The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dziura ozonowa

Prezentacja na chemie
by

Adam Patoła

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Prognozowany na przełomie XX i XXI wieku początek regeneracji warstwy ozonowej może się opóźnić, według opinii niektórych specjalistów, nawet o kilkanaście lat. Przypuszcza się, że wpływa na to wiele czynników, a przede wszystkim:
- niewywiązywanie się z zaleceń przez niektóre kraje rozwinięte,
- zezwolenie na dalsze zużycie substancji niszczących warstwę ozonową w krajach rozwiniętych do celów wyjątkowych,
- opóźnienie w realizacji zaleceń przez kraje rozwijające się,
- nielegalny handel,
- nowe zjawiska, np. zwiększony efekt cieplarniany.
Jeśli do środowiska wciąż wdzielane będą freony i inne gazy niszczące ozon to w niedalekiej przyszłości dziura ozonowa powiększy sie i wkrótce pojawi się nad całą kulą ziemską . Będzie to wtedy całkowity zanik ozonu w atmosferze ziemskiej.
to spadek zawartości ozonu na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.
Ozonosfera jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi. Chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych. Dzięki niej jest możliwe życie na lądzie.
Warstwa ozonowa nad Antarktyką
Zjawisko dziury ozonowej zostało wywołane zanieczyszczeniem atmosfery przez człowieka związkami reagującymi z ozonem, którymi są freony, tlenki azotu, chlorek metylu i bromek metylu.
Miejscem występowania zjawiska jakim jest dziura ozonowa na ziemi są przede wszystkim obszary podbiegunowe, czyli Antarktyda, oraz w ostatnich latach również południowa Argentyna i Chile.
Według badań przeprowadzanych co roku, zawartość ozonu spada na tych obszarach o 3 procenty rocznie. Obecnie ubytek ozonu w powłoce ozonowej dochodzi nawet do 50% jego pierwotnego stanu.
Ozon powstaje w atmosferze z tlenu, a do tego procesu potrzebne jest światło. Znaczne ubytki ozonu spowodowały, że do powierzchni Ziemi dociera duża porcja promieniowania UV, dlatego m.in. opalanie się bez zastosowania preparatów z odpowiednim filtrem może być niebezpieczne dla skóry. Promieniowanie UV działa szkodliwie także na oczy.
W roku 2011 ubytki w warstwie atmosferycznego ozonu nad Arktyką są tak duże, że można już mówić o "dziurze ozonowej", podobnej do tej nad Antarktydą .
nad Arktyką zawartość ozonu spadła o 80 proc. Przypuszczają oni, że zostało to spowodowane utrzymującymi się przez wyjątkowo długi okres czasu niskimi temperaturami podczas arktycznej zimy (grudzień - kwiecień). W takich warunkach związki chloru, które niszczą ozon, są najbardziej aktywne.
Dużo zależy od tego czy takie zimy będą się powtarzać.
- Zimy w stratosferze nad Arktyką są bardzo zmienne - niektóre są ciepłe a inne zimne.
Co zrobilismy ?
W 1987 roku w celu ochrony warstwy ozonowej z inicjatywy UNEP (Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) 31 państw (w tym Polska) podpisało protokół montrealski. Zakładano w nim 50% ograniczenia produkcji freonów do 2000 roku.
Ponadto 11 października 1990 roku Polska stała się członkiem konwencji wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej, w myśl której zakazana jest produkcja freonów oraz import zagranicznych urządzeń chłodzących zawierających freony.
A jeżeli nadal będziemy niszczyć ozon ?
Scenariusz negatywny
(teraźniejszy)
Scenariusz pozytywny
(jeżeli ludzę zmienią nawyki)
A jak może wyglądać nasz świat ?
Przygotował: Adam Patoła
Full transcript