Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsusuri sa paraan ng pagkakasalin ng Maikling kwento na "S

No description
by

ChristianPaul Vertulfo

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsusuri sa paraan ng pagkakasalin ng Maikling kwento na "S

Kabanata 1
Ang Suliranin
at
Kaligiran nito

Paglalahad ng Suliranin
Sa layong mailapat sa Filipino ang isang lalawiganing kwento, dadaan ito sa proseso ng pagsasalin. Ito ay pagsasalin ng teksto mula sa orihinal nitong wika patungong Filipino. Sa pagsasalin ng teskto may mga dapat na isaalang-alang ang tagasalin. Sa pag-aaral na ito nilalayon na malutas ang mga sumusunod na suliranin :
1.Wasto nga ba ang pagkakasalin ng “Si Vicenteng Bingi” mula kapampangan patungong Filipino ?
Hyphotesis
Saklaw at Limitasyon
Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa kung paano naisalin ang kwentong “Si Vicenteng Bingi” mula sa wikang kapangpangan patungo sa wikang Filipino. Nakapaloob sa pag-aaral na ito ang mga paraan ng pagsasaling-wika . Sumasaklaw din sa pagsusuring ito kung napapanatili pa ang tunay na kahulugan ng kwento matapos maisalin sa iba pang wika.
Ang limitasyon ng pag-aaral na ito ay masuri ang maikling kwento ng “Si Vicenteng Bingi” mula sa orihinal nitong wika hangang sa salin nitong Filipino.
Panimula
Kadalasang sinasalin ang mga librong ingles sa Filipino dahil sa tumataas na bilang ng mga taong nais magbasa ng mga librong
gawa ng mga dayuhan. Mas
tinatangkilik ito ng mga tao dahil sa nakakaakit na takbo ng mga istorya.
Lingid sa kaalaman ng iba isa ang
Pilipinas sa nagtataglay ng
maraming panitikan.


Pagsusuri sa paraan ng pagkakasalin ng Maikling kwento na "Si Vicenteng Bingi" sa filipino
Ang Pilipinas ay
mayroong walong pangunahing
dayalektong ginagamit. Ang mga dayalektong ito ay may kanya-kanyang kaanyuan at kakanyahan. Isa sa dayalektong sinasalita sa Pilipinas ay ang wikang kapangpangan na sinasalita sa Pampanga. Ang wikang ito ay nagtataglay ng sariling kakanyahan at maaaring hindi matumbasan ng wasto sa ibang dayalekto. Kung kaya’t sa pag-aaral na ito ay binibigayang pansin
ang paraan nang pagkakasalin ng
isang kwento mula sa orihinal
nitong teksto.
Konseptwal na Balangkas
Teoretikal na Balangkas
1. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasalin ?
2. Paano tutumbasan ng wasto sa Filipino ang mga orihinal na salita ng kapampangan ?
3. Paano mapapanatili ang kagandahan ng daloy ng kwento ayon sa orihinal nitong teksto ?
4. Anong mga teorya at akmang gagamitin para sa pagsasalin ?
5. Paano mapapanatili ang diwa at tamang kahulugan ng kwento?
2.Mahalaga nga bang naisalin sa wikang Filipino ang “Si Vicenteng Bingi” ?
3.Magiging
epektibo ba sa
mga mambabasa
ang tekstong
pinagsalinan ?
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay maaaring magkapagbigay tulong sa mga sumusunod :
Mag-aaral.Makakatulong ito sa mga mag-aaral upang maintindihan ang wikang Kapangpanga. Matutunan nila ang tamang paraan ng pagsasalin at higit sa lahat, mas mabibigyang halaga ang pagsasalin sa wikang Filipino kaysa Ingles.
Guro.Sa mga guro Makakatulong ito upang matutunaan ang wikang kapangpangan dahil kung madestino sa lugar ng Pampanga ay may ideya sila sa salita ng lugar at maari din nilang mabigyang pansin ang panlalawigang salita partikular na ang wikang kapangpangan.
Magulang.Maaari ding makatulong ang pag-aaral na ito sa mga magulang na mabigyang impormasyon na may mgapagsasaling wika palang ginagamit sa mga babasahin. Maari ding magkaroon ng gabay ang mga mag-aaral sa ibig sabihin o nais iparating ng akda sa pamamagitan ng kanilang magulang.
Lipunan.Sa lipunan maaari silang magkaroon ng kaalaman patungkol sa ibat-ibang lenggwahe partikular ang kapampangan. Maaari din itong makapaghikayat sa kanila na magsalin ng ibang kwento sa iba pang wika.
Risertser.Sa aming mga risertser nakatulong ito na magkakaroon kami ng mas malawak na kaalaman at ideya tungkol sa pag-sasaling wika. Nakaroon din kami ng kaalaman patungkol sa mga lalawiganing salita partikular sa wikang kapangpangan at napag-aralang mabuti ang tamang paraan sa pagsasalin ng wika.
Kabanata 3
Metodolohiya
Disenyo ng Pananaliksik
Ginagamit ang pamamaraang decriptive-survey o pananaliksik na palaarawan, ito ay isang disenyo na itinataya ang mga pangyayari o sitwasyon, inilarawan ang pagdiskubre ng datos, pagpapahayag ng mga natuklasan ay baryabol (Castillo,2002).

Isinagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kopya ng “Si Vicenteng Bingi” sa wikang Filipino at orihinakl nitong teksto at sunundan ng pagbibigay mga “questionnaire checlist” bilang kagamitan ng pagkalop ng datos upang malaman ang mga pagbabago at mga nanatili sa ginawang salin.
Mga Kalahok o Respondent
Makikita sa talaarawan na ito ang mga populasyon ng tao at kung sinong tao ang magiging respondent ng pagaaral na ito. Isinama ang mga mag-aaral, magulang at guro upang mas mapatibay ang pagsusuring gagawin.
Kasangkot sa Pag-aaral
Sa pag-aaral na ito ang magiging respondent sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral,magulang at mga guro sa Pampanga na may kasanayan sa pag-unawa ng wikang Filipino.
Sa mag-aaral walang pinipiling kasarian ang sasagot sa mga survey questionare kinakailangan sila ay nasa pagitan ng ikalawa at ikatlong taon sa sekundarya.
Sa mga magulang wala ring pinipiling kasarian ang sasagot sa mga survey questionare at walang pamantayan ng edad. Ang kinakailangan sila ay may anak na nag-aaral sa sekundarya
Sa mga guro ay wala ring pinipiling kasarian at edad kinakailangan lamang na sila ay nagtuturong asignaturang Filipino sa sekundarya.

Instrumentong Pampanananaliksik
Survey Questionare, dito makikita ang ilang katanungan kung may pagbabago ba sa bagong salin ng “Vicenting Bingi” mula Kapampangan hanggang sa Filipino. Nakalahad din sa survey ang ilang pangungusap ng maikling kwento upang mabasa ng respondent ang kaibahan ng salin nito sa Filipino. Ang tanging gagawin ng mga respondent ay tsekan lamang ang kanilang sagot kung “oo” o “hindi” at ito ang magiging basehan sa pag-aaral na ito.
1. Magbibigay ng mga survey questionnare sa mga tao
2. Ita-tally ang nakalap na impormasyon
3. Ia-analisa ang kabuan ng nakalap na datos

Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Pananaliksik
Estradistikang Tritment ng Datos
Sa pag-aaral na ito, ginamit ang pagkalap ng datos o sarbey upang matukoy ang tamang salin ng
“Si Vicenteng Bingi” sa Filipino.
Frequency.Dito nakuha ang mga datos tungkol sa mga taong nagsabi kung tama ang pagkakasalin ng “Si Vicenteng Bingi”
Pagta-tally. Inilalahad ng mga porsyento ng mga taong tumugon sa palatanungan na inihanda.
Ito ang pormula sa pagkuha ng datos

P=f/N

P = Porsyento /Bahagdan
F = Frequency/Bilang ng mga kalahok na sumagot
N = Kabuuang bilang ng respondent
Full transcript