Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mediáció és konfliktus az integrál pszichológia szemléletében

No description
by

Márton Bruck

on 2 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mediáció és konfliktus az integrál pszichológia szemléletében

az Integrál pszichológia szemléletében Mediáció és konfliktus Mi is a mediáció? Mediáció típusai Integrál elmélet Konfliktus megjelenése
a négy kvadránsban A vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. Evaluatív

Facilitatív

Narratív

Transzformatív Teljes emberkép Cél: a kommunikáció, a tárgyalási stílus megváltoztatása, és a felek közötti bizalom felépítése annak érdekében, hogy a konfliktust kettejük együttműködésével megoldandó problémaként definiálják újra. Nem alkalmas az eset mediációra, ha
- a felek jogi precedenst akarnak teremteni
- etikai akadályok
- pereskedés nagyobb nyereség valamelyik félnek Elismerés
Képessé tevés
Megértés Érzelmek --> Szükségletek
Érdekek --> Elvárt eredmények
Rejtett / nem ismert indítékok felismerése, kifejezése, megértése.

Cél tehát a felek közti viszony javítása, átalakítása. A megállapodás egy mérföldkő ezen az úton. A folyamat Bevonás
Bevezető
Megszakítás nélküli idő
Eszmecsere
Megállapodás kidolgozása
Megállapodás
Lezárás Képessé tevés a részvételre, egymás meghallgatására, megértésére, felelősségvállalásra, bocsánatkérésre. Megnyílás Bizalom légköre 4 kvadráns szemlélet Tudat típusok A tudatfejlődés szintjei A tudat állapotai Fejlődésvonalak Szellem a jelenségek szintjén egyszerre négy módon manifesztálódik a Kozmoszban, azaz szimultán a világban négy „arca” van. Tudat típusok Egymástól élesen elkülönülő kategóriák az emberek és tulajdonságaik magyarázatában. Hippokratész-Galénosz - szangvinikus, kolerikus, melankólikus, flegmatikus
Jung - extravertált, introvertált
Enneagram - 9 karaktertípus Konfliktus oldása a négy kvadránsban Mediációval vagy anélkül! A vágyak és félelmek ELEMI erejűek és karakter típusonként eltérőek. Ezért érdemes megismernünk magunkat és tisztában lenni azzal, hogy a MÁSIKAT MÁS motiválja ugyanilyen elemi erővel. Érzelemi hatás A "gomb"! Zsigeri, szokásos reakciók Szükségletek Tudattalan játszmák,
hiedelmek, biztosnak hitt feltételezések Bal Alsó – Kollektív belső Bal Felső – Egyéni belső A "lényegi önmagunkat" elfedi a karakterünk, személyiségünk. Ennek különböző megnyilvánnulási formái vannak. Önismeret és spiritualitás kéz a kézben jár, mely közelebb visz ahhoz az állapothoz, hogy magunkat, másokat és a történéseket elfogadjuk úgy, ahogyan van. Témák Szubjektív valóságok A konfliktus szükségszerű A konfliktus nagy lehetőség Javaslatok Mi a mediáció? Hogyan nézhetem integrál szemléletben? Az egyes ember karaktere a lényegi önmaga előtti fátyol, ami nem engedi, hogy azt lássa, ami valójában van. Ezért a valóság észlelése szubjektív, a belső automatizmusok szerint történik. A konfliktus olyan alkalom, ahol közvetlenül megtapasztalhatjuk, hogy amit észlelünk, az nem a valóság. Döbbenetes élmény lehet, ne hagyjuk ki, menjünk mediátorhoz! :-) A konfliktusok szükség szerűen előálló helyzetek azáltal, hogy vannak mélyen gyökerező vágyaink és félelmeink, és ezek mentén észleljük a világot. Út a jobb élet, jobb kapcsolatok felé:
Nyitottnak lenni más valóságra, mint amit hittem.
Bizalom teli légkör kialakítása, megnyílás, megértés, elfogadás – a másik ember meglátása.
Éberség, tudatosság: önmagunk tudatos figyelése, hogyan észlelünk és reagálunk. Meditálj, hogy jól mediálj magadnak!
Figyeld meg a haragodat, félelmedet, fájdalmadat: mi van még mélyebben?! Belső béke és külső béke összefügg... Meditáció 1. Tanult kultúra, reakció - vendetta, per, mediáció, üljünk le, ... 2. Történések a felek között Javaslatok "fordít", kérdez, szükségletek, érdekek Riekje Boswijk-Hummel: Harag
Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban
Riso-Hudson: Az Enneagram bölcsessége Mediáció Önismeret, tudatosság Bruck Márton
2012.12.02.
Full transcript