Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Empowerment i organisationer under forandring

Forelæsning på it-didaktisk design 2013
by

Rune Kappel

on 31 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Empowerment i organisationer under forandring

Modstand
Reaktionsproces
Fornægtelse
Gradvis
undersøgelse
Accept
Vi glemmer ofte, at organisationer består af individer. Mennesker med følelser, meninger, værdier og uforudsigelige reaktioner. Organisationsforandringer er en massiv aktion, der ofte skaber megen reaktion.
Modstand
Modstand er ikke altid blot passivitet, men også decideret modarbejdelse af evt. forandringer. Dette koster typisk mange ressourcer.
Del 1
En organisation under forandring

Den psykologiske vinkel
Mennesker bruger psykologiske forsvarsmekanismer, når de oplever angst/ubehag.
Forsvarsmekanismer er ubevidste.
Nogle forsvarsmekanismer er maladaptive (dårlige), andre er adaptive (gode).
Forsvarsmekanismer
- Sigmund Freud introducerede begrebet forsvarsmekanismer.
- Begrebet er et anerkendt psykologisk fænomen. Freuds egen datter Anna Freud(blandt andre) udvidede og udviklede begrebet markant.
- Begrebet er i høj grad noget, der placeres
i individet, og ikke alle reagerer ens på samme påvirkning.
I undersøgelsen af Bovey & Hede (2001) undersøges 7 forsvarsmekanismer.
2 er adaptive:
Humor og forventning.

5 er maladaptive:
Benægtelse, dissociation, isolering (af følelser), projektion og udadreageren.


Forsvarmekanismer i organisationer?
Projektion og humor
Undersøgelsen fandt blandt andet belæg for, at projektion og humor var aktive under organisationsforandringer.

Projektion gør, at individet taber yderligere kontrol.
Humor kan genetablere individets kontrol.

Del 2
Empowerment
Del 3
Konklusion og intervention
Organisation
Organisation og individ
Empowerment
Empowerment betragtes som en vigtig (essentiel) del af moderne management.
Empowerment kan øge både arbejdsglæden og effektiviteten.

Magt
Kontrol
Relation
Motivation
- Vær på vagt overfor egne forsvarsmekanismer.
- Vær ydmyg og stil mange spørgsmål.
- Vær åben omkring 'dead ends'. Det at have fået øje
på dødvande, er ofte første skridt til at finde en løsning.
- Afprøv planer og evaluer.
- Implimenter selv empowermentstrategier ved at
inddrage, anerkende, samt være forbilledlig og åben overfor anderledes/eksperimenterende tilgange.
- OG find det store perspektiv:

Empowerment i dag
Moderne empowerment vægter den motivationelle vinkel.
Delegation
(Uddelegering)
Enabling
(Muliggørelse)

Self-efficacy
(Tro på og vurdering af egne evner)
Faser i en empowerment strategi
Empowerment og organisationsforandring
Hypotese: I organisationer under forandring er der en større
sandsynlighed for, at medarbejdere oplever magtesløshed.

Implementering af empowermentstrategier kan gøre sådanne overgange nemmere.
Spørgsmål og diskussion
Ledelse og konsulent
Som det fremgår af følgende liste, er det i høj
grad ledelsen, der har ansvaret for at implementere en empowermentstrategi:
Hvis ikke ledelsen evner dette, kan det være en
konsulents (jeres?) opgave at påpege dette.
Mange af de listede faktorer påvirker ens tro på og vurdering af sig selv. Self-efficacy er et nøgleord.
Opsummering
Organisationsforandringer er en af de
potentielt mest stressende og effektivitetsnedsættende
processer, en organisation kan gennemgå.
Individer i organisationen begynder potentielt at
aktivere maladaptive forsvarsmekanismer.
Empowerment kan være en metode, hvormed man kan mindske disse processer.
Intervention
- Skab en arbejdsplads hvor der er
tryghed til at være innovativ og
selvstændig. (Dette kræver blandt andet
tillid, anerkendelse og opkvalificering).

- En organisation, der decentraliserer
sin struktur, har megen
kommunikation og et godt netværk, har
bedre muligheder for at være
'empowering'.

- Arbejd for at skabe en anerkendende ledelse der samtidig har høje forventninger. (Dette kræver en dygtig ledelse, der har føling med medarbejdernes kompetencer og som er i stand til at anerkende autentisk).

- Skab en arbejdsplads der indeholder forskelligartede opgaver og som belønner anderledes og innovative løsningsforslag. (Puuhh...).
Self-efficacy...

Sagt lidt kortere. En arbejdsplads der:

1) Muliggør at medarbejderne føler sig dygtige.

2) Har gode rollemodeller (her blandt
andet ledelsen).

3) Er påskønnende og anerkendende.

4) Skaber trygge arbejdsforhold, hvor
der er plads til eksperimentering og
kreativitet.

En arbejdsplads, der øger medarbejdernes
tro på og vurdering af egne evner, vil også
'empower' dem og øge effektivitet samt arbejdsglæde.
Avanceret intervention
Øvelse
Fordel hinandens 'bøvlede' cases.

Læs casen og diskuter i jeres gruppe, på hvilken måde I vil arbejde med denne. Der er følgende muligheder:

1) Vi ønsker at arbejde med casen på en måde, hvor vi foreslår konkrete løsningsforslag til interventioner i forhold til den beskrevne problematik. (Dette vil træne at tænke empowermentbaseret interventionsmetode ind i et praktisk eksempel).

Eller

2) Vi vil arbejde med casen på en måde, hvor vi diskuterer, hvad der ville være det mest relevante at undersøge, inden man går igang med en eventuel diskussion. Hvilke spørgsmål mangler vi at få svar på i forhold til den beskrevne situation? (Dette vil træne at forblive i den undersøgende fase med henblik på at indhente mere viden om en given case).

Forsøg at træk viden fra dagens emner, ind i jeres måde at arbejde med casen på.

Tak for nu
Full transcript