Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

No description
by

Orsolya Barna

on 2 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS
Hogyan?
A kezdetek:
Concordia Bus ügy
Wienstorm ügy
A zöld vhr. tervezete
Személyi hatály:
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó ajánlatkérőnek minősülő költségvetési szervek, központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a Kormány közalapítványai, valamint állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek

+ önkéntes alkalmazók
Mit?
Mely területeken érdemes?

közlekedés
közvilágítás
építési beruházások
egyes árubeszerzések

MIÉRT?
A közszféra jelentősége
EU állami/önkormányzati szervek évente 1000 milliárd € értékben vásárolnak
EU GDP-jének 16-18%
EU cél: 2020.-ra az energiatermelés legalább 25%-a megújuló energiaforrásból származzon
Közbeszerzések 40%-a zöld legyen

ZÖLD SZEMLÉLETŰ BESZERZÉS ELŐNYEI
környezettudatosság fenntarthatóság
energiahatékonyság, víztakarékosság
közszféra példamutatása

Forrás: 2012, CEPS, A zöld közbeszerzési feltételek alkalmazása a 27 EU-tagországban

Helyzetkép
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
Hazai helyzetkép
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
Az EU fenntarthatósági célkitűzései
ec.europa.eu/environment/gpp
EU 2020 Stratégia
Irányelvek
GPP Toolkit
EU: új irányok a jogalkotásban
Új irányelvtervezetek
életciklusköltségek, externáliák figyelembe vehetőek, amennyiben azok igazolhatóak és számszerűsíthetőek
szerződés tárgyához kötöttség továbbra is feltétel, de némileg finomítva (termelési folyamat, externáliák figyelembe vehetőek)
megkönnyítik a címkék (ökocímkék) alkalmazását
új kizáró ok az EU szociális és környezetvédelmi előírásainak megsértése
innovációs partnerség, több tárgyalási lehetőség, határon átnyúló közös beszerzések szabályai


A magyar Kbt. kapcsolódó rendelkezései
fenntarthatóság, mint cél a Kbt.-ben, de alapelvi szinten nem került megfogalmazásra
- kizáró okok
- alkalmasság
- műszaki leírás
- bírálat
- szerződéses feltételek
Végrehajtási rendeletek
JÖN! JÖN! JÖN!
zöld közbeszerzésekről szóló kormányrendelet
szociális szempontú közbeszerzésekről szóló kormányrendelet

KÖZELSÉG ELVE
HELYI PÉNZRENDSZEREK SZEREPE
Európa 2020 stratégia
Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés

Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé
a foglalkoztatás,
az innováció,
az oktatás,
a társadalmi befogadás
az éghajlat/energiapolitika területén,
amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani.

 A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik, amelyek egyike az uniós közbeszerzési szabályozás felülvizsgálata.

Egységes piaci intézkedéscsomag
a közbeszerzési politikát a közeljövőben aszerint kell alakítani, hogy az
javítsa a vállalkozások innovációs keretfeltételeit a keresletoldali politikák teljes körű alkalmazásával,
támogassa az elmozdulást egy erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé (pl. a zöld közbeszerzés szélesebb körben való alkalmazásának ösztönzésével), és
javítsa az üzleti környezetet, különösen az innovatív kis- és középvállalkozások számára.Ugyanakkor a közbeszerzési politikának továbbra is biztosítania kell a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználását, a beszerzési piacokat pedig európai uniós szinten továbbra is nyitottan kell tartani. Másfelől viszont a tagállamokban tapasztalható súlyos költségvetési megszorításokra és gazdasági nehézségekre tekintettel rendkívül fontos, hogy az ajánlatkérők hatékony eljárásokkal optimális beszerzési eredményeket érjenek el.
Környezetvédelmi szempontok érvényesítése: zöld közbeszerzés (GPP)

Szociális szempontok érvényesítése: társadalmilag felelős közbeszerzés (SRPP)
( munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást (CSR)
KKV-k támogatása
Innováció támogatása: PCP, tárgyalás lehetősége, versenypárbeszéd, innovációs partnerség

Zöld közbeszerzés fogalma
fenntartható és zöld közbeszerzés, amely során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe vesz valamely a környezetvédelem, fenntarthatóság, valamint ökohatékonyság szempontot, és az ajánlattétel során
legalább két tekintetben is szűri
ezen szempontok alapján az ajánlattevőket oly módon, hogy a következők közül legalább kettő vonatkozásában fogalmaz meg ilyen követelményeket: alkalmasság, bírálat, műszaki leírás, szerződéses feltételek;

Közelség elve:
fenntarthatósági, környezetterhelési okokból a teljesítés közelségének preferálása a beszerzési eljárás során. A közelség elvének alkalmazására minden esetben objektív módon, kizárólag valamely tényleges, a teljesítéssel összefüggő, mérhető fenntarthatósági, környezetvédelmi előny elérésének érdekében van lehetőség, és nem szolgálhat az ajánlattevők indokolatlan megkülönböztetésének eszközéül.

ESCO szerződéses konstrukciók
Az ESCO szerződéses konstrukció során a szerződéses feltételeket, a műszaki tartalmat az ajánlatkérő oly módon köteles kialakítani, hogy az tényleges energia-megtakarítást eredményezzen azonos vagy magasabb szolgáltatási színvonal mellett. Az ESCO szerződés kötelező tartalmi eleme az energia-megtakarítások mérésére és ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Zöld közbeszerzési szabályzat:
Zöld szempontok fokozatos bevezetése
Új dokumentumok készítése
Tudatos felkészítés – politikai szféra meggyőzése
Piackutatás preferálása

Fenntarthatósági követelmények a kiírásban
kizáró okok
alkalmasság
bírálat
műszaki leírás
szerződéses feltételek
Szerződéses feltételek:
környezetbarát csomagolóanyagok használata, csomagolási hulladék begyűjtése,
építési és bontási hulladék újrafelhasználása,
csökkentett anyag- és energiafogyasztás,
f) csökkentett káros anyag, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás,
g) keletkező veszteség (pl. víz-, hőveszteség), hulladék, illetve veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése,


- várható ártalmas fizikai hatások – különösen zaj, rezgés, sugárzás, elektromágneses tér – csökkentése, korlátozása,
- várható levegő-, víz-, talajszennyezés csökkentése, korlátozása,
- ipari, mezőgazdasági melléktermékek, másodnyersanyagok újrahasznosítása,
- a közelség elvének érvényesülése érdekében rövidebb szállítási útvonalak alkalmazása,
- életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazása.
Szerződéses feltételek:
- környezetbarát csomagolóanyagok használata, csomagolási hulladék begyűjtése,
- keletkező inert hulladék feldolgozásra, újrahasznosításra történő átadása,
- építési és bontási hulladék újrafelhasználása,
- csökkentett anyag- és energiafogyasztás,
- csökkentett káros anyag, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás,
- keletkező veszteség (pl. víz-, hőveszteség), hulladék, illetve veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése,
Full transcript