Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Plezier op je werk!

Verslag van de bijeenkomst van het Inspiratie Platform van de provincie Gelderland
by

Petra Heeren-Hoff

on 8 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Plezier op je werk!

22 februari 2011 Bijeenkomst Inspiratie Platform Vraag: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat meer mensen (en wijzelf) meer plezier in hun werk krijgen? Ferry, Marcel, Eric, Corine (maakt ook foto's en filmpjes) Carine, Gabrielle en Petra Creatieve manier van probleembenadering: Omkering! Vraag: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat meer mensen (en wijzelf) zo ongelukkig mogelijk worden in hun werk? vier stappen:
1. verzin zoveel mogelijk dingen waarvan iedereen miserabel wordt, denk extreem!
2. pak 3-5 punten uit de lijst en werk die uit met specifieke maatregelen.
3. draai het om naar positieve maatregelen
4. wat zijn mogelijke initiatieven die we vanuit het Inspiratie Platform kunnen initiëren + wat kan ik doen om het plezier te vergroten voor mijzelf en mijn collega's? stap 1:verzin zoveel mogelijk dingen waarvan iedereen miserabel wordt, denk extreem!

de mens als machine: iedere medewerker krijgt een nummer en wordt daarmee aangesproken.
geen verantwoordelijkheden, alles wordt in drievoud gecheckt door de leidingevende.
alles wordt in regels en protocollen vastgelegd in het Rode Boekje.
de prikklok wordt ingevoerd.
er wordt hele slechte koffie geschonken, ofwel geen koffie (minder toiletbezoek).
de toiletten worden niet meer schoongemaakt (zie vorige punt).
elk uur controle of je wel aan het werk bent (via verborgen camera)+ verplicht 8 uur per dag achter je bureau zitten.
alleen dat uitvoeren wat een ander zegt/wat je is opgedragen (geen eigen initiatieven).
altijd werk onder of boven je niveau moeten doen.
pesten en elkaar voor schut zetten wordt de norm.
apparatuur wordt afgeschaft (kopieer, computer, blackberry, websites afsluiten).
praatverbod tijdens werkuren.
lijfstraffen bij slecht functioneren (op de binnenplaats van het HdP onder toeziend ook van de CdK en toegestroomde collega's).
managers mogen wapens dragen en gebruiken.
in ieder gebouw gelden andere regels.
provinciaal uniform.
vooral nadruk leggen op alles wat niet goed gaat.
productie draaien en niet naar huis voor het werk af is.
salaris inhouden bij slechte prestatie. stap 2:pak 3-5 punten uit de lijst en werk die uit met specifieke maatregelen.

tegenstrijdige regels, ieder gebouw eigen kledingvoorschriften (kleur/maatpak etc), werkstructuur (vaste structuur moet vs. creativiteit moet), spreekcodes (praatverbod vs. roddelcircuit).
zeggen dat het niet goed gaat:iedere ochtend demotiverend praatje van leidinggevende, daarna krijgt iedereen de tijd om elkaar verder de put in te praten. Positieve geluiden worden afgestraft door gangmonitors.
salaris inleveren als productie niet gehaald wordt: iedere medewerker krijgt een dagquotum, managers controleren dit dagelijks, bij wanprestatie wordt salaris (dat in zakjes op het bureau staat) ingehouden.
geen verantwoordelijkheid: voor iedere afspraak buiten moet toestemming bij leidinggevende gevraagd worden.
alles in regels vastgelegd: middels het rode boekje met alle procedures en protocollen. Hiervan mag niet afgeweken worden.
het koffieapparaat in het restaurant gaat weg.
pesten/elkaar voor schut zetten: overzichten van stommiteiten publiceren, blunder van de week op de binnenplaats, afwijkend kledinggedrag wordt gepubliceerd en belachelijk gemaakt.
Spreekverbod: medezeggenschap wordt opgeheven, 3x op de gang gesnapt op praten is dag verlof inleveren. stap 3: draai het om naar positieve maatregelen

geen tegenstrijdige afspraken.
benutten verschillende werkvormen daar waar effectief (vaste structuur of creatief).
competenties van medewerkers worden wederzijds gerespecteerd en benut (open staan voor elkaar).
er moet ruimte zijn voor informele contacten zodat bijzondere en onverwachte ontmoetingen kunnen plaatsvinden.
geef mensen middels een workshop 'dress to impress' de middelen in handen om zich met kleding en stijl te profileren binnen de rol die ze in de werkomgeving vervullen.
complimenten geven, onderling en vanuit leidinggevenden.
successen vieren en delen met elkaar.
laten zien wat er al is bereikt.
openheid wordt beloond.
het beloningssysteem aan laten sluiten op behoeften, dus moeite doen om elkaars dromen te leren kennen.
je hoeft niet van te voren toestemming te vragen want je leidinggevende vertrouwt op jouw eigen verantwoordelijkeheid en betrokkenheid bij je werk. Medewerkers zijn gemotiveerd om de goede dingen te doen.
Compy or explain: belonen van creativiteit bij het doorbreken van onzinnige tegenstrijdige onnodige (cultuur-)regels. Denken in kansen, niet in belemmeringen.
de blunder van de week wordt de hemel in geprezen: genomen risico wordt gewaardeerd, dit zijn de helden van de organisatie! Leerklimaat creeëren, wat ging goed maar juist ook wat ging fout! (Er was een ezel die durfde zich aan een steen te stoten...) stap 4: wat zijn mogelijke initiatieven die we vanuit het Inspiratie Platform kunnen initiëren + wat kan ik doen om het plezier te vergroten voor mijzelf en mijn collega's?

provinciaal kunstproject (samen met provinciale medewerkers kunstenaars kijken naar thema's als openheid en vertrouwen en daar een kunstuiting aan verbinden).
workshop 'dress to impress' organiseren.
kwartaal 'prijs' in het leven roepen voor die medewerker die iets bijzonders heeft gedaan (bijv. risico durven nemen,of buiten regulier werk extra/bijzondere initiatieven ontplooid,of mooie verbanden aangebracht tussen afdelingen/projecten/partners etc.).
plek creeëren op de Binnenplaats waar projecten en/of medewerkers in het zonnetje gezet kunnen worden.
vraag toevoegen aan de mobiality interviews: waardoor wordt je geinspireerd en hoe inspireer jij anderen?
onderdeel toevoegen aan jaargesprekken: op welke manier zorg jij dat je plezier in je werk hebt en houdt, welke bijdrage lever jij aan plezier op je werk voor anderen en wat heb je van de organisatie en je leidinggevende nodig om het plezier in je werk te verhogen?
maandelijkse TED/Ideas Worth Spreading estafettebijeenkomsten houden, waarbij telkens iemand een filmpje uitkiest om te laten zien (14 min) en uitlegt waarom hij/zij dit zo'n inspirerend verhaal vond. Daarna stokje daargeven aan iemand die volgende bijeenkomst voorbereidt (plus borrel?).
Inspiratiekamer inrichten in Prinsenhof B waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Digitale inspiratiekamer inrichten, waarbij om slimme manier gebruik wordt gemaakt van social media.
Collega's vragen om mee te denken vanuit andere perspectieven, overleg over projecten in de (digitale) inspiratiekamer.
ambassadeurs vragen voor het Inspiratie Platform (Carine meldt zich spontaan!)
mogelijkheden creëren dat mensen zelf aan de slag gaan met initiatieven, in plaats van ideeën indienen en hopen dat iemand anders ermee aan de slag gaat. wat ga jij doen?
Full transcript