Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H4 Maakbaarheid van een samenleving

Seneca, maatschappijleer, vwo, hoofdstuk 4
by

Tom Van der Wel

on 25 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H4 Maakbaarheid van een samenleving

Hoofdstuk 4
De maakbaarheid van een samenleving

Introductie
Zijn we in staat het maatschappelijke geluk te beinvloeden?
4.1 Ontwikkeling westerse samenleving
4.1 Ontwikkeling moderne westerse samenleving
Aanvangssituatie 16 Eeuw
Verandering in 17e (Gouden) Eeuw
Dynamiek van de verandering
4.2 "De grote processen" en de gevolgen voor de basiswaarden
Vrijheid, gelijkheid, cohesie en welvaart
T/m 16e Eeuw: Gods Voorzienigheid, natuur en ontwikkelingen zijn resultaat van Gods wil


Opkomst natuurwetenschap
Godsdienstvrijheid
"Human rights are rights basically because we are human"
"Human rights are rights basically because we are human"
Verzet tegen de koning
Opkomst burgerij
4.1 Nederlagen & dynamiek
Nederlagen in het proces van rationalisering
Dynamiek van de samenleving
Industriele revolutie
Technische innovatie: in landbouw, stoommachine, schietspoel

Resultaat: Migratie van platteland naar stad, massaproductie, uitbuiting, kinderarbeid, slechte werkomstandigheden. Uitputting van natuur en milieu
Resultaat voor basiswaarden:

Gelijkheid neemt af
Welvaart neemt toe voor burgerklasse
Cohesie neemt af vanwege de tegenstellingen
Schematisch
Nationalisme
Periode 1800-1945

Opkomst van de natiestaat
Volk + grond + overheid is nationale staat

Resultaat basiswaarden:
Interne cohesie
neemt toe
Externe cohesie
neemt af door meer tegenstellingen
Mondialisering
20e eeuw
Rationalisering oorlog
afname geloof natiestaat
Multiculturalisme
Afname internationale conflicten
Toename globale en Europese instellingen
Europa centrisch wereldbeeld

Mondialisering: politiek proces
Globalisering: sociaal economisch proces
Imperialisme
Imperialisme/kolonialisme
Niet in boek/wel nederlaag
Tot 1500 gelijkwaardigheid continenten
Eerst kolonisering Zuid Amerika
Later Azie en Afrika
Slavenhandel dieptepunt
Pas na WOII start dekolonsatie
Resultaat basiswaarden:
Welvaart
neemt toe in Europa
Gelijkheid
neemt af mondiaal
Cohesie
verhoudingen verziekt
Actoren proberen maatschappelijk geluk te vergroten. Gaat gepaard met botsingen en conflicten. Leidt tot nieuwe verhoudingen
Rond 1700
Rond 2000
Model
Voorbeeld
4.2 Grote processen
Periodisering
Proces van gelijkheid
Proces van vrijheid
Proces van cohesie
Proces van welvaart
Vrijheid van het gezag van de overheid
Filips II Plakkaat Willem Moord
Van Verlatinghe van Oranje Delft
1581 1584
Onafhankelijkheids Oorlog Thomas President
Verklaring 1776 1775-1783 Jefferson 1801-1809
Volkssouvereiniteit
Natuurrecht

Vrijheid van het gezag van de kerk
Losmaken van Rome
Secularisering
religie terugdringen naar privé domein. Onder invloed van menselijke rede tot de kern teruggebracht
Toch behoefte aan cohesie die kerk biedt
Economische gelijkheid: Klassestrijd
Gelijkheid
mannen en vrouwen
op basis van ras (VS/SA)
op basis van seksuele geaardheid
Op welk niveau moet er bestuurd worden?

16e Eeuw: centralisatie
17e Eeuw en verder: Natiestaten
20e Eeuw: Supranationale organisaties (VN, EU)
21e Eeuw: spanning (de)centralisatie
Cohesie door natiestaat
Cohesie en gedeelde normen en waarden
Proces van individualisering

Meer belang aan persoonlijke vrijheden minder aan groepswaarden en -norme
12e tot 16 Eeuw: Hanzesteden.
Centrum: Nederland, Belgie, Duitsland
Periferie: Polen, Rusland, Finland

18e tot 20 Eeuw: Industrialisatie en imperialisme
Tegenstelling Noord Zuid
Resultaat: Welvaart en gezondheid maar ongelijk verdeeeld
1581/1776/1789 burgerrechten vrijheid en gelijkheid

1760-1900 proletariaat (on)gelijkheid

1900-2000 verzorgingsstaat (on)gelijkheid en cohesie

1950-heden samenwerking landen Cohesie
Stijging welvaart Welvaart


Heeft betrekking op moderne westerse samenleving
Ontwikkeling verloopt schoksgewijs. Soms (te) hard vooruit dan weer achteruit (nederlaag)
Gouden Eeuw: Rationalisering
Technische rede; wetenschap en techniek
Maatschappelijke rede; nadenken over rol van de mens

BRESSEN IN HET OUDE WERELDBEELD
De geheimen van de natuur worden ontrafeld
Van macht en corruptie naar persoonlijke band met God
Nederland maakt zich los van Spanje. Begin soevereine natiestaat
Kritiek: model is wel heel erg gericht op W-Europa en de VS
Ook normen en waarden uit politiek en maatschappelijk middenveld kunnen binding geven
Het Zwarte Piet dilemma
Is Zwarte Piet een onschuldige kindervriend of een racistische karikatuur
Feiten, meningen en gevoelens lopen door elkaar. Wat is jouw mening bij dit onderwerp?
CNN documentaire van Roger Ross Williams
http://edition.cnn.com/videos/tv/2015/11/25/digital-shorts-blackface-dutch-holiday-roger-ross-williams-orig.cnn/video/playlists/trending-video/
Beantwoord de vragen op socrative room 192879
Klassikale opdracht
2018: de eeuw is volwassen geworden kunnen we een patroon herkennen in wat er op maatschappelijk gebied gebeurt
Voorbereiding:
Maak groepjes van 4
de processen worden verdeeld over de groepjes
Verzamel thuis (nieuws) berichten over je thema
Vraag: Hoe ontwikkelen de "grote processen" zich in Nederland in de periode 2000-2018.
In de klas:
Bespreek in je groepje de artikelen die je hebt gevonden
Bereid een korte presentatie voor (ca 2 a 3 minuten)
Deel je bevindingen met de klas
Oefenbeschouwing
Lees de tekst
Onderstreep of markeer
Zoek er begrippen uit het boek bij
Bedenk en schrijf
Wat is er aan de hand?
Beschouw het probleem
Sluit af met mening
gebruik ca 150 woorden
Leerdoel behaald?
Wat was ook al weer het leerdoel?
Oefenen met de beschouwing om een beter cijfer voor je SE te halen.
Noem 2 dingen die je hebt geleerd van de opdracht van gisteren
Willen jullie iets leren over China of over Nederland
Full transcript