Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EMILE DURKEIM

No description
by

Mai Hà

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EMILE DURKEIM

EMILE DURKHEIM
Các tác phẩm chính
Đóng góp của Emile Durkheim
1. 1. Quan niệm về xã hội học và đối tượng nghiên cứu của nó
+Trong tác phẩm: Những qui tắc của phương pháp xã hội học ( 1895)Durkheim tuyên bố phải nghiên cứu những sự kiện xã hội như một vật thể. Đây là ý tưởng nền tảng của khoa xã hội học như một KHOA HỌC.

+Sự kiện xã hội là tất cả những cái tồn tại bên ngoài cá nhân nhưng có khả năng chi phối, điều khiển hành vi của cá nhân. Ông phân biệt 2 loại :
Sự kiện Xã hội vật chất và sự kiện xã hội phi vật chất.

+ Ông nêu ra 3 đặc điểm của xã hôi học : tính khách quan, tính phổ quát và sức mạnh của các sự kiện

2.Phương pháp nghiên cứu xã hội học
Ông cho rằng xhh phải vận dụng phương pháp thực chứng để nghiên cứu. Để sử dụng hiệu quả phương pháp này nghiên cứu xã hội học, ông đã chỉ ra một số quy tắc cơ bản:

- Quy tắc khách quan: Đòi hỏi nhà xã hội học phải xem các sự kiện xã hội như một sự vật tồn tại khách quan bên ngoài cá nhân con người và nó có thể quan sát được.

- Quy tắc ngang cấp: Phải lấy các sự kiện xã hội để giải thích xã hội .lấy nguyên nhân xã hội để giải thích hiện tượng xã hội .lấy hiện tượng này giải thích hiện tượng khác

- Quy tắc phân loại : Yêu cầu nhà xã hội học khi nghiên cứu hiện tượng xã hội cần phải phân biệt được đâu là cái bình thường phổ biến, chuẩn mực và đâu là cái khác biệt , dị thường.

- Quy tắc phân tích tương quan: Theo ông các hiện tượng, sự kiện xã hội luôn tồn tại trong mối quan hệ, tác động qua lại với các sự kiện, hiện tượng xã hội khác.

3. Ông đưa ra khái niệm đoàn kết xã hội
Đoàn kết xã hội: là sự gắn bó, liên kết giữa các cá nhân các nhóm, các cộng đồng xh với nhau. Ông cho rằng nếu thiếu đoàn kết xh thì xh sẽ ko tồn tại với tư cách là một chỉnh thể
Có hai loại đoàn kết xã hội : Đoàn kết Cơ học và Đoàn kết hữu cơ.
Nội dung nghiên cứu
Tiểu sử Emile Durkheim
+ Ông là một nhà xã hội học người pháp nổi tiếng, sinh năm 1858 trong một gia đình do thái, mất năm 1917

+ Ông là nhà giáo dục học, triết học, một nhà kinh tế học và là một nhà xã hội học

+Ông còn được coi là nhà sáng lập xã hội học Pháp vì ông đã có công lớn đưa xã hội học trở thành một lĩnh vực khoa học, một ngành nghiên cứu

+ Về mặt tư tưởng và khoa học .ông chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực chứng của A. Comte và nguyên lý tiến hoá xh của Spencer.

- Tiểu sử Emile Durkheim
- Các tác phẩm chính của EmileDurkheim
- Đóng góp của Emile Durkheim
- Kết luận
Tự Tử
Sự phân công lao động trong Xã hội
Các quy tắc của phương pháp xã hội học
Các hình thức sơ đẳng của tôn giáo
4. Đưa ra các nghiên cứu về sự tự tử và ảnh hưởng của nó đối với xã hội
+Durkheim đã không ngần ngại chọn một đề tài cấm kỵ : Sự tự tử – cấm kỵ vì trong một xã hội mà công giáo là tín ngưỡng của đại đa số dân, các tín đồ tin rằng quyền quyết định sự sống hay cái chết là quyền tối thượng của trời, cá nhân không được tự mình tìm đến cái chết.

+Ảnh hưởng xã hội trên sự tự tử theo Durkheim
Theo Durkheim, trong những xã hội mà sự tương trợ dựa trên cấu trúc tổ chức, các thành viên tự do hơn nhưng cũng ích kỹ hơn. Ít kiểm soát xã hội hơn, cấu trúc xã hội thành lõng lẽo hơn để cuối cùng có thể đi đến tình trạng thiếu kiểm soát xã hội, mất cấu trúc – đó là khái niệm anomie hay thiếu cấu trúc

5. Xã hội học và luân lý : vấn đề tương trợ / liên kết xã hội ?
Điểm này, Durkheim theo ảnh hưởng của Auguste Comte : Durkheim định nghĩa xã hội học như một khoa học đạo đức « science morale », nghĩa là một khoa học về các văn hóa khác nhau tùy xã hội. Mà văn hóa, theo ý của Durkheim, là tùy thuộc vào độ gần nhau, liên kết với nhau giữa các thành viên trong xã hội và cường độ của các liên kết đó.

Một thế kỷ trước, ở trời Tây, Durkheim bảo là xã hội đi từ một «tương trợ máymóc » kiểu bên ta nói «thấy người hoạn nạn thì thương» hay «thương người như thể thương thân», phải giúp người khác như một bổn phận bắt buộc, sang một « tương trợ của tổ chức » (mà bảo hiểm xã hội là thí dụ điển hình).

Từ những nghiên cứu của mình ông đặt ra câu hỏi: Liệu có thể dựa trên khoa học để cải tổ xã hội ?

Kết luận :
Xã Hội Học của E.Durkheim phản ánh rõ các ý tưởng của H.Spencer về “cơ thể xã hội”, tiến hoá xã hội, chức năng xã hội. Xã hội học E.Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ giữa con người và xã hội.

Xã Hội Học cần phải xác định đối tượng nghiên cứu một cách khoa học.

Cần áp dụng các pp nghiên cứu khoa học như quan sát, so sánh, thực nghiệm … để nghiên cứu, phát hiện ra các quy luật cuả các sự vật, sự kiện Xã hội . Khi giải thích hiện tượng Xã Hội ta cần phân biệt nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện - Đó là tư tưởng Xã Hội Học của ông.

Thực hiện
Lê Thị Hương Giang
Mai Thị Thu Hà
Đinh Thu Hà
Đinh Thị Thanh Huyền
Lê Văn Thông
Full transcript