Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UF1 NF3 El Conflicte

No description
by

Ester Gallostra

on 9 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UF1 NF3 El Conflicte

UF1
NF3 Gestió de conflictes, resolució de problemes i presa de decisions
Conflictes hi ha hagut al llarg de tota la història i en totes les cultures.
La vida amb els altres, és generadora de conflictes perque l'home és complex per naturalesa

Conflictes? Perquè?

Ester Gallostra
El conflicte és un element més de la vida real, que desenvolupa un paper important en l'educació. Caldrà assumir-los i afrontar-los
Conflicte. Què és?
No podem considerar el conflicte com quelcom bo o dolent, simplement és quelcom natural i inevitable.
El que és important, és com els afrontem i què fem per resoldre'ls
Si prenem el conflicte com quelcom negatiu,
quelcom que volem fer desaparèixer per tenir bones relacions
POR davant el conflicte, cosa que farà que no poguem tenir o adoptar posicions realistes i constructives en les nostres relacions i l'adquisició de nous aprenentatges
En una resolució positiva de conflictes, els problemes es resolen de manera beneficiosa
Es tenen en compte les necessitats de totes les parts implicades
La part positiva del conflicte, ajuda a que canviem, per buscar la solidaritat i la cooperació per resoldre'l
Lectura llibre de text pàg.57
Camp educatiu: l'aprenentatge de solució de conflictes ajuda a:
- Desenvolupar autoconfiança
- Desenvolupar una actitud de NO violència
- Aprendre formes constructives de relació amb els altres
- Desenvolupar la creativitat
- Aprenem a ser assertius
- Desenvolupem la tolerància
- Ajuda a controlar els propis sentiments
- Aprenem a prendre decisions
Els conflictes ens ajuden a crèixer com a persona
No tots els conflictes són iguals, no poden ser abordats de la mateixa manera.
Què origina el conflicte?
Una situació de tensió
Tipus:
1. Tensions íntimes:
només percebudes per nosaltres mateixos. Pertanyen a la nostra intimitat
Poden alterar el nostre ritme de feina.
2. Tensions Antagòniques:
Es donen entre dos persones
3. Tensions sinèrgiques:
Quan un dels dos membres de la tensió és un grup
1. Conflicte individual o intrapersonal
Tipus de Conflicte:
Es dóna dins d'un mateix, la persona se sent entre dos o més estímuls que provoquen respostes impossible de realitzar per la seva incompatibilitat en una mateixa situació
-El que la persona sent que el que pensa no coincideix amb el que fa

Ex: Faig això....o allò....
2. Conflicte interpersonal
- Es dona entre persones quan actuen per aconseguir objectius incompatibles.
- Son conseqüència de tensions antagòniques.
- Formen part de la vida social
- La seva resolució deteriora o enforteix la relació
3. Conflicte grupal
Té lloc com a conseqüència de tensions sinèrgiques en el que un dels dos bandos enfrontats és un grup
Intragrupal:
Dins d'un mateix grup, originat per un o diversos integrants
Intergrupal:
Entre grups d'una mateixa organització
La violència no és pròpia dela vida, el conflicte SÍ
Conflicte No és igual a violència
La violència és un recurs destructiu per abordar el conflicte intrapersonal o interpersonal
La violència sorgeix quan el conflicte no s'afronta per altres medis (autocontrol, verbalització, diàleg, negociació, passivitat..)
L'existència d'opinions diferents és útil i benvinguda
Principis per reduir la violència:
No tothom ha de pensar de la mateixa manera
La cooperació és preferible a la competició
Els conflictes NO son inevitables, son conseqüència d'una cadena successiva d'eleccions de conducta
Resolució de Conflictes
Conflicte
Com resoldre'l ?
1. Evitar o Ignorar:
Deixar passar el conflicte
Evitar afrontar-lo perque tenim por de perdre
Obtem per no expressar el que creiem o sentim en una determinada situació
Conseqüència:

Tensions i sentiments que cultiven un conflicte més gran

La major part dels conflictes son generats per la falta o deficiència de comunicació
2. Confrontació:
S'utilitza el poder i la força.
El propòsit és la submissió de l'altra
Discutir fent servir expressions que fan mal i paraules malsonants
Prendre decisions viscerals
Es busca involucrar a altres per formar bàndols
Conseqüències:
Normalment es perden els papers davant de l'altra persona
La violència genera violència
3. Resolució directe:
Consisteix en assumir les decisions i respondre positivament als resultats dels actes.
Es reconeix a l'altre com a subjecte interlocutor
Actitut i voluntat de dialogar i d'autocrítica
Les parts són capaços de controlar els seus impulsos
Un es posa en el lloc de l'altra
Hi ha intenció de conservar els vincles
Conseqüència:
Ambues parts queden satisfetes
Per aconseguir un acord satisfactori entre les parts, i que totes dues en surtin beneficiades, ambues han de cedir en algunes de les seves rehivindicacions
El Conflicte
La DECISIÓ:
És important aprendre a decidir
Cada decisió comporta una repercussió més o menys trascendent
Una presa de decisions racional i efectiva:
Passos a
seguir:
1. Definició del

problema
1. Cerca d'alternatives
La companyia minimitza o enfatitza el conflicte
L'adult és qui dona la consigna
La investigació a juda a resoldre el conflicte
(cc) photo by theaucitron on Flickr
(cc) photo by theaucitron on Flickr
La decisió forma part de qualsevol conflicte
Què volem aconseguir en aquesta situació?
Brainstorming o pluja d'idees
Per buscar alternatives és important disposar de la màxima informació possible
3. Valoració de les conseqüències de cada alternativa
Valorar els punts positius i negatius de cada alternativa

Taula:
Avantatges
Desavantatges
Alt. 1
Alt. 2
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
0-10
0-10
Alternatives
4. El.lecció de la millor alternativa
TRIAR
una alternativa o la combinació de més d'una
Serà la que ens ofereixi màxims avantatges i mínims desavantatges
5. Aplicar i avaluar:

Un cop triada l'opció, l'apliquem
Un cop realitzada, la valorem
Ara decideixes TÚ
Dinàmica 2: Decideix Tu
Hem d'estimular el conflicte en l'infant?


(a la dreta de la sala)
Hem d'evitar el conflicte en l'infant?


(a l'esquerra de la sala)
En quina banda esteu situats?

* Penseu tres arguments de prerquè SI hem d'evitar o estimular el conflicte en infants?
* Penseu tres arguments de perquè NO hem d'evitar o estimular el conflicte en infants?
* Penseu tres arguments de perquè DEPÈN evitar o estimular el conflicte en infants.

Posa un exemple de cada situació.
Els arguments han d'estar lligats amb la teoria treballada a l'aula.
Gràcies per la vostra atenció
Full transcript