Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3,7 miljarder år sedan

No description
by

Sofie Thulin

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3,7 miljarder år sedan

Livets utveckling
3,5 miljarder år sedan
Fotosyntesen utvecklades för ungefär 3,5 miljarder år sedan. Fotosyntesen år en process där levande organismer tar hand om energin från solljuset och omvandlar koldioxid och vatten till syre och kolhydrater.
CO2 + H2O + ljusenergi glukos + syre
Fotosyntesen är livsviktig, alla djur som inte själva har fotosyntes är i behov av de ämnen som växterna bildar och utsöndrar. När de första levande cellerna kom i kontakt med solljus började de anpassa sig till ett liv i ljus och utvecklade klorofyll, de blev blågröna bakterier, och tack vara detta kunde fotosyntesen utvecklas.
1,6 miljarder år sedan
Växtcellen utvecklades. Till skillnad från bakterierna så har växtcellerna en cellkärna där DNA:t lagras. Ingen vet hur det har kunnat utvecklats en cellkärna från de första bakterierna, men en teori är att bakterierna har ätit eller på något sätt korsats med något så att det har kunnat utvecklas. Cellkärnan är det som gör att växterna kan växa och bli större och större.
500 miljoner år sedan
Livet började gå upp på land. Det första livet på land var förmodligen alger, svampar och lavar. Dessa hade koloniserat land under Kambriumperioden. De första växterna på land tog sig upp på land under Ordoviciumperioden och dessa liknade antagligen de mossor vi känner till idag, eftersom de saknade kärl.
Conclusion
3,7 miljarder år sedan
Livet på jorden uppkom. Eftersom detta skedde för så länge sedan är det ingen som vet säkert vad som egentligen hände, men många har sina teorier. Det första levande cellerna var förmodligen bakterier som enligt en teori uppkom genom en lång kemisk utveckling. De stora molekylerna byggdes upp av små molekyler, och vissa av molekylerna hade en förmåga att fortplanta sig, genom att kopiera sig själva
.
Bakterierna var en enda cell.
345 miljoner år sedan
450 miljoner år sedan
395 miljoner år sedan
280 miljoner år sedan
230-65 miljoner år sedan
195 miljoner år sedan
De första ryggradsdjuren uppstod. De första uppstod i form av en fisk som inte hade några käkar, så kallade rundmunnar. Ryggradsdjur har kranium och en ryggrad, antingen av brosk eller skelett. Ryggradsdjuren varierar väldgt mycket i storlek, och det största ryggradsdjuret är blåvalen.
För ungefär 395 miljoner år sedan så började djuren gå upp på land. De första levande ryggradsdjuren på land var groddjur, som enligt en teori har utvecklats genom grodfiskar för ungefär 350 mijoner år sedan. När man hör ordet groddjur, kan man lätt tolka det som små grodor vi har idag, men det fanns hur många olika sorters groddjur som helst, bland annat en så kallad pansargroddjur, vilket var flera meter långa. De levde oftast i sumpmarker och fuktiga skogar av ormbunksväxter.
Grodfisken, som sägs vara groddjurets förfader, hade enkla lungor och väldigt kraftiga fenor och kunde tack vare det ta sig upp på land om de blev utsatta för fara eller var tvungna att äta.
Kräldjuren utvecklades från groddjuren. Till skillnad från kräldjurens ägg överlevde inte groddjurens om det blev för torrt. På så sätt blev kräldjuren mycket fler och blev de dominerande djuren på land. Kräldjur utvecklades mycket snabbt och till slut utvecklades dinosaurierna som var en väldigt mångsidig grupp kräldjur. De fanns väldigt många olika sorters djur, både stor och små, växtätare och köttätare. De levde inte bara på torra marker, utan även i sötvatten, havet och i luften. Det största landdjuret som någonsin levt på jorden var en dinosaurie, Tyrannosaurus.
Barrträden breder ut sig över jorden i form av nakenfröiga växter under permperioden. Det är ett träd med barr, tex tall eller gran. Detta var de första träden som fanns på jorden. Till skillnad från lövträden så tappar inte alla barrträden sina barr under vintern. De är bättre på att behålla vätskenivån och klarar därför torrperioder bättre än lövträd.
De första däggdjuren utvecklades under Jura, och de har utvecklats från kräldjuren. De första däggdjuren kom i form av små djur, som möss och råttor, Dessa levde på maskar, insekter och ägg, och precis som däggdjuren som lever idag hade de päls och var jämnvarma. En viktig anpassning var att de tack vare att de var jämnvarma kunde de vara aktiva under nätterna och på så sätt undvika dinosaurier och andra kräldjur. När dinosaurierna sedan dog ut, utvecklades däggdjuren väldigt snabbt och blev en vanlig djurgrupp på jorden. Däggdjurens tid hade börjat.
Detta var dinosauriernas tid. När de levde, mellan ca 230 och 65 miljoner år sedan, var de dem dominerande djuren på land. Det fanns hur många olika sorters dinosaurier som helst under denna tid, De fanns de som var under 1 meter och de som var hela 30 meter långa! Dinosaurierna delas in i två olika grupper, fågelhöftade och ödlehöftade. Vissa dinosaurier gick på fyra ben, men rovdinosaurierna gick alltid på två, till exempel Tyrannosaurus. Under tiden då dinosaurierna levde utvecklades även fågel- och däggdjur och växter som björk, vide och ek började förekomma mer och mer. För ca 65 minljoner år sedan dog alla dinosaurier ut. Ingen vet säkert varför, men de flesta tror att det var en meteorit som slog ner på jorden och utplånade en tredjedel av alla växt- och djurarter. De enda kräldjur som överlevde var krokodiler, sköldpaddor, ormar och ödlor.
Full transcript