Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religioner og livssyn i dag

No description
by

Marit Norberg-Schulz Hagen

on 3 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religioner og livssyn i dag

Religioner og livssyn i dag
Dette skal du kunne:

For middels måloppnåelse må du vite at
Religion er troen på noe vi i dagliglivet ikke kan se, høre eller bevege oss i. Religioner vil gi noen svar på de eksistensielle spørsmålene, religionene ønsker å skape et fellesskap rundt disse svarene.

Livssyn er en oppfatning av hva livet er, og hva det vil si å være menneske. Alle religioner har et livssyn, men ikke alle livssyn er religiøse.

Flerkulturelt er et samfunn der mennesker fra forskjellige kulturer lever sammen. Norge har blitt mer og mer flerkulturelt fordi mange mennesker fra ulike kulturer og land flytter hit av ulike grunner.

Å vise respekt er å vise at andres ønsker og og behov er like viktige som dine. Vi kan vise respekt for hellige rom ved at vi oppfører oss ordentlig og for eksempel tar av oss hodeplagg når vi går inn i ei kirke.

Hellig er noe høytidlig og annerledes enn det hverdagslige.

Rituell er noe som blir gjort på en bestemt måte. For eksempel en rituell vask før bønn.

Å tåle at andre tenker og mener andre ting enn deg selv kalles toleranse. Å tolerere er å tåle og godta at andre har rett til å gjøre ting på en annen måte enn oss selv.
Religion er troen på noe vi i dagliglivet ikke kan se, høre eller bevege oss i. Religioner vil gi noen svar på de eksistensielle spørsmålene, religionene ønsker å skape et fellesskap rundt disse svarene.

Livssyn er en oppfatning av hva livet er, og hva det vil si å være menneske. Alle religioner har et livssyn, men ikke alle livssyn er religiøse.

Flerkulturelt er et samfunn der mennesker fra forskjellige kulturer lever sammen. Norge har blitt mer og mer flerkulturelt fordi mange mennesker fra ulike kulturer og land flytter hit av ulike grunner.

Å vise respekt er å vise at andres ønsker og og behov er like viktige som dine. Vi kan vise respekt for hellige rom ved at vi oppfører oss ordentlig og for eksempel tar av oss hodeplagg når vi går inn i ei kirke.

Hellig er noe høytidlig og annerledes enn det hverdagslige.

Rituell er noe som blir gjort på en bestemt måte. For eksempel en rituell vask før bønn.

Å tåle at andre tenker og mener andre ting enn deg selv kalles toleranse. Å tolerere er å tåle og godta at andre har rett til å gjøre ting på en annen måte enn oss selv.

En ateist er en som ikke tror at det finnes noen gud, og benekter at det finnes et liv etter døden.
En agnostiker mener at vi mennesker ikke kan ha noe kunnskap om det finnes en eller flere guder og sier derfor at religiøse forestillinger er altfor usikre til at vi bør bygge livet vårt på dem.
Goal
For lav måloppnåelse må du vite at:
Religion er troen på noe vi i dagliglivet ikke kan se, høre eller bevege oss i.

Livssyn er en oppfatning av hva livet er, og hva det vil si å være menneske.

Et flerkulturelt samfunn er et samfunn der mennesker fra forskjellige kulturer lever sammen.

Å vise respekt er å vise at andres ønsker og behov er like viktige som dine
Du må også vite at
de ulike religionene har ulike hellige steder
Bethlehem = kristendommen
Kailas-fjellet = hinduismen
Mekka og Medina = Islam
Jerusalem = Jødedommen
Du skal også vite at et ikke-religiøst livssyn ikke bygger på religiøse forestillinger om gud, et liv etter døden eller sjelevandring.

De har en klar oppfatning av hva som er rett og galt, men det er ikke skrevet ned i hellige skrifter.
Du må også vite at:
Du skal også vite at et ikke-religiøst livssyn ikke bygger på religiøse forestillinger om gud, et liv etter døden eller sjelevandring.

De har en klar oppfatning av hva som er rett og galt, men det er ikke skrevet ned i hellige skrifter.

Livssynshumanisme tar utgangspunkt i mennesket, ikke noe guddommelig. Humanetikere mener at liver her på jorda er det eneste vi kan si noe sikkert om . Derfor er det viktig at vi gjør det beste ut av det livet vi har.


Du må også vite at
de ulike religionene har ulike hellige steder
Bethlehem = kristendommen
Kailas-fjellet = hinduismen
Mekka og Medina = Islam
Jerusalem = Jødedommen, jødedommen, og kristendommen
Hebron: Jøder og muslimer


Du må også kunne noen betegnelser på religiøse ledere:

Imam - religiøs leder i Islam
Prest - religiøs leder i Kristendommen
Rabi - religiøs leder i Jødedommen

En religiøs leder skal formidle kontakten mellom
mennesket og den guddommelige verden.
De har ofte en religiøs utdannelse og kan lese og forstå de hellige tekstene.
For høy måloppnåelse må du vite at
Du må kunne forklare og kunne vise at du forstår ved bruk av eksempler
Du skal også vite at et ikke-religiøst livssyn ikke bygger på religiøse forestillinger om gud, et liv etter døden eller sjelevandring.

De har en klar oppfatning av hva som er rett og galt, men det er ikke skrevet ned i hellige skrifter.

Livssynshumanisme tar utgangspunkt i mennesket, ikke noe guddommelig. Humanetikere mener at liver her på jorda er det eneste vi kan si noe sikkert om . Derfor er det viktig at vi gjør det beste ut av det livet vi har.Religionene bygger på at det finnes en åndelig verden og at denne verden på en eller annen måte har gitt seg til kjenne for menneskene.

Troen på en eller flere guder.

Leveregler samlet i hellige skrifter. Når troende følger og gjennomfører reglene kommer de i kontakt med den guddommelige virkeligheten.

Døden er en begynnelse på noe annet. Troen på at det finnes et paradis eller at du blir gjenfødt.

Religion kommer til uttrykk på ulike måter.
Fellesskap med en religiøs leder.
Handlinger gjennom høytidlige handlinger, levemåter, skikker.
Tro er en måte å forstå livet på gjennom en bestemt lære og fortellinger.
Følelser er det de troende opplever og kjenner inni seg når de under en gudstjeneste eller lignende.
Bygninger og kunst utrykker det somange mener er vakkert.

Dette er like for religioner, men det kommer til uttrykk på ulike måter. Det er forskjell fra religion til religion.
Du skal vite at det er flere ting som er felles for flere religioner
Du må også vite at
de ulike religionene har ulike hellige steder
Bethlehem = kristendommen
Kailas-fjellet = hinduismen
Mekka og Medina = Islam
Jerusalem = Islam, jødedommen, og kristendommen
Hebron: Jøder og muslimer


Du må også kunne noen betegnelser på religiøse ledere:

Imam - religiøs leder i Islam
Prest - religiøs leder i Kristendommen
Rabi - religiøs leder i Jødedommen

En religiøs leder skal formidle kontakten mellom
mennesket og den guddommelige verden.
De har ofte en religiøs utdannelse og kan lese og forstå de hellige tekstene.
Full transcript