Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Revidert Prosjektrapport

Revidert prosjektrapport, utformet dagen før vi skal framføre
by

Thomas Hansen

on 7 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Revidert Prosjektrapport

Bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i prosjektstyring. Bruk av IKT for dokumenthåndtering i prosjekter er noe som er på vei inn i flere prosjekter. Dette omfatter bruk av e-mail til kommunikasjon, og bruk av internett til håndtering av dokumenter etc.

Oppgaven går ut på å vurdere i hvilken grad dette benyttes i prosjekter i dag, og gevinster dette kan gi i prosjektgjennomføring på sikt. Oppgaven Problemstilling ”Hvilke effekter kan ny bruk av IKT få for organisering, og kommunikasjon i et prosjektmiljø, og hvilket potensial ligger det i å benytte teknologien i prosjektaktiviteter?” Hva er ny bruk av IKT? Sosiale medier Sosiale nettverk som Facebook og Twitter. Internettbasert teknologi som foregår i interaksjon mellom brukerne. Wiki Linkede sider med informasjon som er enkle å opprette og endre for mange brukere Blogger Enkel publisering av innhold som er lettvint å oppdatere, og viser de siste innleggene først. Videodeling Gjøre video tilgjengelig for et spesifikt publikum eller hvem som helst. RSS, Podcaster +++ Web 2.0 Dagens situasjon Acona Wellpro - 320 ansatte Dokumenthåndtering:
Tradisjonell mappestruktur på en sentral server DAGENS PROSJEKTER Kommunikasjon
Hoveddelen av kommunikasjonen foregår per e-post, møter og telefon. Største utfordring ved ny bruk av IKT:
Brukerterskel Fremtidige planer for bruk av IKT:
Etablere intranett for prosjektstyring med wikiprosjektportaler, rollefordeling, ansattregister etc. En prosjektplattform som integrerer tidligere lokalt installerte verktøy Aker Solutions - 22500 ansatte DAGENS PROSJEKTER Dokumenthåndtering:
Benytter diverse styringssystemer gjennom intranettet som kommuniserer med hverandre. I prosjektledelse benyttes egenutviklede PEM. Kommunikasjon:
Kommunikasjon foregår hovedsaklig på mail og ved møtevirsomhet. Fortrinnsvis mailutveksling med eksterne interessenter. Reinertsen - 1800 ansatte DAGENS PROSJEKTER Dokumenthåndtering:
Mange ulike IT-verktøy i omløp. MS Project til framdriftsplaner, Excel og ByggOffice til økonomi, Office til dokumenter. Dokumenter sendes stort sett som mailvedlegg internt og eksternt.

Kommunikasjon:
Fortrinnsvis møter og mail. Viktige avgjørelser tas hovedsaklig i møter. Alle møterom er utstyrt med fasiliteter for telekommunikasjon.

Framtidige planer for bruk av IKT
Etablere databaser for hvert prosjekt, hvor all mail og dokumenter linkes. Suksessfaktorer Effektiv kommunikasjon
Engasjement fra toppledelsen
Prosjektplanlegging
Prosjektoppfølging
Kompetanse
Klientforhold
Prosjektmål Web 2.0 + Bedrifter = Enterprise 2.0 Problemer
som kan
bidra til at prosjekter ikke blir suksesser Overflod av e-post / irrelevant informasjon Dårlig dokumentkontroll Manglende kunnskapsoverføring Overskridelse av budsjett Bedre kommunikasjonsmuligheter
Økt kunnskapsdeling og -kategorisering
Gjennomsiktig - alle ansatte får med seg hva som foregår
Mer effektiv en-til-mange og mange-til-en
Interessenter kan få bedre oversikt Hvordan kan Enterprise 2.0 bidra til prosjektgjennomføring? Først og fremst: KOMMUNIKASJON! Ny samarbeidsplattform Deling av og samarbeid i dokumenter
Personlig profil med "vennemulighet"
Rask tilgang til/oversikt over ressurspersoner Bedre oversikt over prosjektfremdrift Gantt-skjema og milepælplan tilgjengelig for alle
Klare rollespesifikke oppgaver Oppsumert: bedre tilgang på informasjon, ressurser og mer effektive kommunikasjonskanaler Tid spart, penger tjent. Mer fornøyde stakeholders Dobbeltarbeid Enterprise 2.0 - Risikoer Riktig implementering er nøkkelen
Internettsikkerhet
Tilgjengelighet
Informasjonspålitelighet / Kvalitet
Produktivitet Hvem har størst nytte av Enterprise 2.0? Store organisasjoner
Mange interessenter
Geografisk spredt
Yngre ansatte Risikoer ved å ikke implementere Enterprise 2.0 Sikkerhet
Fragmentering av informasjon
Vanskelig å rekruttere
Redusert konkurranseevne A fool with a tool is still a fool Nye IKT-verktøy vil ikke:
Definere suksesskriterier og suksessfaktorer
Identifisere effektmål
Identifisere alle interessenter
Definere prosjektstrategi
Kartlegge risikofaktorer
Full transcript