Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geweldloos verzet

Doorbreken van de geheimhouding en netwerken
by

Jules Schoubben

on 8 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geweldloos verzet

Netwerkvorming
Geheimhouding
doorbreken
Geheimhouding
maakt ouders
medeplichtig
Eenzaamheid
verhoogt de
stress
Spontane openhartige communicatie
Isolatie
verzwakt
Satyagraha (Sanskriet: satyāgraha) is een filosofie en grondbeginsel ontwikkeld door Mahatma Gandhi, die verband houdt met geweldloze protesten of burgerlijke protesten. Ghandhi gebruikte de filosofie tijdens zijn strijd voor een onafhankelijk India en eerder in Zuid-Afrika. Het speelde onder andere een belangrijke rol tijdens de zoutmars, die volgens Ghandhi geweldloos moest verlopen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en boycots moesten de voornaamste wapens van zijn protestacties vormen.
Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv, en specialiseerde zich
in hulpverlening aan problematische adolescenten en hun gezinnen. Hij ontwikkelde een
nieuwe benadering van gewelddadig en destructief gedrag bij kinderen en jongeren. Hij
baseert zich hierbij op geweldloze methoden uit de sociaal-politieke arena zoals door Gandhi,
Martin Luther King en Mandela werden gehanteerd. Het zijn geweldloze methoden om strijd
te voeren tegen onderdrukking en uitbuiting, daar waar gesprek en overreding onvoldoende
effectief bleken. In analogie hiermee ontwierp H.Omer zijn ‘geweldloos-verzet-training’ voor
ouders die zich machteloos voelen tegenover het destructief gedrag van hun kind.
Aanwezigheid
standvastigheid uit waarheid, liefde
Trans-parantie en openheid
Lange Termijn
Doorbreken
Standvas-tigheid
Respect
voor autonomie
kind
Beschrijving

De afgelopen decennia heeft het gezag van ouders en leraren enorm aan kracht ingeboet. Autoriteit gebaseerd op intimidatie en blinde gehoorzaamheid is inderdaad niet meer van deze tijd. Helaas is er sindsdien ook sprake van een dramatische stijging van opstandig en gewelddadig gedrag onder kinderen en tieners. Er lijkt dus een sterke behoefte te zijn aan een opvoedingshouding die past binnen een vrije en pluralistische maatschappij …

In Nieuwe autoriteit biedt Haim Omer een denkkader voor een baanbrekende nieuwe vorm van autoriteit. Omer, hoogleraar psychologie in Tel Aviv, is reeds jaren internationaal bekend door zijn werk over geweldloos verzet. In dit boek maakt hij de stap naar een algehele opvoedingsstijl die toepasbaar is in de thuissituatie, op school en de samenleving. Het begrip waakzame zorg is daarbij een belangrijk element waarin hij op heldere wijze structurele gezinstherapie met hechtingstheorie combineert.

Nieuwe autoriteit biedt ouders, leraren, psychologen, beleidsmakers en anderen een kader om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden. Na een heldere uiteenzetting van het model, biedt Omer inzichtelijke voorbeelden en praktische tips om direct toe te passen in de vrije samenleving waarin we leven. Het boek zal zonder twijfel vele ouders, leraren en anderen helpen in hun zoektocht naar het herstel van het contact met hun dierbare kinderen, leerlingen of medewerkers.

Nieuwe autoriteit is een gezamenlijke uitgave van Hogrefe Uitgevers en MoleMann Mental Health, een organisatie die zowel kinderen als volwassenen met psychische en psychiatrische problemen behandelt. De werkwijze van Omer heeft binnen het Centrum Nieuwe Autoriteit – een onderdeel van MoleMann Mental Health - een bijzondere plaats gekregen binnen het behandelaanbod.


Recensie(s)

De tijd van de vroegere blinde gehoorzaamheid is voorbij, zowel voor burgers als kinderen. Het beleven van de samenleving als gemeenschap is gedevalueerd. Wellicht daardoor spelen geweld en opstandig gedrag een steeds grotere rol. In dit boek wordt de 'nieuwe autoriteit' ingevoerd, met als kenmerken: 'aanwezigheid' en 'nabijheid', en wordt besproken voor het gezin, de school en de samenleving. Fysiek geweld moet worden afgekeurd. Er moet ruimte zijn voor de persoon van het kind (zoals in het Daltononderwijs). In de drie besproken velden komt ook het netwerk ter sprake, belangrijk voor school en buurt. Het centrale begrip vormt de waakzame zorg met als elementen oplettendheid, aanwezigheid en bescherming. Het boek is uitvoerig en helder geschreven, toegelicht met veel voorbeelden. De gedachten rond acceptatie en spreiding van verantwoordelijkheden zijn voor jongeren en ouderen van wezenlijk belang. Er is een literatuurlijst en een eindnotenapparaat. De schrijver is hoogleraar psychologie in Tel Aviv. Een aanrader voor ouders, leraren, politie en anderen.

Ir. J. Bulens
Beschrijving

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt gepleit voor een 'hardere' aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van geweldloos verzet.

Dit boek opent met een bespreking van Gandhi's methode van geweldloos verzet en toepassing daarvan in de context van het gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het voorkomen daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met veel voorbeelden en heldere instructies voor het begeleiden van ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt aandacht besteed aan specifieke thema's als geweld tegen broers en zusjes, kinderen die het gezin 'terroriseren', het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet in de maatschappij.

Voor wie
Het boek is geschreven voor therapeuten, hulpverleners en ouders die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen. Het biedt inzicht in de processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het doorbreken hiervan.
Contact
N.A.
Netwerk
Onder-steuners-overleg
Netwerkacties
Helpen
met toezicht
Helpen zoeken naar oplossingen
Bemiddelen
Gerichte
vragen naar
specifieke informatie
Openlijk
Toezicht
Verhogen
Formele
Aankondiging
Emotionele en
Praktische
beschikbaarheid
Opbouwen
steunnetwerk
Maatregelen
/vaardigheden
tegen escalaties
1
2
3
Drie
Mandjes
De
Brief
http://www.newauthority.net/
Verzet
Geweld-loosheid
Routine
Zelfcontrole
Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: Gujarati) (Porbandar, 2 oktober 1869 – New Delhi, 30 januari 1948) was een Indiaas politicus, jurist. Hij was vegetariër. Zijn bijnaam 'mahātmā' is Sanskriet voor "grote ziel". Ook wordt hij in India vaak Bapu genoemd, dat "vader" betekent in de zin van vader van het huidige India en het Indiase volk.

Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.

Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe. Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti, een dag waarop mensen van vele gezindten hun held herdenken. Bij een bescheiden monument, Raj Ghat, pal aan de rivier de Yamuna in New Delhi, wordt dan zijn favoriete lied Raghupati Raghava gezongen en wordt op de ouderwetse wijze katoen gesponnen.

Een bekende uitspraak van Gandhi is "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."
Martin Luther King, Jr., oorspronkelijk Michael Luther King, Jr. (Atlanta (Georgia), 15 januari 1929 - Memphis (Tennessee), 4 april 1968) was een Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider en een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.
van de
geheimhouding
vorming
Netwerk
Open
dialoog
gerichte
vragen
Eenzijdig
Ingrijpen
Autoritaire opvoeding
Permissieve opvoeding
Autoritaire opvoedingstijl
Afstand en angst
controle en gehoorzaamheid
Hiërarchie: opvoeder is de baas
Urgentie
Permissieve opvoedingstijl
Begrip en empathie
Verheerlijking van de autonomie van het kind
Respect en gelijkwaardigheid
Zelfontplooiing
Vanaf 1944 was Mandela betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede voor "hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika".

Bij de eerste vrije, niet-raciale verkiezingen in 1994 werd de op dat moment 75-jarige Mandela gekozen tot president van de Republiek van Suid-Afrika. In 1999 trad hij af. In Zuid-Afrika wordt hij beschouwd als de "Vader des Vaderlands".[1] Zijn bijnaam was Madiba, de naam in zijn clan voor Thembu-koningen.
Gezamelijke escalatie
Toegevende escalatie
Bestraffende relatie
fysieke dwang
roepen
dreigen
Straffen
Vriendschapsrelatie
argumenteren
overtuigen
onderhandelen
afspraken
Strijd aangaan om te winnen
Confrontatie vermijden
graag zien & verzoenen
Waakzame Zorg
Ouderlijke zorgzame aanwezigheid
Drie hoofdelementen: oplettendheid, aanwezigheid, bescherming.
Hoe groter het gevaar voor het kind of voor anderen, hoe groter de waakzaamheid.
Hoe meer verontrustende signalen, hoe meer waarschuwingssignalen hoe groter de aanwezigheid van de ouder.
“Hier ben ik! Ik ben en blijf
je opvoeder. Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”
Fysiek
Syste-misch
emotio-neel
Een dagelijkse routine met duidelijke en consistente regels en grenzen instellen, helpt de opvoeders om zichzelf en hun kind(eren) te verankeren in een stabiele structuur van dagdagelijkse omgang. Deze bekende regelmaat minimaliseert strijd en wrijving en staat een gezonder, rustiger verloop toe.
Het netwerk van de opvoeder
Het Beleid (directie en staf)
Het eigen team
Ouders
De gasten
Andere opvoedende figuren
" It takes a village to raise a child"
Je hebt geen controle over het gedrag van een ander, enkel over je eigen gedrag!
Niet meegaan in escalatie
Het ijzer smeden als het koud is
Een intern conflict niet extern maken
De kracht van de stilte
Niet winnen, volhouden!
Voor vorming, intervisie, verdieping over geweldloos
verzet, nieuwe autoriteit, verbindend gezag, .... contacteer de groeiwinkel via jokedekerf@hotmail.com of jules.schoubben@pandora.be
Full transcript