Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

No description
by

turan ırmak

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

1.Atama, Yer Değiştirme ve Görevlendirme
İşgören Hizmetlerinin Yönetimi
Emeklilik işlemleri
işgörenler
Hazırlayan
Turan IRMAK
061190064
izinler
izinler mesleki kıdeme göre düzenlenmiştir.
Turan IRMAK
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2.Okulda Göreve Başlayacak işgören için yapılması gereken işler
3.Stajyerlik ve Adaylık işleri
4.işgörenlerin Özlük Hakları
5.izinler
6. Emeklilik işlemleri
7.Sicil ile ilgili işlemler
Sicil ile ilgili işlemler
Sicil Raporları
1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışanların izin süresi = 14
5 Yıldan Fazla 15 Yıldan az çalışanların izin süresi = 20
15 Yıl dahil ve daha fazla çalışanların izin süresi = 26
Not
: Öğretmenler eğitim-öğretimin yapılmadığı yaz döneminde ve sömestr tatilinde izinli sayılırlar.
Okulda yürütülen işlerin aksamaması için yöneticilerin yıllık izin planlaması yapması gerekir.
izinler
Hamilelik izni
Kadınlar doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra da sekiz hafta doğum izni alırlar.
istekleri halinde doğumdan sonra en fazla altı aya kadar maaşsız izin verilir.
Eşi doğum yapan erkekler isterlerse 10 gün mazeret izni kullanabilirler.
Memurun kendisi veya çocuğunun evlenmesi veya anne, baba, eş, çocuk ve kardeşinin ölmesi halinde 7 gün mazeret izni verilir.
izinler
Hastalık Durumdaki izinler
Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Devlet memurunun tek hekimden bir seferde en fazla 20 gün rapor alabilir.
Görev başında iken saldırı veya kazaya uğrayanlar veya meslek hastalığına yakalananlar kıdemlerine bakılmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
izinler
Kısa Dönem Askerlik
Kısa dönem askerlik için kurumlarından ayrılanlar bu süre içerisinden maaşsız izinli sayılırlar.
Öğretmenler kısa dönem olarak 6 ay ya da yedek subay olarak 12 ay askerlik görevini yapabilirler.
Yasal çalışma süresini doldurma
Yaş sınırını tamamlama
Malülen emeklilik
Resen
Ölüm sonucu, olmak üzere beş türlü emekliye ayrılır.
Emeklilik işlemleri
Yasal emeklilik süresini doldurduğu halde çalışmaya devam edenler yönetimin gerekçeli teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile işgören çalışmak istese de resen emekliye sevk edilebilir.
işgörenlerin ehliyetlerinin tespitinde
Kademe ilerlemelerinde
Derece yükselmelerinde
Emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde başlıca dayanaktır.
Sicil ile ilgili işlemler
Haklarında sicil raporu düzenlenecek işgörenlerin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları gerekir.
Sicil ile ilgili işlemler
işgörenlerin sicil raporuyla değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır.
59 ve daha aşağı not alanlar
yetersiz
60'dan 75'e kadar alanlar
orta
76'dan 89'a kadar alanlar
iyi
90'dan 100'e kadar alanlar
çok iyi
sicil almış sayılır.
Sicil ile ilgili işlemler
Okullarda işgörenlerin sicille değerlendirmesi üç sicil amirinin verdiği notların ortalamasına göre yapılır.
Maksatlı olarak memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak memur hakkında varsa diğer sicil amir veya amirlerin değerlendirmesine göre, yoksa 3 yılın aritmetik ortalaması alınır.
Full transcript