Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

old_E-learning - elementy

Elementy e-learningu - przygotował dr Piotr Tkacz
by

Peter _T_

on 3 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of old_E-learning - elementy

przygotował dr Piotr Tkacz Podstawy e-learningu - teoria i praktyka Nauczanie tradycyjne versus e-learning Nauczanie tradycyjne:

synchroniczne tj.
w sali
podany termin, godzina, sala
ew. nieobecności
jakość (różna) od strony studenta/ucznia i wykładowcy/nauczyciela
bezpośredni kontakt - spotkanie Nauczanie zdalne - e-learning:

asynchroniczne tj.
bez sali - najczęściej w Internecie
najczęściej brak konkretnego terminu, godziny - często zajęcia trwają od - do (wg. ustaleń prowadzącego zajęcia) - systematyczność nauczania
zajęcia dostępne 24h/dobę
brak problemu nieobecności - logowanie na platformie e-learningu
jakość od strony wykładowcy/nauczyciela
kontakt zdalny poprzez platformę e-learningu Blended learningoznacza - część zajęć realizowaną tradycyjnie
a pozostałą część z wykorzystaniem e-learningu Główne narzędzia - platforma e-learningu + przeglądarka adres platformy
http://elearning.wsb.edu.pl Instrukcja pomocy do obsługi plików cookie Przy pierwszym zalogowaniu konieczna jest zmiana hasła. nr. Pesel nowe hasło Widok po pierwszym zalogowaniu i zmianie hasła Przy pierwszym zalogowaniu należy
sprawdzić swój profil - szczególnie
adres e-mail - panel boczny Ustawienia->
Modyfikuj profil Zmiana ustawień w swoim
profilu Należy sprawdzić swój adres e-mail, podany w procesie rekrutacji, ew. podać inny aktualnie wykorzystywany - adres e-mail może być użyty do ustawienia nowego hasła w przypadku jego zapomnienia! W swoim profilu można określić miasto z którym identyfikuje się osoba, dodać lub zmienić swoje zdjęcie - UWAGA nie zmieniać zapisów pola "Opis" - dotyczy określenia roku/grupy. Pozostałe pola należy pozostawić z wartościami zastanymi. Zmiany w profilu zatwierdza się przyciskiem "Zmień profil" u dołu ekranu. ą Zmiana hasła W przypadku konieczności zmiany hasła, zmiany tej dokonuje się z wybraniem ścieżki z panelu bocznego Ustawienia -> Ustawienia mojego profilu
-> Zmień hasło Realizacja zajęć e-learningowych:

publikowanie materiałów do nauki
fora dyskusyjne/aktualności
zadania
quizy
czat
korespondencja wzajemna
inne.... Publikowanie materiałów dydaktycznych na platformie publikowane są materiały do nauki /materiały dydaktyczne, instrukcje, opisy, treść wykładów/lekcji, polecenia, etc./ - w postaci plików /doc, docx, pdf, txt, ppt, pptx, pps, pps, xls, pliki graficzne, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo,
w formacie flash, itd./, stron internetowych, linków do innych zasobów edukacyjnych w Internecie/ Publikowanie materiałów dydaktycznych Korzystanie z materiałów:

- zapoznawanie się z zawartością po otwarciu zasobu bezpośrednio z platformy e-learningowej
- pobranie pliku (jeśli to jest możliwe) z platformy
W przypadku większości formatów (jak pliki tekstowe, pdf czy prezentacje) istnieje możliwość wydrukowania materiałów dydaktycznych. Fora dyskusyjne Usługa forum dyskusyjne (lub aktualności) jest narzędziem niezbędnym do nawiązywania kontaktów między uczestnikami zajęć. Forum służy do dyskusji
w wątkach problemowych, zadanych przez prowadzących zajęcia lub samych studentów/uczniów.

Fora mogą być również wykorzystywane do przekazywania ważnych informacji organizacyjnych. Fora dyskusyjne Uwaga - prowadzący zajęcia nie są zobligowani do szybkiej odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania - oczekuje się, że to sami studenci/uczniowie będą starali się odpowiedzieć na pojawiące się pytania. Prowadzący zajęcia nadzorują dyskusję, sprawdzają aktywność i na zadawane pytnia będą udzielać odpowiedzi w przypadku dyskusji lub pojawiających się błędnych, a niesprostowanych informacji. Zadania Prowadzący zajęcia może zlecić wykonanie zadania (zadań) i przesłania ich na platformę w postaci pliku lub plików. Rozwiązanie najczęściej trzeba przesłać do określonej przez prowadzącego zajęcia daty - zadanie może być komentowane, oceniane zdalnie, choć może to być realizowane w ramach zajęć tradycyjnych - kryteria odbioru zadań ustala nauczyciel. Quizy Platforma oferuje duży wybór testów sprawdzających wiedzę uczestnika przedmiotu. Testy służą do samokontroli uczącego się, ma on na podstawie testów upewnić się, czy jest
w zadawalający sposób przygotowany do zajęć
i sprawdzianów, które odbywają się w sposób tradycyjny. Czat Czat to kolejna forma kontaktu - tym razem synchroniczna, czyli w tym samym czasie. Po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników o czasie rozpoczęcia, trwania czatu oraz jego tematyce, czat polega na kontakcie w czasie rzeczywistym pomiędzy zalogowanymi osobami, za pomocą tekstu wprowadzanego w oknienku czatu. Komunikacja wzajemna W profilach użytkowników podane są adresy poczty elektronicznej dzięki którym możliwy jest kontakt
w razie potrzeby spoza platformy.

Platforma oferuje również swój wewnętrzny system przesyłania informacji, w którym możliwe jest przesyłanie tej samej wiadomości do wielu użytkowników, lub wybranej grupy osób. Wszelkie nowe informacje sygnalizowane są w specjalnym oknie, zaraz po zalogowaniu się na swoje konto na platformie e-learningu. Inne możliwości, usługi W zajęciach realizowanych na platformie e-learningu nauczyciel może wykorzystywać również inne narzędzia - np. tzw lekcje, polegające na umieszczaniu treści na następujących po sobie ekranach z możliwością występowania pytań kontrolnych, głosowania, kwestionariusze, ankiety, krzyżówki, warsztaty, inne narzędzia interaktywne, wideoczaty, itp. Widok po zalogowaniu
do platformy Po zalogowaniu do platformy, dostęp do przedmiotu lub przedmiotów które w danym semestrze będą realizowane poprzez e-learning jest możliwy po wybraniu linku przedmiotu (na platformie zwanych kursami) - linki te dostępne są poniżej strony w sekcji "Moje kursy". Wejście do przedmiotu/kursu kliknąć w link kursu Widok po wejściu do zasobów kursu/przedmiotu Nawigacja na platformie linki powrót do
strony głównej
platformy powrót do
strony głównej
kursu - kliknięcie
w skrót kursu Korzystanie z zasobów
w postaci plików Po kliknięciu w link materiału dydaktycznego w postaci pliku /pdf, doc, ppt, ew. inny format/ zawartość pliku zostanie otwarta bezpośrednio w oknie przeglądarki, plik zostanie pobrany lub pojawi się okno umożliwiające pobranie pliku
i zapisanie we wskaznej lokalizacji. Korzystanie z forów dyskusyjnych Jeśli w założonym forum dyskusyjnym pojawi się nowy wpis (tzw. post), wówczas zostanie on podświetlony. Kliknięcie linku forum powoduje wejście do tego forum - w danym forum może występować większa liczba wątków dyskusyjnych.
Wejście w wybrany wątek dyskusyjny.
Czytanie i odpowiadanie na forum
- aby odpowiedzieć na wcześniejszy post, należy użyć polecenia "Odpowiedz" wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum
Okno edycji - odpowiadanie na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Możliwość określenia czy będą wysyłane kopie postów na skrzynkę e-mail.
Subskrypcje forum - przesyłanie kopii postów na e-mail wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Rezygnacja z subskrypcji postów - kopie postów z forum nie będą przesyłane na skrzynkę e-mail. Zadania wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Link zadania - polega na przesłaniu do prowadzącego na platformę pliku z rozwiązaniem. warunki zadania przesyłanie pliku dodawanie pliku lub -> dodawanie pliku przez
przeciągnięcie ikony
pliku w ten obszar. jeśli widoczna jest nazwa pliku wówczas jeśli ikona pliku jest widoczna, wówczas Możliwość ew. skasowania, podglądu, itp. Sprawdzanie czy zadanie zostało przyjęte, czy są komentarze, itp.

Kliknąć ponownie link zadania Quizy (testy) wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Link quizu. Po zakończonym teście wyświetla się wynik quizu Czat wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Link czatu. Po zakończonym teście wyświetla się wynik quizu okno wpisywania tekstu podgląd na dyskusję jeżeli po zakończonym czacie ponownie użyjemy linku do czatu, będzie widoczne polecenie… Administratorzy platformy wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum Piotr Tkacz
ptkacz@wsb.edu.pl

Krzysztof Orzechowski
korzechowski@wsb.edu.pl Po zakończonym teście wyświetla się wynik quizu okno wpisywania tekstu podgląd na dyskusję jeżeli po zakończonym czacie ponownie użyjemy linku do czatu, będzie widoczne polecenie… Komunikacja wzajemna wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wprowadzanie
treści
postu zatwierdzanie wpisu na forum wyświetlenie profilu danej osoby Po zakończonym teście wyświetla się wynik quizu okno wpisywania tekstu podgląd na dyskusję jeżeli po zakończonym czacie ponownie użyjemy linku do czatu, będzie widoczne polecenie… wewnętrzny system
komunikatów tekstowych po zakończonej pracy należy się wylogować
z platformy - link u góry po prawej stronie ekranu - również u dołu /link Wyloguj/ © 2012 Piotr Tkacz E-learning - co to jest?

E-learning
E-nauczanie
Kształcenie na odległość
Distance learning
Blended learning
WBT, CBT, IBT Wymagania:
techniczne -> serwer, oprogramowanie, obsługa (ludzie)
metodyczne -> tworzenie i prowadzenie kursów
organizacyjne -> szkolenia, przepływ informacji, kto naucza, obsługa kont E-learning w szkole - po co?

wspomaganie lekcji - praca w domu
praca z uczniem ambitnym, zdolnym
praca z uczniem słabym
materiał w ramach kół zainteresowań
współpraca nauczycieli - szkolenia
Full transcript