Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rettssystemet

No description
by

Stian Melchior

on 15 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rettssystemet

Nivå 1: Tingretten
Alle saker startar etter regelen her.

Norge er delt inn i 65 domssogn som alle har ein tingrett. Vår heiter Sunnmøre Tingrett.
Nivå 3: Høgsterett
Grunnlova sin § 88 seier at "Høiesteret dømmer i sidste Instans".

Høgsterett held til i Oslo og har 20 dommarar.

I kvar sak er det 5 dommarar som deltar.
Nivå 2: Lagmannsretten
Saker som ankast frå Tingretten havnar her.

Det fins berre seks lagmannsrettar i Norge:

Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Agder lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Hålogoland lagmannsrett
Rettssystemet i Norge
Nøytralt system!
Rettsvesenet er bygd opp etter maktfordelingsprinsippet!

Det er uavhengig av storting og regjering.

Vi har tre nivå i det norske rettssystemet.
Nivå 1: Tingretten
Leiast av ein sorenskrivar og dommarane kallast tingrettsdommarar.

Forliksrådet er av og til førsteinstans i sivile saker, men er ikkje ein domstol.

Tingrettssaker ankast til lagmannsretten.
Nivå 2: Lagmannsretten
I saker med strafferamme på inntil 6 års fengsel skal det vere 3 fagdommarar og 4 meddommarar til stades. Meddommarane skal vere 2 kvinner og 2 menn.

Alle dommarane har lik stemme.

Fem av sju stemmer krevast for å finne nokon skulding.

Det er sjeldan at dommarane ikkje er einige.
Nivå 3: Høgsterett
Alle saker som blir anka til høgsterett må gjennom ankeutvalget. Blir den avvist blir dommen frå lagmannsretten ståande.

Høgsterett er viktig fordi saker som blir tatt opp ofte blir førande for andre liknande saker.

Høgsterettssaker går for åpne dører og er muntleg. Det skjer ingen bevisføring.
Full transcript