Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekosistem Sürdürülebilirliği

No description
by

mina malaz

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekosistem Sürdürülebilirliği

Ekosistem Sürdürülebilirliği
Sürdürülebilirlik nedir?
Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığının sağlanmasıdır. bu devamlılık sağlanırken, gelecek nesillerin ihtiyaçları ve doğal kaynaklar tüketilmez, doğal denge bozulmaz.
Canlıların beslenme, barınma ve üreme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için uygun ortam sağlar.
Selin&Mina
Bio101
Dünyada Oluşturulmuş Yapay Ekosistemler
Özellikleri:
-Çeşitlilik daha az olur
-İnsan yardımıyla verimlilik artar.
-Bir alandaki populasyonun artmasını sağlıyor.
Yapay Ekosistem Örneği
Sürdürülebilir bir yapay ekosistemin mümkün olup olmadığını anlamak için 1991 yılında Biyosfer 2 adı verilen bir proje geliştirmişlerdir. Kapalı bir sistem olan Biyosfer 2, minyatür bir okyanus, nemli tropik iklim ortamı, savana, bataklık ve çölden oluşmaktaydı. İçine de 3000 tane bitki ve hayvan türü de eklenmiştir.
Sürdürülebilirliğe Etki Eden Faktörler
Artan Nüfus: Kaynakların daha çok kullanılması ve doğal alanların yok edilmesi veya tahribatına yol açar.
Doğal Alanların Parçalanması: Popülasyonların birey sayısının azalmasına ve popülasyonun daha dar alanlarda yaşamaya başlamasına neden olur.
Sürdürülebilirliğe Etki Eden Faktörler
Fosil Yakıtların Kullanımının Artması, CO2 Miktarında Artış, Ormanların Yok Edilmesi: İklim değişikliklerine neden olur.
İstilacı Türler: Yerli türlerin habitatını işgal ederler.
Kentleşme ve Teknolojik Alandaki Hızlı Gelişme
Sürdürülebilirliğe Etki Eden Faktörler
Tarımda Verimliliği Artırmaya Yönelik Uygulamalar: Erozyon, akarsu ve göllerin verimliliğinin azalmasına, ekosistemlerde bozulmalara yol açan çevresel değişikliklerin oluşmasına yol açmıştır.
Sürdürülebilirliğe Etki Eden Faktörler
Ekosisteme etki eden faktörler aynı zamanda sürdürülebilirliğe etki eden faktörlerdir.
Biyotik (canlı) ve abiyotik(cansız) olarak ikiye ayrılırlar.
Biyotik Faktörler: Üreticiler, Tüketiciler, Ayrıştırıcılar.
Abiyotik Faktörler: Işık, sıcaklık, iklim, su, toprak ve mineraller ve pH'dır.
Yapay Ekosistem Örneği
Bu projenin sonucunda: yapay yaşam alanı sadece 2 yıl boyunca kendisine yetmiştir, ekosistem içindeki etkileşimleri daha yeterince iyi bilmediğimiz anlaşılmıştır.

Bozulmuş Ekosistemlerin Onarımı
Bozulmuş bir ekosistemi kendisine bırakırsak onarımı yüz yıllar sürer ama onarımı hızlandırmanın yolları vardır. Buna restorasyon ekolojisi denir.
Bozulmuş Ekosistemlerin Onarımı
Örneğin azot bağlama yeteneği olan bitkiler dikerek toprağın azot verimi arttırılabilir. Toksik maddeleri alma ve depolama özelliğine sahip bitkiler yardımıyla metal kirliliği olan toprak ve atık sular temizlenebilir.
Kaynakça
http://palmeyayinevi.com/UserFiles/File/OnSinifBiyolojiSoru/unite3.pdf
http://www.biyolojidersnotlari.com/ekosistem-hizmetleri-ve-surdurulebilirlik.html
Palme Yayınevi Biyoloji 10. Sınıf Kitabı
Full transcript