Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Bijwoordelijke bijzin

No description
by

Jolien Bardyn

on 2 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Bijwoordelijke bijzin

Bijzin: Doel
Bijzin: Reden
= welke reden iets gebeurt/ wordt gedaan

- Nederlands: omdat, daar, aangezien, vermits

-Latijn:
quod,quia,quoniam, quando, quandoquidem, cum (omdat, aangezien)

Wijs: indicatief en conjunctief

VB: quia rem perdiderat, profectus est --> omdat hij zijn proces verloren had, vertrok hij
Bijzin: Tijd
Bijzin: Gevolg
= gevolg van een handeling/ gebeurtenis

- Nederlands: zodat, (zo)...dat

- Latijn: ut (non) ( zodat <niet>)

- wijs= CONJUNCTIEF!


VB: tam aeger est ut domi maneat --> Hij is zo ziek dat hij thuis blijft
De Bijwoordelijke bijzin
Bijzin: Vergelijking
Bijzin: Voorwaarde
= op welke voorwaarde er iets gebeurt

- Nederlands: indien, als, mits

-Latijn: si , nisi, si non , ni

- wijs:

indicatief:(realis)
--> si nihil ... fieri potest = als niets ... gedaan kan worden

conjunctief praesens/ perfectum (potentialis)
--> nisi ... temperentur = als zij niet gematigd zouden worden

conjunctief impf/pqpf : irrealis -->si aperta ianua fuisset, funus meum parares = Als de deur open was geweest, zou u mijn begrafenis voorbereiden.

Bijzin: toegeving
= drukken uit dat men iets toegeeft

- Nederlands: hoewel, ofschoon

- Latijn: etsi, tametsi, quamquam, etiamsi, quamvis, licet , cum (hoewel, ook al)

- wijs:
indicatief --> realis (werkelijkheid)

conjunctief --> potentialis/ irrealis (mogelijkheid/ onwerkelijkheid)

vb: quamquam multa didici, multa ignoro --> hoewel ik veel geleerd heb, is er veel dat ik niet weet


PAS OP! CUM+ CONJUNCTIEF

VB: Socrates cum facile posset educi e custodia, noluit --> Hoewel Socrates makkelijk uit de gevangenis kon weggebracht worden, weigerde hij.
= bijkomende uitleg over een handeling in de hoofdzin

- ingeleid door onderschikkend voegwoord

Bijwoordelijke bijzin
= met welke bedoeling iets gebeurt/ wordt gedaan

- Nederlands: opdat

-Latijn : ut (opdat), ne (om niet) en quo ( om des te)

- wijs= CONJUNCTIEF!VB: edimus ut vivamus --> we eten om te leven
7 bijwoordelijke bijzinnen
doel
gevolg
reden
tijd
toegeving
vergelijking
voorwaarde
CUM=CONJ. !
= wanneer iets gebeurt/ gedaan wordt

- Nederlands: toen,wanneer,voordat,nadat,...

-Latijn: TALRIJK!
postquam+ ind. perf (nadat)
ubi,ut primum,simul (zodra)
dum(terwijl)
antequam(vooraleer)
cum+ ind ( toen, wanneer)
cum+ conj. ( toen)

VB: ut me vidit, fugit --> zodra hij me zag, sloeg hij op de vlucht
De Grote Rotzak TV TV !
= vergelijkende aanvulling bij de hoofdzin

-Nederlands: als, zoals, alsof, dan

- Latijn: ut ,sicut, velut, tamquam, quasi (zoals)

-wijs:

indicatief: ut . = zoals, als
sicut = zoals, evenals (W)

conjunctief: quasi = als het ware
tamquam = alsof (OW, WA)

VB: est ut dicis --> het is zoals je zegt
Full transcript