Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvilke velferdsforskjeller er det i Norge, og hvilke tiltak

No description
by

Ida-Helene Sivertsen

on 8 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvilke velferdsforskjeller er det i Norge, og hvilke tiltak

Sosialkunnskap - Velferd & Ulikhet
Grunnleggende behov for alle borgere
Resultat av et kompromiss
Ønsker å utjevne forskjeller
Sikre en viss sosial standard
Henger sammen med politiske ideologier
Nødvendig med en viss økonomisk ulikhet
Egalitært samfunn - økonomisk likhet
Systematisk ulikt eller skjevt fordelt
Et gode gir flere goder, en byrde flere byrder
Forskjeller i levekår forklares på 3 måter:
Individuelle ressurser (utdanningen din etc)
Strukturelle forutsetninger (forhold til miljøet rundt deg)
Valg av verdier (hvordan du velger å leve)
«Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å
bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.»
Østkanten (Sagene)
Forventet levealder: 68år
Gj. snittlønn: 300 000kr
Sosialhjelp: 7,4%
Vestkanten (Vindern - Vestre Aker)
Forventet levealder: 80,4år
Gj. snittlønn: 800 000kr
Sosialhjelp: 2%
Oslo øst/ vest
https://snl.no/velferdsstat
http://individogfellesskap.cappelen.no/c196534/artikkel/vis.html?tid=321591
http://www.ssb.no/a/samfunnsspeilet/utg/200201/01/
http://www.osloby.no/nyheter/Stang-ber-ostkantfolk-lare-av-vestkanten-6591922.html
file:///D:/Brukere/idasiv02/Downloads/Velferdsforskjeller-i-Norge-15641.pdf
Kilder
Hvilke velferdsforskjeller er det i Norge, og hvilke tiltak kan vi gjøre for å gjøre forskjellene mindre i fremtiden?
Av Ida-Helene Sivertsen
Kompetansemål
Ha oversikt over velferdsforskjeller i Norge
Finne frem til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene.
Innhold
Velferd
- Fabian Stang, ordfører i Oslo
Velferd og ulikhet
Oslo - en by full av kontraster

Enorme forskjeller mellom øst/ vest
Minoritetsgrupper blir majoriteten
Etnisk norske foreldre sender barna bort
Fordommer
Østkanten: lavere inntekt, formue og boligpriser
Sosiale klasser i dagens samfunn

Det finnes sosial ulikhet
Karl Marx delte inn befolkningen
Ut ifra hvor mye makt og kontroll de hadde over produksjonsmidlene
I industrien:
Eide fabrikker, maskiner etc
For bønder:
Eide jord, traktorer etc
Folk er generelt ikke klassebevisste i dag
Sosial Mobilitet
Den sosiale posisjonen endrer seg
Faren er en arbeider og datteren er lege
Marx mente man skulle følge foreldrene
Klassetilhørigheten skulle reproduseres
En økende middelklasse
Folk definerer seg langt mindre inn i sosiale klasser
De fleste mener de tilhører middelklassen
Utdanning kan skape forskjeller
Norge øverst på lista
Fn's årlige rangering
2001: 1.plass
HDI (Human Development Index)
Klassifiserer land på grunnlag av 3 faktorer:
Forventet levealder
Helse- og utdanningsnivå
Kjøpekraft til husholdningene
Første gang i 1990
Tiltak
Få bedre rutiner
Gjøre best mulige valg
Inkludere alle i samfunnet
Bedre veiledning
Man må gjøre noe, før det blir et problem
Konklusjon
Selv i Norge finnes det velferdforskjeller
Ønsker å utjevne forskjeller mellom grupper
Mange faktorer spiller inn
Levekårsforskjeller kan forklares på tre måter
Problemstilling
Kompetansemål
Begrepet velferd
Velferd og ulikhet
Oslo - full av kontraster
Oslo øst/ vest
Sosiale klasser i dagens samfunn
Sosial mobilitet
Økende middelklasse
Norge øverst på lista
Tiltak
Konklusjon
Kilder
Full transcript