Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dolgozni csak pontosan, szépen...

alapvetések a munkavédelem tárgyköréből - optimalizálva a Szent Miklós Ált. Isk.ra
by

Eszter Habarovics

on 21 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dolgozni csak pontosan, szépen...

alapvetés
Te vagy a felelős azért, hogy a kapott képzés és utasítások betartásával vigyázz a saját egészségedre és biztonságodra.
jogok
kötelességek
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
a munkavégzéshez szükséges ismereteket megkapni és betanulni azokat
a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosításához
megtagadhatod a munkavégzést, ha azzal életedet, egészségedet vagy testi épségedet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetnéd
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezd munkádat
munkatársaiddal együttműködj, és munkádat úgy végezd,
hogy ez saját vagy más egészségét és
testi épségét ne veszélyeztesse
a rendelkezésedre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőled elvárható módon meggyőződj, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használd
az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használd és a tőled elvárható tisztításáról gondoskodj
a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselj
munkaterületeden a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartsd
a munkád biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítsd és azokat a munkavégzés során alkalmazd
a kötelező orvosi vizsgálaton részt vegyél
a veszélyt jelentő rendellenességről,
üzemzavarról
a munkáltatót azonnal tájékoztasd, a
rendellenességet, üzemzavart tőled elvárhatóan
megszüntesd,
vagy erre intézkedést
kérj a felettesedtől
a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentsd
Mert jog és kötelesség egymástól soha el nem választhatók.
jog vs? kötelesség
munkabaleset
vs.
úti baleset

bejelentés
(a jéghegy csúcsa)
MUNKABALESET
ÜZEMI BALESET
a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri
A sérültet a lakásáról munkahelyére menet (vagy vissza) éri a baleset, ha az a szokásos, legrövidebb úton történik, megszakítás nélkül.
Munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó
közlekedés,
anyagvételezés, -mozgatás,
tisztálkodás,
szervezett üzemi étkeztetés során éri.
miért fontos?
a baleseti táppénz mértéke az alapját képező jövedelem 100 %-a, úti baleset esetén annak 90 %-a.
ha kizárólag a sérült ittasságából, munkahelyi feladathoz NEM tartozó, engedély nélkül végzett munka, munkahelyi rendbontás során következik be
DE! NEM ÜZEMI BALESET
kivizsgálás, fényképezés, tanúkeresés, jegyzőkönyvezés,
hosszas levelezés a szervekkel, hiánypótlás,
levelezés ismét, fénymásolás, és az emelt táppénz csak ez után...
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezze munkáját
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
a munkavégzéshez szükséges ismereteket megkapni, a betanulni azokat
a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosításához
megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezze munkáját
munkatársaival együttműködjön, és munkáját úgy végezze, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse
a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződjön, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használja, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezze
az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használja és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodjon
a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viseljen
munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartsa
a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítsa és azokat a munkavégzés során alkalmazza
részére előírt orvosi vizsgálaton részt vegyen
a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztassa, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntesse, vagy erre intézkedést kérjen a felettesétől
a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentse
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
a munkavégzéshez szükséges ismereteket megkapni, a betanulni azokat
a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosításához
megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezze munkáját
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezze munkáját
ANYAGMOZGATÁS
létra
szétcsúszást gátló lánc
fokok vízszintesek, sérülésmentesek
megcsúszást gátló papucs
legfelső fokra vagy nem állunk, vagy lovagló ülésben végezzük a munkát
IRODA
nem pislogsz eleget,
sőt, hunyorítasz is
kiszárad a szemed, és a nap végére el is fárad
kivörösödik,
éget, szúr
csökken a koncentrációs képesség
hosszú távon tartós
látásromlás
megoldások
pislogás
műkönny
szünet
szemtorna
monitor helyes beállítása
szék
anyagmozgatás
kézi
kézikocsis
ELSŐSEGÉLY
a munkabalesetek 10-15%-át kézi anyagmozgatás során szenvedik el a munkavállalók
helyes testtartás
nők max. 20 kg-t emelhetnek
veszélyek:
teher leesése, lecsúszása, billenése
ütközés álló / mozgó tárggyal
égés
eszméletlen ember
ellátása
fulladás
http://www.hazipatika.com/mediatar/media/Stabil_oldalfektetes/3723?HPID=B4C3F466-E67311F8-C18BC63D-9099519F
http://www.hazipatika.com/mediatar/media/Elsosegely_felrenyeleskor_Heimlich-fele_mufogas/3921
ha van légzése
ha nem lélegzik, újra kell éleszteni
ki az eszméletlen?
általában teljesen kitekert testhelyzetben van, esés után nem korrigálja a helyzetét
hozzászólásra nem reagál
az égett felület 15 perces áthűtése -- csökken a károsodás mértéke és a fájdalom
a ruhát nem szabad levenni az égett felületről!
semmit nem szabad a sebbe szórni, kenni
a hólyagot nem szabad kilyukasztani
forró olaj okozta sérülést FOLYÓ VÍZ alá kell tartani
a kicsit pontatlan, hibás elsősegély is jobb mint a teljesen elmulasztott
áramütött ember
ellátása
áramforrás kiiktatása (vagy emberünk leválasztása az áramforrásról)
légzésvizsgálat
újraélesztés / stabil oldalfekvésbe helyezés
orvos hívása mindenképp
Full transcript