Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historisch Overzicht 1848-1914

No description
by

Daan Roovers

on 7 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historisch Overzicht 1848-1914

Historisch Overzicht vanaf 1848
en
Staatsinrichting
1 - Nederland van 1848 tot 1914

1.1 - Een nieuwe grondwet
Revolutiejaar 1848
1
republiek?

Een land met een gekozen
president als staatshoofd.
liberalen?

mensen die opkomen voor
de vrijheid van burgers.

> Weinig macht voor de koning.
> Niet teveel wetten en regels.
grondwet?

De belangrijkste wet van een land.

Daarin staat:
> Hoe het land moet worden bestuurd.
> Welke rechten de burgers hebben.
Thorbecke
Wie was Johan Thorbecke?
constitutionele monarchie?

Een land met een vorst als
staatshoofd en een grondwet.
onschendbaarheid?

De koning hoeft geen verantwoording af te leggen aan het parlement over wat hij doet of zegt en ook niet over het beleid van de regering.
ministeriële verantwoordelijkheid?

De ministers zijn verantwoordelijk
voor wat de koning politiek doet
en zegt.

> De koning kan politiek niets doen
en zeggen zonder overleg met de ministers.
> De ministers moeten op hun beurt verantwoording afleggen aan het parlement over daden en uitspraken van de koning.
Parlementaire democratie?

Een land waarin de burgers via gekozen volksvertegenwoordigers invloed hebben op het bestuur.
parlement?

volksvertegenwoordiging

Het Nederlandse parlement
bestaat uit:
- De Tweede Kamer.
- De Eerste Kamer.
Bron 5!

> In Nederland vinden er
geen
directe verkiezingen plaats
voor de Eerste Kamer.
Wel
voor
de Tweede Kamer, de Provinciale
Staten en de gemeenteraad.
censuskiesrecht?

Kiesrecht voor burgers
die een bepaald bedrag
aan belasting betalen.
districtenstelsel?

Een kiessysteem waarbij de burger
alleen kan stemmen op iemand van
zijn eigen kiesdistrict en waarbij de winnaar van het district naar de Tweede Kamer gaat.
Evenredige vertegenwoordiging?

Een kiessysteem waarbij de burger stemt op een
landelijke
kandidaat
die in de Tweede Kamer komt als er
voldoende stemmen op zijn partij
zijn uitgebracht.
Regering van Nederland?

De koning(in) en de ministers.

> De uitvoerende macht.
Taken van het parlement
Het controleren van de regering.

Het parlement heeft daarbij een aantal rechten:
> recht van budget
> recht van interpellatie
> recht van enquête
Het maken en goedkeuren van wetten.

De Tweede Kamer heeft daarbij een aantal rechten die de Eerste Kamer
niet
heeft:
> recht van amendement
> recht van initiatief
Liberale Unie?

De eerste liberale politieke partij (1885).
Protestanten en katholieken
ARP?

De eerste politieke partij (1879). Deze protestantse partij was tegen elke vorm van opstand en revolutie!
Kuyper
confessionelen?

Mensen die hun ideeën over de ideale samenleving baseren op hun godsdienst.

> Protestanten + katholieken. Zij nemen de Bijbel als uitgangspunt voor de ideale samenleving.
3
emancipatie?

De strijd voor het krijgen van dezelfde rechten en kansen als andere groepen in de samenleving.
RKSP?

De eerste katholieke politieke partij (1926).
Schaepman
Wie was Herman Schaepman?
Verzuiling
verzuiling?

De verdeling van de Nederlandse
samenleving in groepen tussen
1870-1960.
> liberalen
> socialisten
> protestanten
> katholieken
De Pacificatie zorgde voor een aanpassing van de grondwet.

> Algemeen mannenkiesrecht.
> Gelijkstelling van het onderwijs.
> Evenredige vertegenwoordiging.
Pacificatie van 1917?

Afspraak tussen de socialisten en
de confessionelen. De socialisten
stemden voor de bekostiging van het
bijzonder onderwijs. In ruil daarvoor
stemden de confessionelen voor het
algemeen kiesrecht voor mannen.
2
Enschede...
Enschede 1865:
> 5.039 inwoners.
Enschede 1915:
> 39.275 inwoners.
vakbonden?

Organisaties die opkomen voor
de belangen van werknemers.
Polak
Troelstra
Sociale kwestie?

Het idee van een steeds grotere groep mensen om de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders te verbeteren.
Sociale wetten?

Wetten waarmee de overheid de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders verbeterden.
Klassieke grondrechten?

Rechten die burgers beschermen
tegen een te machtige overheid.

> De overheid mag bepaalde dingen
niet doen!
> Beginnen vaak met: 'vrijheid van'.
coalitie
kabinet?

De ministers + staatssecretarissen.

> De uitvoerende macht.
Revolutie!
monarchie?

Een land met een koning
of keizer als staatshoofd.
kiesrecht?

Het recht om bij verkiezingen
een stem uit te brengen.
Verdeelde macht
Trias Politica?

Het politieke systeem waarbij
de wetgevende, de uitvoerende
en de rechterlijke macht zijn
gescheiden van elkaar.
Wie waren Willem II en Willem III?
Klassieke grondrechten
Coalitie en oppositie
coalitie?

De politieke partijen die
een regering vormen.
oppositie?

De politieke partijen die
geen
regering vormen.
Problemen om Luxemburg
Bron7!
1 - Nederland van 1848 tot 1914

1.2 - Wonen en werken
Industrialisatie
4
feministen?

Mensen die streven naar gelijke
rechten voor mannen en vrouwen.
Jacobs
Wie was Wilhelmina Drucker?
Drucker
Revolutie!
Algemeen kiesrecht!
Passief kiesrecht?

Het recht om bij verkiezingen gekozen te worden.
1 - Nederland van 1848 tot 1914

1.4 - Gelijke rechten voor iedereen?
industrialisatie?

De overgang van productie met de hand in huis naar productie met machines in fabrieken tussen 1760-1900.
Verandering via vakbonden
Verandering via een revolutie
communisme?

Ideologie die het verschil tussen rijk en arm wil opheffen door na een revolutie particulier bezit af te schaffen en de macht te verdelen.

> Productiemiddelen (fabrieken en boerderijen) worden van de staat.
Veranderingen via het parlement
socialisme?

Ideologie die streeft naar een samenleving die is gebaseerd op
gelijkheid en waar het verschil
tussen rijk en arm minimaal is.

> Sociaaldemocraten en communisten verschillen van mening over de vraag hoe die samenleving tot stand moet komen.
sociaaldemocratie?

Ideologie die het verschil tussen rijk en arm wil opheffen door het invoeren van wetten die het leven van de armen beter maken.
Wie was Pieter Jelles Troelstra?
Algemeen kiesrecht?

Kiesrecht voor alle burgers
vanaf een bepaalde leeftijd.
Sociale wetten
Marx
1 - Nederland van 1848 tot 1914

1.3 - Een verzuilde samenleving
Schoolstrijd
Wie was Abraham Kuyper?
Liberalen
SDAP?

De eerste socialistische politieke partij (1894).
Weinig rechten voor vrouwen
Wie was Aletta Jacobs?
Einde van de schoolstrijd:
algemeen kiesrecht
Caoutchouc-artikel
Een nieuw kiesstelsel
Groeneweg
Actief kiesrecht?

Het recht om bij verkiezingen je stem
uit te brengen.
Full transcript