Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of dusk to stars

No description
by

Nguyễn Khắc Lâm

on 8 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of dusk to stars

Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe hhhh Tư bản cố định và tư bản lưu động Căn cứ vào phương thức chu chuyển về mặt giá trị của các bộ phận tư bản, tư bản sản xuất được phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động. Tư bản cố định: là bộ phận của tư bản sản xuất được sử dụng toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó chỉ chuyển từng phần vào trong giá trị sản phẩm. Tồn tại dưới hình thái hiện vật là máy móc, thiết bị, nhà xưởng… Hao mòn hữu hình: là do sử dụng, do tác động của tự nhiên làm cho TBCĐ dần dần hao mòn đi đến chỗ hỏng, không dùng được nữa.

Hao mòn vô hình: là hao mòn thuần tuý về giá trị do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Máy móc tuy còn tốt, nhưng bị mất giá vì có những máy móc tốt hơn, năng suất cao hơn có khi còn rẻ hơn làm cho máy cũ giảm giá thậm chí bị đào thải. Có hai loại hao mòn Ý nghĩa của việc phân chia TBCĐ và TBLĐ:Thấy được đặc điểm chu chuyển của từng bộ phận TB để tìm cách nâng cao tốc độ chu chuyển của TB.
Ý nghĩa của việc tăng tốc độ chu chuyển của tư bản
Tăng tốc độ chu chuyển TBCĐ tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Tăng tốc độ chu chuyển TBLĐ sẽ tiết kiệm được tư bản ứng trước.
Tăng tốc độ chu chuyển tư bản để nâng cao tỉ suất giá trị thặng dư hàng năm. MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI CẶP PHẠM TRÙ

Tư bản bất biến là C gồm: C1- tài sản cố định C2- những nguyên vật liệu thì tư bản cố định chỉ là C1 mà thôi. Do đó tư bản cố định là một bộ phận của tư bản bất biến tức là tư bản cố định sẽ nhỏ hơn tư bản bất biến.
Trong khi đó tư bản khả biến dùng để mua nguyên vật liệu tức là C2 và toàn bộ tư bản khả biến V, vì vậy tư bản lưu động có một bộ phận thuộc tư bản bất biến và một bộ phận tư bản khả biến, do đó tư bản lưu động lớn hơn tư bản khả biến. Nhân Sinh Quan &Thế giới quan Tìm hiểu về Nhân Sinh Quan Nhân : Người
Sinh : Sự sống
Quan : Quan niệm Nhân Sinh Quan:Là sự xem sét, suy nghĩ về sự sống của con người, hoặc nói cách khác Nhân Sinh Quan là quan niệm của chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người Thế giới quan Là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới.Con người sống trên thế giới dù muốn hay không, họ vẫn phải tìm hiểu về những thứ xung quanh mình Thuộc về thế giới tự nhiên Thuộc về con người Xã hội lòai người Phân biệt hai khái niệm: thế giới quan và nhân sinh quan Nói đến NSQ là nói đến quan hệ của con người về cuộc sống Cái gọi là NSQ là một phần của TGQ. Vì con người và xã hội loài người là một bộ phận của thế giới Nội dung của TGQ cực kỳ phức tạp Những cái bên ngoài con người
Những cái bên trong - chính bản thân con người
Mối quan hệ của con người với cái bên ngoài của con người Về hình thức thể hiện: TGQ tôn giáo thể hiện qua giáo lý của các tôn giáo.

Về tính chất: Niềm tin cao hơn lý trí, nặng tính hư ảo, tuyệt đối hóa yếu tố thần thánh, vai trò con người bị hạ thấp.

Về trình độ nhận thức: TGQ tôn giáo ra đời khi trình độ nhận thức và khả năng hoạt động thực tiễn của con người còn rất thấp TGQ tôn giáo Yếu tố niềm tin là yếu tố giữa vai trò tuyệt đối. sức mạnh của thế lực siêu nhiên. TGQ triết học Là TGQ có hạt nhân lý luận là các học thuyết triết học.
Về hình thức thể hiện: TGQ triết học thể hiện chủ yếu qua các học thuyết triết học.
Về tính chất: đề cao vai trò trí tuệ Về trình độ nhận thức: TGQ triết học ra đời khi nhận thức của con người đã đạt đến trình độ cao của sự khái quát hoá, trừu tượng hoá và khi các lực lượng xã hội đã ý thức được sự cần thiết phải có định hướng về tư tưởng để chỉ đạo cuộc sống. Hạnh phúc

Mưu cầu hạnh phúc cá nhân Là vấn đề luôn được quan tâm trong lịch sử triết học.
Mác: phản đối những quan điểm hạnh phúc mang tính
Ảo tưởng cực đoan
Hạnh phúc cá nhân không thể tách rời hạnh phúc cộng đồng "Quyền được mưu cầu hạnh phúc" là một trong những quyền con người đã được nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 Tuyên ngôn Độc lập của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1945. Cuối cùng Mác - Lênin đã đưa ra một cách tiếp cận duy vật và biện chứng về vấn đề hạnh phúc. Thứ nhất, Hạnh phúc cá nhân không thể tách rời hạnh phúc của cộng đồng Thứ hai, con người là một chủ thể họat động. Do đó, sự nhàn hạ, vô vi, yên tĩnh... không thể đem lại hạnh phúc cho con người Thứ ba, hạnh phúc cá nhân là quá trình con người không ngừng phấn đấu, từ chỗ đặt ra mục đích, vạch kế họach, tìm kiếm phương tiện, đến việc phấn đấu thực hiện và đạt được những mục đích đó Nói đến TGQ là nói đến quan hệ của con ngừơi với giới tự nhiên
Full transcript