Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wady i zalety badań jakościowych

No description
by

Małgorzata Kryśków

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wady i zalety badań jakościowych

Zakres stosowania metod jakościowych w marketingu
eksploracja nowych obszarów
pogłębienie i lepsze zrozumienie uzyskanych wyników
wprowadzenie nowego produktu
badanie koncepcji pozycjonowania
badanie przekazu reklamowego
Wady i zalety badań jakościowych
Zalety:
szybkość uzyskiwania wyników,
możliwość korygowania pytań w trakcie,
bogactwo wniosków i interpretacji,
przybliżają badacza do pełniejszego rozumienia rzeczywistości.

Wady:
niemożność przełożenia wnioskow dot. osób badanych na wnioski ogólne dot. populacji,
subiektywizm analizy i interpretacji wyników,
ryzyko nadinterpretacji i wyciągnięcia błędnych wniosków,
niski stopień trafność.
Wady i zalety badań ilościowych
Zalety:
możliwość porównywania badanych zjawisk oraz określenie istotności różnic między zmiennymi,
tworzenie wiedzy obiektywnej.

Wady:
brak szerszego kontekstu badanych zjawisk,
niedosyt interpretacji wyników badań,
pochopne wyciąganie wniosków,
wadliwie skonstruowane techniki badań,
niedokładność obserwacji ludzkich.
Badanie fokusowe
Dyskusja prowadzona przez tzw. moderatora, w której uczestniczy jednocześnie kilka osób.

Zasadnicze cechy:

Jest realizowana w grupie (kilku uczestników),
Jest zogniskowana wokół jakiegoś tematu,
Rozmowa jest pogłębiona,
Jest to dyskusja, a nie tylko odpowiedzi na zadawane pytania.
Podział badań fokusowych
Grupy rozszerzone lub wydłużone
– badania trwające długo,

Mini
– grupy o mniejszej (4-6) ilości respondentów,

Eksperckie
– udział specjalistów,

Konfliktowe
– podział na dwie antagonistyczne opinie,

Kreatywne
– grupa specjalnie dobranych uczestników ma stworzyć konkretny twór lub rozwiązanie.
Badania jakościowe
Dziękujemy
za uwagę
Rodzaje badań jakościowych w marketingu
pogłębione wywiady indywidualne ( IDI)
zogniskowane wywiady grupowe
obserwacja
diada
Badania jakościowe, a badania ilościowe
Pojęcie badań jakościowych
Metody badawcze, w których badacz stara się opisać rzeczywistość, w kategoriach jakościowych, zwracając uwagę na różnorodność zjawisk (a nie na częstość ich występowania)
Zalety i wady badania fokusowego
Zalety:
między uczestnikami zachodzą interakcje i pojawia się dynamika grupowa,
korzystny wpływ moderatora, który czuwa nad dyskusją,
okazja do poznania języka klientów.

Wady:
stosunkowo wysokie koszty sesji w porównaniu np. do przeprowadzenia ankiety,
niebezpieczeństwo, że któryś z badanych zajmie pozycję lidera i narzuci swoją opinię innym,
negatywny wpływ moderatora, który jest w stanie manipulować dyskusją, aby osiągnąć wyniki pożądane przez zleceniodawcę,
ryzyko wystąpienia syndromu myślenia grupowego.
Etapy przebiegu badania fokusowego
1. Określenie problemu badawczego

2. Planowanie

3. Przygotowanie

4. Realizacja badania

5. Analiza i interpretacja wyników

6. Sformułowanie rekomendacji
Zastosowanie badań fokusowych
narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych,

po zakończeniu badań ilościowych, aby pogłębić intrepretację uzyskanych wyników,

Katarzyna Naruszewicz

Małgorzata Kryśków
zastosowanie w badaniach, gdzie celem jest określenie wzorców postrzegania, myślenia, zachowania się w określonych sytuacjach i pod wpływem określonych bodźców. W celu zbadania reakcji grup konsumentów na nowe pomysły, zjawiska oraz produkty pojawiające się na rynku.
Full transcript