Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklame

Introduksjon til reklame - lyd og film
by

Lars Drage

on 15 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklame

Double click anywhere & add an idea
Markedskommunikasjon
Hva er markedskommunikasjon?
”En hver form for kommunikasjon
mellom bedriften og markedet”

Det vil si at markedskommunikasjon omfatter alle former
for kommunikasjon mellom en bedrift og kundene.
Definisjonen av begrepet markedskommunikasjon dekker alle virkemidler som innvirker på formidlingen av budskapet mellom bedriften og kunden. Det vil si alle former for:
1. Reklame
2. Sales promotion salgsfremmende tiltak (varer ut av butikken)
3. Trade promotion varer inn i butikker og kjeder
4. Public relations (bedriftsprofilering, med vekt på redaksjonell omtale i massemedier.)
5. Personlig salg (ansikt-til-ansikt kommunikasjon mellom kjøpere og selgere)
6. Direkte markedsføring (DM, telemarketing o.l.)
7. Internativ markedsføring/kommunikasjon (Internett generelt)
8. Sponsing (skape goddwill på lengre sikt)
9. Vareprat/"World of mouth" (sosial spredningsprosessen)
Markedskommunikasjon vs journalistikk
Likheter:
Mediebedrifter
Produksjon av tekster (utvidet tekstbegrep)
Publiseres i massemedium TV, radio, avis osv.
Kommunikasjon - avsender budskap mottaker
Ønske om å oppnå noe…
Tjene penger?
Journalistikk - daglig publisering av det som foregår i samfunnet
Redaksjon - redaksjonelt stoff
Journalistisk ideal er objektivitet
Ingen sak skal bære preg av journalistens eller redaktørens egne meninger, holdninger eller bakgrunn
Objektivitet er en umulighet - nøytralitet og balanse er mer korrekt
Alle parter skal ha mulighet til å komme til ordet og saken må balanseres uten å velge side i konflikten
Skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame

Hvorfor?
Oppdragsjournalistikk
Reklame som kan forveksles
med redaksjonelt stoff
Ligner på journalistikk i
oppsett, skrivemåte og format
Vi skal vite når vi er under innflytelse/påvirkning av en redaksjon,
og når vi er under innflytelse/påvirkning
av markedskommunikasjon
Merkevarebygging
Kortsiktige reklamefremstøt fører til mersalg i en kortere periode
Merkevarebygging er en mer langsiktig prosses
Kjennetegnes ved at man får med noe ekstra på kjøpet.
For eksempel er livsstil, identitet og tilhørighet mye brukt i reklamer.
Hva med forbrukerjournalistikk?
Hva slag livsstil, identitet og tilhørighet spilles det på?
Hva er den denotative forskjellen på disse reklamene?
Shamanamadong!
Leamus i underleppa
Kjole og sarong
Alle tar de samme steppa
Shamanamadang!
Grandiosa midt i maska
Lobotomosang
Alle har blitt hjernevaska
Tekstdesign
Tekstforfatter - den kreative poteten
Utarbeider reklametekster, ideer og konsepter, slagord, merkenavn, m.m.
Reklamer og kampanjer er helt avhengig av gode tekstforfattere
Som tekstforfatter må hvert ord og setning smakes og føles på
Dårlige formuleringer, krøkkete setninger og skrive feil!
Første utkast av en tekst kan ofte reduseres til halvparten

Keep it simple, stupid!
Kore tur
ko retur
koretur
Korrekt ur
Ko Rektur
Korrektur!

Hvordan er dramturgien?
Hva er hensikten med reklame (AIDA):
1.Oppmerksomhet (Attention)
2.Interesse (Interest)
3.Begjær eller Ønske om (Desire)
4.Handling (Action)
Retorikk i reklame
Logos
Pathos
Ethos

Logos:
Spiller på logiske sluttninger
og sunn fornuft

Menn har skjeggvekst.
Jens er en mann.
Derfor har Jens skjeggvekst.

Logos=logisk
Pathos:
Spiller på mottakerens følelser
som glede, sinne, sorg, medfølelse
Ethos
Avsenderens troverdighet
og karakter

Ethos=etikk

Tenk på et tall mellom 1 og 10.

Gang dette tallet med 2.

Del på tallet du først tenkte på
og pluss på 2.

Finn den bokstaven som tallet tilsvarer i alfabetet (1=a, 2=b,
3=c osv).

Tenk på på det minste landet du vet om som begynner på bokstaven du fikk.

Gå deretter videre til neste bokstav i alfabetet.

Tenk på et på det største dyret du vet om som begynner på denne bokstaven.

Konsentrer deg så om landet, dyret og fargen på dyret.
Full transcript