Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa

No description
by

Khatijah Manah

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa

Hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa
kumpulan 2
apakah yang dimaksudkan oleh tamadun?
Ibn Khaldun : istilah ‘hadarah’ yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi, juga menggunakan istilah ‘umran’ yang bermaksud pembangunan.

Arnold Toynbee : menjelaskan bahawa tamadun ialah sejenis kebudayaan yang berkembang di kota dan satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan moral
Secara amnya di Malaysia, agama Islam mewakili kaum Melayu; agama Buddha, Konfucius dan Taoisme mewakili kaum Cina; manakala agama Hindu adalah kaum India. Namun perbezaan agama tidak menghalang bagi sesebuah masyarakat setempat untuk membina tamadun (Rahimin Affandi et.al, 2011:92).
Ada tamadun yang memiliki beberapa agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Contohnya, tamadun China yang mempunyai masyarakat beragama Islam, Taoisme, Buddha, Kristian dan Falun-Gong.
Oleh itu, agama sangat berkait rapat dengan tamadun kerana agama dapat mewujudkan sebuah tamadun.
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN AGAMA
Bangsa membawa maksud sekumpulan manusia yang tinggal di wilayah tertentu dengan etnik yang sama dan menggunakan bahasa yang sama(
Manakala tamadun pula merangkumi batasan kebangsaan. Oleh itu, hubungan tamadun dan bangsa tidaklah begitu ketara. Terdapat beberapa tamadun yang mempunyai pelbagai bangsa di dalamnya
Tamadun Islam iaitu masyarakat Islam di Syam juga diduduki oleh bangsa Arab dan bukan Arab. Antaranya nya ialah bangsa Yahudi, Syrian dan Rom.
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BANGSA
Budaya merupakan tatacara hidup sesuatu kelompok atau kumpulan sosial, iaitu seluruh kehidupan dan persekitaran yang dibina oleh manusia hasil amalan dan hubungan manusia dalam linkungan persekitaran yang meliputi budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA
budaya ialah ilmu pengetahuan seperti agama, falsafah, perubatan, astronomi, sejarah, matematik
memberi sumbangan besar kepada kemajuan manusia .dalam Islam juga manusia mampu memperoleh ilmu-ilmu asas untuk kesejahteraan hidup.Hal ini telah melahirkan tamadun Islam yang unggul
PENGENALAN
Bangsa ,agama dan budaya mempunyai hubungan dalam pembinaan tamadun. Agama dan budaya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan tamadun berbanding bangsa.
Nilai agama dalam hubungan tamadun pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. Budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan kesan tamadun.
Contohnya,kesetiaan kepada maharaja merupakan kesan tamadun dalam masyarakat jepun walaupun sistem politik mereka telah jauh bebeza daripada keadaan silam.
Tetapi bangsa pula tidak mempunyai hubungan yang rapat atau kurang dipengaruhi oleh tamadun.Hal ini kerana di dalam sesebuah tamadun, boleh mempunyai lebih daripada satu bangsa.
KESIMPULAN
NAMA PENSYARAH: ENCIK KASYFULLAH
PROGRAM: SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM)
Abdullah, C. H. (2013:201). Pembinaan Tamadun Seimbang Melalui Psikologi Islam. Pulau Pinang: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia; Universiti Teknologi Mara.
Arbi, A. (2014). Takrif Tamadun dan Ciri. Academia.edu.
Bill, S. (2014). Kesan islam terhadap tamadun melayu. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Collin English Dictionary. (n.d.). Retrieved 3, 2014, from Dictionary.com: http://dictionary.reference.com/browse/nation
Daud, D. W. (2014). Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun. Jurnal Pendidikan Islam.
Haji Yahaya, M., (2005). Penglibatan Orang islam dalam ketenteraan di Negara China . Tamadun Islam. Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Halim, K. H. (2014). Membugar Harapan Pemersatuan Atau Menanti Masa Ditalkinkan Atas Nama Bernegara?Dimana Bahasa Melayu Dalam Pemupukan Jati Diri Bangsa Setelah 55 Tahun Merdeka. Jurnal Umum.
Mat, Z., & Sulaiman, M. (2014). Interaksi budaya India & Cina ke atas pengukuhan bahasa dalam Tamadun Melayu. Jurnal Pengajian Umum Bil 8, 116.Melaka: Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka; Pusat Pengajian Umum Universiti Sains Islam Malaysia.

Rahim, R. A., Ramli, M. A., Ismail, P., & Dahlal, N. H. (2011:92). Dialog antara agama: Realiti dan prospek di Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Sulaiman, M., Mutalib, M. M., Ramly, R. M., & Razaly, W. M. (2011). Agama Sebagai Faktor Pelestarian Pembangunan Mapan: Nilaiannya DariPerspektif Kehidupan Belia Masa Kini. Human Development.
Ulrich Marzolph, Richard van Leeuwen, Hassan Wassouf.(2004). The Arabian Nights Encyclopedia. ABC- CLIO.RUJUKAN
SITI KHATIJAH BINTI AB MANAH
UK 31470
SITI AISHAH BINTI OTHMAN
UK 30924
NATASYA FARIZA AZMAN
UK 31266
FARAH ARINA BINTI WAHI ANUAR
UK 31076
PAVEETTHIRA A/P SUBRAMANIAM
UK 32945
CHONG ZIN ZIN
UK 30713
CHOH KAR YAN
UK 31113
Full transcript