Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Professionele socialisatie van mannelijke allochtonen en aut

No description
by

Hnr de Vries

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Professionele socialisatie van mannelijke allochtonen en aut

Professionele socialisatie van allochtonen- en autochtone mannelijke accountancy studenten.
Vraagstelling
Aanleiding onderzoek
Probleemstelling
Er is maar een gering aantal allochtone mannen dat doorgroeit tot de top van de big-4 accountantskantoren.
door Henry de vries
Verloopt het professionele socialisatieproces van mannelijke allochtone accountancy studenten anders dan mannelijke autochtone accountancy studenten bij big-4 accountantskantoren?
Agenda
Achtergrond onderzoek
Aanleiding onderzoek
Probleemstelling / Vraagstelling
Doelstelling onderzoek
Theoretische inkadering
Conceptueel model
Analyse
Wat schiet de wetenschap hiermee op?
Vragen?
Achtergrond onderzoek
Studiewijzer:
Het functioneren van accountants en hun rol in de financiële crisis.
Social practice
Definitie:
An activity considered normal for a significant part of a society.
Vb. studentenvereniging

Focus onderzoeksvak
"
socialisatieprocessen van (junior) auditors
"
Socialisatie
Is het leren van normen, waarden, gedrag, vaardigheden en kennis door interactie met anderen.

Leren is
fundamenteel
,
sociaal
en vindt ergens plaats, het is
gesitueerd
.

Junior auditors = een (professional) in spe

Professionele socialisatie
Is het proces waarbij individuen kennis en vaardigheden opdoen en de daarbij behorende gedrag vertonen waardoor ze min of meer effectieve leden worden van de gemeenschap(CoP).

CoP
- deelgenoot
- kennis een integraal onderdeel
- participatie maakt wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze
interpreteren wat ze doen.


De doelstelling onderzoeksvak

Oorzaken zouden hun oorsprong hebben gehad op BIV-gerelateerde onderwerpen.
Beschouwing onderzoeksvak BIV - om processen in organisaties (en dus ook binnen accountantskantoren) als ‘social practices’ te zien.
It all started with
Doelstelling onderzoek
Bijdrage leveren aan de bewustwording van, en de discussie over het geringe aandeel allochtone mannen die doorgroeien naar de top van big-4 accountantskantoren in Nederland.
THEORETISCHE INKADERING VAN PROBLEEMSTELLING
•Community of Practice
o Etienne Wenger

Professionele identiteit
o Beijaard, 2004; Hamilton, 2013; Pillen, 2009; Wenger, 1998.

• Diversiteit
o Lückerath, 2007 en 2008, Berkelaar, 2006

• Big-4 accountantskantoren
o Grey, 1998; Cooper et al. 2006, Jeacle, 2008 en Kornberger, 2011

• Accountants
o Anderson-Gough et al.,2001, 2005, Duff, 2011, Jeacle, 2008.

• Vrouwelijke accountants
o Anderson-Gough et al., 2005, Heynes, 2006, 2012, Gammie et al., 2013

• Allochtone/ Afrikaanse accountants
HammondTD. From complete exclusion to minimal inclusion: African Americans and the public accounting industry 1965–1988.
Overcoming barriers: early African-American certified public accountants/
South Africa’s transition from apartheid: the role of professional closure in the experiences of black chartered accountants. Accounting,
Literatuuronderzoek
Vraag:
Welke factoren zijn van invloed volgens de theorie om door te kunnen groeien binnen de big-4 accountantskantoren?
Output:
Lijst met factoren
SG-Interviews met studenten
Welke factoren zijn van invloed volgens allochtone studenten?
Welke factoren zijn van invloed volgens autochtone studenten?
SG-Interviews met (junior) managers)
Welke factoren zijn van invloed volgens allochtone (junior) managers?
Welke factoren zijn van invloed volgens autochtone (junior) managers?
Waarom denk jij dat je het gered hebt?
CONCEPTUEEL MODEL
Analyse interviews
Middels patern-matching zoeken naar gelijkenissen tussen:
autochtone en allochtone accountancy studenten;
autochtone en allochtone (junior) managers;
studenten en (junior) managers
theorie (literatuurstudie) en praktijk (interviews)
Wat schiet de wetenschap ermee op?
- nog niet eerder uitgevoerd in Nederland
- uitkomsten van dit onderzoek zullen het inzicht
in de problematiek vergroten
- bewustwording van de factoren creëren
- kan helpen meer concrete oplossingsrichtingen
op te zetten om de problematiek te verkleinen.

Actualiteit in VK toont ....
Vragen
?
Volkskrant
- oorzaak allochtonen schieten tekort in hen presentatie.
Full transcript