Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

7. Эрүүл мэндийн удирдах түвшний ажилтнуудын эмнэлгийн тус

No description
by

Ns B

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 7. Эрүүл мэндийн удирдах түвшний ажилтнуудын эмнэлгийн тус

5. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өртөг зардлыг тооцож чаддаг болсноороо эдийн засгийн чадавх дээшилсэн.

6. Эрүүл мэндийн даатгалын тооцооллыг гүйцэтгэлээр 100% тооцох боломжтой болсон.

7. Мэдээллийн нэгдсэн сантай болсноор мэдээлэлд суурилсан шийдвэрийг гаргаж цаг хугацаа, эдийн засгийн зардал хэмнэгдэх болсон. Одоо нийт 440000 гаруй үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн мэдээллийн цахим архивтай болсон.
Ерөнхий сургалт
Компьютерийн еренхий мэдлэг олгох сургалт
Word, Exsel, PowerPoint программын сургалт

Лаборатори сургалт
Мэргэжлийн эмч, мэдээллийн технологич инженерүүд ажиллагсдыг групп болгон сургалтанд хамруулсан

Программын сургалт

Нийт эмч ажиллагсдын
Тасаг нэгжийн хамт олонд
Эмнэлгийн мэргэжилтний ганцаарчилсан


eHospital программ хангамжийн сургалт
Цахим эмнэлэг - eHospital программ хангамжийн монголын анхны цахим бүртгэлийн хэсэг. 2005 он
Цахим эмнэлэг-eHospital
программ хангамж нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хүргэхэд чиглэгдсэн эмнэлгийн удирдлага мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо юм.

Хянах бүлэг ( эрх бухий албан тушаалтнууд)
Тайлан үр дүнг сонирхогчид
Database-г үүсгэгч нар ( эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнууд)
eHospital программ хангамжийн дотоод сүлжээний бүтэц
1. Эмнэлгийг хамарсан компьютерийн өндөр хурдны
сүлжээ байгуулах

2. Эмч, мэргэжилтнүүдийн төрөлжсөн мэргэжлийн
тусламж үйлчилгээний бүх үйл ажиллагааг
гүйцэтгэх эмнэлгийн эмнэл зүйн программ
хангамжаар хангах

3. Эмч, мэргэжилтнүүдийг, компьютер, ерөнхий
хэрэглээний болон эмнэлзүйн программ хангамжид
сургах гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН III ТӨВ ЭМНЭЛЭГ
П.Н.Шастины нэрэмжит улсын III төв эмнэлэгт хэрэгжиж буй
"Цахим эмнэлэг - eHospital"
удирдлага мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны программ хангамжийн платформын танилцуулга

Статистик, мэдээллийн технологийн албаны дарга
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өртөг зардлын тооцоолол
Эрүүл мэндийн даатгалын тооцоолол

Эмчилгээний хоол

Эмчилгээний тасгууд

Захиргаа (Удирдлагын хяналт)
Клиник эм зүй

Дүрс оношлогоо

Санхүү бүртгэлийн болон бусад бичиг хэрэг үйл ажиллагааны
Тайлан, мэдээний

Поликлиник

Бүх төрлийн лабораторийн шинжилгээ
Ерөнхий бүртгэл
Мэдрэлийн ахлах зэргийн эмч, докторант, Кл. профессор
П.АЛТАНЦЭЦЭГ
2013 он
eHospital программ хангамжийн зорилго
eHospital программ хангамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
П.Н.Шастины нэрэмжит улсын III төв эмнэлэг
Нийт 250 компьютертэй 8 сервертэй нэгдсэн дотоод сүлжээ ажиллаж байна.
Dataserver
Document server
Webserver
File server
SQL server
Router
Firewall
Switch
Wireless
Дамжуулах орчин
Холбогчууд
Төв компьютерууд
Сүлжээний төхөөрөмжүүд
Хэрэглэгчид
Эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн eHospital цахим программ хангамжийн бүдүүвч
Мэдээллийн нэгдсэн сан
Статистик, мэдээллийн технологийн албаны бүтэц, зохион байгуулалт
1. Цахим бүртгэлийн модуль
Цахим бүртгэлийн программ
Эмчийн үзлэгийн цаг товлолын програм
Оношлогоо шинжилгээний цаг товлолын програм
Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн хайлтын програм
ЭМДаатгалын тооцололын програм
Санхүүгинй төлбөр тооцоололын програм
eHospital программ хангамжийн бүтэц
Цахим эмнэлэг - eHospital
Одоо тус эмнэлгийн дараах үйл ажиллагаа бүхэлдээ цахимжиж цаасгүй технологиор ажиллаж байна.
2. Поликлиникийн модуль
Эмчийн үзлэгийн бүртгэлийн програм
Онош тавих програм
Үйлчлүүлэгчийн цахим архивыг үзэх програм
Оношлогоо, шинжилгээнд илгээх програм
Оношлогоо, шинжилгээний хариу үзэх програм
Эмчилгээ бичих
ЭМСайдын 34 тоотын маягтууд

(AM-15, АМ-2, АМ-3, АМ-4, АМ-5,
АМ-6, АМ-7,АМ-22, АМ-23,
АМ-24, АМ-9А..)
3. Лабораторийн модуль
Сорьц хүлээн авах програм
Баркоде хэвлэх програм
Лаборантын үйл ажиллагааны програм
Лабораторинй их эмчийн програм
Шинжилгээний хариу хянаж засварлах, баталгаажуулах програм
Лабораторийн өгөгдлийн цахим архивын програм
Шинжилгээний бүртгэлийн дэвтрүүдийн програм
Өдөр тутмын статистик тайлангийн програм
4. Дүрс оношилгооны модуль
Дүрс оношлогооны эмчийн үзлэгийн бүртгэлийн програм
Дүрс оношлогооны эмчийн үзлэгийн өдөр тутмын тайлангийн програм
Үйлчлүүлэгийн цахим архивын програм
Дүрсүүдийг хадгалах програм
Дүрсэнд анализ хийж онош тавих програм
5. Стационарийн модуль
Жижүүрийн хуваарь харах, мэдээ бичих програм
Хэвтэн эмнүүлэгчдийн оношлогоо, шинжилгээний өртөг зардлын тооцооллын програм
Тасгийн орны удирдлагын програм
Хүлээн авахын бүртгэлийн програм
Хэвтэн эмнүүлэгчдийн оношлогоо, шинжилгээ харах програм
Эмчилгээ бичих програм
Өвчний түүх нээх програм
6. Эмийн модуль
Эмийн мэдээллийн сангийн програм
Эмйин түүвэр, захиалгын програм
Эмийн зарцуулалтын програм
7. Эрүүл мэндийн даатгалын удирдлагын модуль
Эмчийн үзлэгийн даатгалын тооцоололын програм
Оношлогоо, шинжилгээний даатгалын тооцололын програм
Орны даатгалын тооцоололын програм
Даатгалын нэхэмжлэлийн тохируулгын програм
Даатгалын бүх нэхэмжлэлийн програм
8. Удирдлагын хяналтын модуль
Амбулаторийн хяналтын програм
Лабораторийн хяналтын програм
Дүрс оношлогооны хяналтын програм
Санхүүгийн хяналтын програм
9. Статистик тайлан мэдээний модуль
Өдөр тутмын тайлан мэдээнүүдийн програм
Сар улирлын тайлан мэдээнүүдийн програм
Жилийн тайлан мэдээнүүдийн програм
Хүлээгдлийн тайлан мэдээнүүдийн програм
ЭМСайдын 34 тоот тушаалын дагуу маягтуудыг хөтөлж, тайланг гаргадаг.
(ЭМТ-501, 502, 504, 202-1,
202-13....)
10. Санхүүгийн модуль
Өдөр тутмын мөнгөн орлогын програм
Өдөрт тутмын тайлангийн програм
Сар улирлын мэдээнүүдийн програм
Төлбөр буцаалтын програм
Төлбөр хөнгөлөлтийн програм
Нэгж өртөг зардлын тооцоололын програм
Нэмэлт тусламж үйлчилгээний програм
11. Онош процедурийн модуль
Оношийн ОУ-ын 10 ангилалын програм
Онош монгол хэлээр
Онош англи хэлээр
Онош орос хэлээр
ОУ-ын процедурын код ICD-9 CM
12 Харилцааны модуль
Чат
Ажилтнуудын цаг бүртгэл
Зурвас
Тусламж
13. Ажилтны модуль
Ажилтны бүртгэл
Ажилтнуудын тусламж үйлчилгээний эрх нээх, хаах
Ажилтны нууц үг, гарын үсгийн програм
Ажилтан бүринй нэмэлт тусламж үйлчилгээний тооцоо, дансын програм
14. Ерөнхий тохируулга сангуудын модуль
Тасаг нэгж алба үүсгэх програм
Өрөө тасалгаа үүсгэх програм
Ажилтны ангилал, эрх үүсгэх програм
Үйлчилгээ үүсгэх програм
Норм, норматив үүсгэх програм
Нэгж үйлчилгээ болгоны төлбөр тооцоо тохируулах програм
15.Тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн модуль
Эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн тайлангийн програм
Лабораторийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн програм
Дүрс оношлогооны хүлээгдлийн програм
Орны хүлээгдлийн програм
УКТЭ
ХСҮТ
ГССЗҮТ
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын хүн эмнэлгийн салбарууд хамрагдаад байна.

2008 оны 11 сарын 11-нд
П.Н.Шастины нэрэмжит эмнэлэг, Хавдар судлалын үндэсний төвийн хооронд дүрст, дуут, мэдээллийг шууд дамжуулан 2 талаас эмч нар харилцан ярилцаж өвчтнийг үзэж зөвлөлдөн online-аар онош тавьж эмчилгээний тактикийг шийдвэрлэв.
eHospital программ хангамжийн зайн оношлогоо

Зайн оношилгооны явцаас
Одоогийн байдлаар зайн оношлогоонд:
Хавдар судлалын үндэсний төв
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг - УКТЭ хооронд

2. Үйлчлүүлэгчдийн талаархи эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан тухай болон үйл ажиллагааны мэдээлэл эх баримтаараа хадгалагдаж цахим мэдээллийн сан үүссэнээр эмчилгээ үйлчилгээнд ашиглахад хялбар, хянах боломжтой мөн эрдэм шинжилгээ судалгаанд ашиглах боломжтой болсон.
1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бүх үйл ажиллагаа цаасгүй технологиор явагдаж тусламж үйлчилгээ чанартай хүртээмжтэй болох боломж бий болсон.
4. Эмч ажилтны үйл ажиллагаанаас хамааралтай алдаа багасч бүх зүйл цаг хугацаандаа хийгддэг болсон
3. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэг цэгээс захиалгат хэлбэрээр авч байгаа нь амбулаторийн болон шинжилгээ, оношлогооны үйл ажиллагаа урьдчилан төлөвлөгдөж үйлдэл бүр компьютерын хяналтанд явагдснаар тусламж үйлчилгээ чанартай хүртээмжтэй чирэгдэлгүй болсон
Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд техник, технологийн дэвшил нэвтэрч, өмнөх үеэсээ эмнэлгийн соёл дээшилж байна.
Цахи эмнэлэг - eHospital
программ хангамжийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд

1. Эмч мэргэжилтнүүдэд компьютер, түүний дагалдах хэрэгслийн хүрэлцээ тааруу байна.
7. Эрүүл мэндийн удирдах түвшний ажилтнуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлж буй мэдээллийн технологийн ололтуудын талаар мэдээлэл харилцан адилгүй анхан шатны байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй шинэ технологи, ололтыг дэмждэггүй
2. Үйлчлүүлэгчид цагтаа ирдэгггүй, цагаа хүлээдэггүй.
3. Бүх эмнэлгүүд “eHospital” программ хангамжийг ижил түвшинд ашиглахгүй байна.
4. Эрүүл мэндийн салбарын анхан шатны маягтууд болон эрх зүйн бичиг баримтууд солигддог.
5. Удирдах албан тушаалтнууд мэдээллийг ашиглахдаа тааруу байгаа нь шийдвэрийг цаг алдаж гаргаж байна.
8. Эрүүл Мэндийн яамны удирдлагуудын “eHospital” программ хангамжийн болон мэдээллийн технологийн ололтыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашиглаж байгаа талаарх ойлголт харилцан адилгүй.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД ГЯЛАЙЛАА
Цахим эмнэлэг -eHospital

программ хангамжийн ач холбогдол
ЭМСайдын 34 тоотын маягтууд
(СТ-1А, СТ-12, СТ-11Б, СТ-22, СТ-24)
Цаг бүртгэлийн систем
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж,
сүлжээний төхөөрөмжүүд

ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД
ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД
ЗАХИРГААНЫ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД
ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ КАБИНЕТУУД
Рентген
Тархи судасны допплерографи
Хэвлийн ЭХО
Томографи
eHospital - Цахим эмнэлгийн платформ
eHospital - Цахим эмнэлгийн платформ
Судасны өнгөт ЭХО
Тархины судасны допплерографийн аппарат
Зүрхний өнгөт
ЭХОКГ
Тархины цахилгаан бичлэгийн аппарат
Дижитал дуран
Дижитал рентген аппарат
Томографийн аппарат
АМБУЛАТОРИЙН КАБИНЕТУУД
eHospital - Цахим эмнэлгийн платформ
eHospital - Цахим эмнэлгийн платформ
Эмнэлгийн цахим бүртгэл
Зүрхний үзлэгийн кабинет
Бөөрний үзлэгийн кабинет
Мэдрэлийн үзлэгийн кабинет
Булчирхайн үзлэгийн кабинет
Зүрхний үзлэгийн кабинет
Osmetech OPTI - Цусны анализатор
OLYMPUS CX21 - Микроскоп
SYSMEX UF 1000i - Шээсний бүрэн автомат анализатор
Humastar 180 - Биохимийн бүрэн автомат анализатор
Humalyzer 2000 - Цусны анализатор
INTEGRA 400 PLUS - Биохимийн бүрэн автомат анализатор
COBAS C 111 - Биохимийн бүрэн автомат анализатор
SYSMEX XE-2100 - Цусны бүрэн автомат анализатор
SYSMEX CA-1500 - Цусны бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор
mini VIDAS - Иммунологийн бүрэн автомат анализатор
URISCAN-pro - Шээсний бүрэн автомат анализатор
eHospital - Цахим эмнэлгийн платформ
Камерын хяналтын систем
Электрон цоож
Хаалганы мэдрэгч, дохиолол
Цахим ажлын үнэмлэх
Сүлжээний принтер
Дугаар олгогч машин
Full transcript