Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intro til nynorsk

yes..
by

Kristin Flacké

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intro til nynorsk

Nynorsk grammatikk
Personlige pronomen
Substantiv
På nynorsk bruker ein han og ho, i staden for den.
Svake verb
a-verb
Hankjønn
Nynorsk har diftong i mange ord
heim, meir, leike
Dei fleste ord har endingane -ar og -ane i fleirtal.
ein gut - guten - gutar - gutane
ein bil - bilen - bilar - bilane
Unntak
Dersom ordet sluttar på -a, -nad eller har omlyd, blir fleirtalsendingane -er og -ene.
ein sofa - sofaen - sofaer - sofaene
Substantiv
Honkjønn
Dei fleste ord har endingane -er og -ene.
ei jente - jenta - jenter - jentene
ei kyrkje - kyrkja - kjyrkjer - kyrkjene
Unntak
Dersom ordet sluttar på -ing, blir fleirtalsendingane -ar og -ane.
ei dansing - sangina - dansinger - dansingene
Substantiv
Intetkjønn
Alle ord skal bøyast på same måte.
eit hus - huset - hus - husa
eit menneske - mennesket - menneske - menneska
Kjenne igjen et a-verb
Samanlikn uttale
Samanlikn med bokmål -> Dersom det endar med -et eller -a i preteritum på bokmål, er det et a-verb på nynorsk
Svake verb
e-verb
Kjenne igjen eit e-verb
Verb som endar på -te eller -de i preteritum, skal ha endinga -er i presens
Svake verb
Kortverb
j-verb
Bøyinga er lik bokmål.
å spørje
å seilje
å smørje
Sterke verb
i-ord
å drive - driv - dreiv - har drive
å skine - skin - skein - har skeine
y-ord
å lyge - lyg - laug - har loge
å smyge - smyg - smaug - har smoge
Eiendomsord
Nynorsk har kv i stedet for hv
kvifor, hvit, kvifor
Nynorsk har enkeltkonsonant i en del ord
gut, saman, føter
Nynorsk
Kilder
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6262.6273&session_id=397329590&spraak=nn
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6273.6522&session_id=0&spraak=nn
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6273.6521&session_id=0&spraak=nn
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6273.6523&session_id=0&spraak=nn
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6273.6525&session_id=0&spraak=nn
Adjektiv
Adjektiv blir ofte bøyd -are og
-ast.
Vokalskifte i stammen og gir -re og -st.
Full transcript