Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik och moral

No description
by

Charlotte Cedergren

on 21 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik och moral

Etik
Moral
Värde
Norm
Sinnelagsetik
Konsekvensetik
Pliktetik
Amoral
Omoral
Dubbelmoral
Terminala
Instrumentella
Oskrivna
Skrivna
Det som är gott är det jag upplever som min plikt att göra:

Regeletik - Kant menar att man alltid skall handla efter det man anser kan upphöjas till allmän lag - det kategoriska imperativet. Kategorisk betyder i den här meningen att det är oberoende av individens egna syften och mål.

Situationsetik - Sartre menar att du skall handla i enligthet med vad du upplever vara din plikt i handlingsögonblicket
Den handling är riktigast som har de bästa
konsekvenserna

Utilitarism - största möjliga lycka åt största möjliga antal. Men hur vet man vad som är riktigast?

Hedonistisk - betonar njutning och brist på lidande
Ideell - betonar istället vissa värden så som vänskap eller kunskap

För vem eller vilka är handligen riktig?

Egoism - mig själv
Altruism - andra
Universalism - alla
Om avsikten är god är handlingen riktig. En god moral förutsätter alltså en god avsikt. Men hur kan man veta andra människors avsikter? Eller ens sina egna avsikter? Vad är en god avsikt?
Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra.
Ett normbrott kan bestraffas med sanktioner av olika slag - från utfrysning till dödligt våld. Ett starkt normbrott kallas tabu.
Sociala normer har sitt ursprung i underliggande värderingar och är på så sätt ett uttryck för vad en grupp, ett samhälle eller en kultur premierar.
En värdering, oavsett om den är personlig eller kulturell, avgör om vad som är bra eller dåligt i ett generellt avseende. Vad som är värt att prioritera helt enkelt.
Full transcript