Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERCiYES ÜNiVERSiTESi

No description
by

zisan deveci

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERCiYES ÜNiVERSiTESi

ERCiYES ÜNiVERSiTESi
BiYOMEDiKAL MÜHENDiSLiĞi
FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy)
NANOTEKNOLOJİ DERSİ SUNUMU
1031020023 Zişan DEVECi
1031020029 ilyas CALAVUL
1031020040 Dilvin GENÇTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Spektroskopi,
bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır.
FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy)
avantaj dezavantaj
Tarihsel Gelişimi
Joseph Fourier
1950-uzak yıldızların infared spektra çalışması
1960- uzak infared ve orta infared bölgelerde çalışan cihazlar
çalşma prensibi
İNTERFEROMETRE NEDİR?
Girişimölçer ya da interferometre ışığın girişim özelliğinden faydalanılarak çok küçük mesafelerin ve maddelerinin kırılma indislerinin ölçümünde, saydam cisimlerin yüzeylerinin düzgünlüğünün kontrolünde, çok küçük hareketlerin ölçülmesinde ve yıldızların yarıçaplarının belirlenmesinde kullanılan bir ölçü aletidir.
FTIR ÖRNEKLERİ
-FTIR spectrum for Poly(oxymethylene) or POM or DelrinTM
uygulama alanlari

ATR Metodu:
Katı,sıvı, jel, ince film tabaka, yumusak katılar için kullanılır.

KBr Pellet Metodu:
Kati ve toz numuneler için kullanilir.

Çözelti Metodu:
Içinde su içermeyen çözülmüs numuneler NaCl, KBr pencerelerde çekilmektedir.
Her dalga boyunu tek tek taramak gerekmediği için spektrum birkaç saniyede kaydedilir ve yarık veya prizma kullanılmadığı için duyarlık değişmeden yüksek ayırmalı spektrum elde edilir.

En önemli avantajlarından birisi hızlı olmasıdır. Dolayısıyla bu tip spektrofotometrelerde hızlı sinyal üreten piezo elektrik dedektörler kullanılır.

Spektrum dijital şekilde de kaydedildiğinden bir karışımın analizinde bileşenlerden birinin spektrum verileri karışımın spektrum verilerinden çıkılarak diğer bileşenlerin spektrum verileri elde edilebilir.

FTIR spektroskopisinin en önemli dezavantajı suyun kızılötesi dalgaboyunda kuvvetli bir sinyal vermek suretiyle FTIR spektrumunda baskın olması ve biyolojik sistemlerde basta protein bantları olmak üzere bazı bantları maskelemesidir.


(Su ile olusan bu etkilesimi önlemek için örnek hazırlama sırasında su yerine dötoryum oksit (D2O) kullanılabilir ya da örnekler kuru halde incelenebilir.)

IŞIK KAYNAKLARIı
Infrared spektrofotometresinde kullanılan ışık kaynağı infrared ışıması yayan ve elektrikle 1600-2000 K kadar ısınabilen sert katı maddelerdir.

Nerst çubuğu

Globar çubuğu

Tungsten-Flaman Lambası 

Civa-ark lambası;

Nikrom Teli;

DEDEKTÖRLER
Piroelektrik Dedektörler
Fotoiletken Dedektörler
Termal Dedektörler
UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER
KULLANIM ALANLARI
AVANTAJ-DEZAVANTAJ
CİHAZIN İÇ YAPISI
UV-VIS ÇEŞİTLERİ
içme suyu analizleri,
atık su analizleri,
çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi,
organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınmasında kullanılmaktadır.
Erciyes Üniversitesi TAUM
1) Işık Kaynağı: Vis; tungsten-halojen lamba, UV; döteryum lamba
2) Monokromatör: Prizmalar veya optik ağlar kullanılır.
3) Numune: Her zaman sıvıdır. Kullanılan numune hücresinin boyu genellikle 1 cm' dir.
4) Dedektörler:
Fotovoltaik Dedektör
Fototüp
Fotoçoğaltıcı Tüp

yeni sistemlerde
yüksek doğruluktaki ışın teknolojisi
kullanımın kolay olması
hızlı tarama ile birkaç saniyede sonuç alınması
herhangi bir ek yazılıma gerek duyulmadan pc e aktarılması
sadece sıvı numunelerle çalışılabilmesi
XRD-X IŞINI DİFRAKTOMETRESİ

XRD CİHAZI KISIMLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
KULLANIM ALANLARI
Dalgaboyu bilinen x-ışını demetleri kristal içinde kırınıma uğratılarak kristalin iç yapısı incelenmektedir.
AVANTAJLARI
X-ışını saçılım teknikleri, yıkıcı değildir ve incelenen
numuneyi değiştirmez.
XRD'yi çok kullanışlı yapan şey kristal yapılarında parmakizi hassaslığında veri toplayabilmesi ve güvenilir olmasında yatmaktadır.
Kristalin yapısını belirlemede kullanabilir
Kristalin doğrultularını belirlenebilir.
Böbrek taşlarının nitel ve nicel olarak analizleri yapılmaktadır
Metal ve alaşım analizlerinde
Seramik ve çimento sanayisinde
ince film kompozisyonu tayininde
Polimerlerin analizinde
ilaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki safsızlıkların tespitinde
Arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde
Sentezlenen malzemelerin yapısının aydınlatılmasında
Malzeme Biliminde
Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında
ilk kez Max van Laue tarafından kristal yapı ve yapı içerisindeki atomların dizilişleri X-ışını kırınım desenleri kullanılarak incelenmiştir.

KARŞILAŞTIRMA
FTIR
VİSİBLE
Kullanım alanı geniştir
Katı,sıvı, toz incelemeleri yapılabilir
Hızlıdır
Spektrumu keskin özelliktedir.
Kullanım alanı kısıtlıdır.
Sadece sıvı incelemeleri yapılabilir
Daha yavaştır(yeni sistemler hızlanmıştır)
Spektrumu keskin özellikte değildir.
video-2
Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) spektrofotometresi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir.
video-1
UV-ViS spektrofotometre çıktı örnekleri
etanol solüsyonu analizi
baz degerleri farklı solüsyonların analizi
Full transcript