia.org – 20 martie 2013
5. http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop – 20 martie 2013 A. Tratate, monografii, cursuri universitare și alte lucrări de specialitate 1. BADEA, Ana-Cornelia, Note de curs, București, 2012
2. BALOTĂ, Octavian, Generarea modelelor virtuale pentru localități utilizând tehnici de fotogrammetrie digitală, Bucureşti, 2009
3. SHYTI, Bederiana, KUSHI, Evis, The impact of GIS application in the tourism development of Elbasan region, The Romanian Economic Journal, Septembrie 2012 B. Surse Internet VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!
... un sistem geografic informatic ce integrează componente hardware şi software destinate gestionării și analizei datelor, precum și vizualizării tuturor tipurilor de informație ce au o referință geografică;

GIS oferă posibilitatea de a înțelege, interoga, interpreta și de a vizualiza informaţia într-o manieră care să permită să descoperim anumite relații, tipare sau tendințe sub formă de hărți, rapoarte sau grafice;

Un GIS ne asistă în rezolvarea problemelor oferind o nouă perspectivă asupra datelor, mai uşor de inteles şi de împărtăşit;

Ca atare, tehnologia GIS poate fi integrată în cadrul oricărei organizaţii. Ce este un GIS? Cum exploatăm un GIS urban? GIS este... Volumul mare de informaţii conţinute de planurile şi documentaţiile existente la nivelul administraţiei publice locale, perisabilitatea şi manipularea dificilă, dificultăţile în interpretarea şi analiza acestora, determină instituţiile publice să aloce importante resurse financiare în scopul realizării aplicaţiilor de GIS urban.

În administrarea unei localităţi există mai multe instituţii care folosesc aceeaşi categorie de date, această situaţie impune realizarea de sisteme integrate prin colaborarea tuturor utilizatorilor, pe de o parte pentru a evita redundanţa datelor, iar pe de altă parte pentru a utiliza aceeaşi referinţă geografică, mai precis aceeaşi hartă digitală de bază pe care fiecare utilizator să o poată completa cu datele specifice domeniului său de activitate. ... urmăresc două scopuri principale:
administrarea şi monitorizarea teritoriului localităţilor;
planificarea dezvoltării urbane.

Pentru a realiza cele două scopuri propuse se proiectează şi se realizează o bază de date care este exploatată folosind funcţii diferite. Aplicaţiile GIS urbane... ... reprezintă una din activitățile complexe la nivel urban care implică managementul unei cantităţi mari de informaţie referitoare la cultură şi societate, precum şi la posibilele relaţii ce pot apărea între diversele obiective ca urmare a poziţiei lor geografice.

Organizarea şi automatizarea unei asemenea cantităţi de informaţie într-un flux care să deservească atât arhitecţi, oficiali publici şi alţi utilizatori este o sarcina demnă de un sistem GIS. Turismul... Ce presupune realizarea unui GIS urban? De ce Sinaia Oraşul s-a impus ca fiind cea mai pitorească şi mai dezvoltată staţiune montană din România.

Fiind una dintre cele mai frumoase şi vizitate staţiuni, aceasta se prezintă vizitatorului cu un bogat trecut cultural şi social, fiind recomandată pentru refacere şi odihnă.

Sinaia este un oraş turistic ce poate fi mai bine administrat şi pus în valoare.

Este un obiectiv ideal pentru a valorifica pe deplin potenţialul unui GIS. Surse de date... I n f o r m a ţ i e = D a t e reprezintă componenetele principale ale unui GIS.


determină gradul de detaliere al unui sistem informatic geografic.


condiţionează obţinerea unor produse reale şi utilizabile. H ă r ţ i M ă s u r ă t o r i Asigură o evidență exactă asupra situației reale din teren; Realizate periodic asigură actualizarea eficientă a bazei de date. Fotogrametria Folosind tehnica fotogrametrică se poate prelua o cantitate mare de informaţie referitoare la teren într-un timp foarte scurt;
Oferă avantaje faţă de metodele convenţionale de măsurare.


Preluarea datelor pentru realizarea Modelului Numeric al Terenului. Date LiDAR Ridicări clasice Nivelment Determinări GNSS Alte tehnici de măsurare Scanare laser Sursa: ipartner.ro Sursa: ©2013 Google Imagini panoramice Date textuale conferă datelor
grafice o altă dimensiune Popularea unei baze de date
- o etapă esenţială în cadrul unui GIS - Trecerea
de la 2D la 3D Tendinţa actuală este de a îmbina avantajele unui sistem informatic cu posibilităţile de vizualizare oferite de un model tridimensional. Realitate virtuală realistică Formatul datelor faţade ale clădirilor monumente istorice Ortofotoplan Texturarea clădirilor Promovarea oraşului ca destinaţie turistică prin intermediul unui portal on-line;

Posibilitatea de accesare a bazei de date din puncte de informare turistică;

La nivelul administraţie publice avantajele sunt nenumărate şi demne de luat în seamă! Datele Precizia datelor Actualitatea
datelor ş i planuri Conceptul de Bancă de date urbană În ţara noastră cadrul legislativ care reglementează şi încurajază dezvoltarea de astfel de proiecte este reprezentat de Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996;

Organismul răspunzător de constituirea băncilor de date urbane este Serviciul Sistem Informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi bănci de date urbane. CityGML este un standard adoptat la nivel internaţional pentru reprezentarea 3D a obiectelor urbane.


Obiectele reprezentate în CityGML pot fi clasificate funcție de nivelul de detaliere în 5 clase denumite LOD (Level Of Details):

LOD 1 redă reprezentarea 3D cea mai generalizată a unui obiect;
în nivelul LOD 5 întâlnim reprezentări texturate care includ şi modelări ale interioarelor. În proiect sunt prezentate etapele realizării unui GIS pentru oraşul Sinaia, acesta constituind o soluţie pentru:
crearea suportului necesar gestionării eficiente a activităţii de turism în oraşul Sinaia;
realizarea unei baze de date care să conţină informaţii relevante legate de turism, dar şi pentru alte domenii, promovând astfel utilizarea în comun a datelor.

Mai mult de atât, este descris modul de realizare a unei reprezentări 3D cât mai fidelă a realităţii pentru o bună interpretare a datelor grafice. Sursa: 2013, Google
Full transcript