Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MİMARİDE NEO-KLASİZM

No description
by

elif soybaş

on 30 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MİMARİDE NEO-KLASİZM

Neoklasik dönemin sanat anlayışı, antik dönem sanatına dayanmaktadır. Bu dönemde Roma sanatının temel özellikleri yeniden ele alınmıştır. Dönem içinde Eski Roma eserleri incelenmiş, özellikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Neoklasik sanat, Barok sanata bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Barok sanat eserlerinde özellikle dinsel konulara, dinin övülmesine önem verilmekteydi. Dinin baskısından sıkılan insanlar Neoklasik sanatta bu anlayışı değiştirmiştir. Bu sanat akımının ortaya çıkmasında düşünürlerin etkisi büyük olmuştur.
Barok sanatta görülen aşırı süslemeden kaçan sanatçılar Roma eserlerinde olduğu gibi sade (daha az süslenmiş) eserler yapmışlardır.
NEOKLASİZM
Neoklasik akım ilkönce mimarlıkta görülür. En önemli mimarı Palladio’dur.
Bu akımın oluşması sırasında mimarlar Eski Roma yapılarını taklit etmişlerdir. Sütun, sütun başlığı, alınlık gibi Roma mimari unsurları tekrar yapılmaya başlamıştır. Binaların ön yüzünde iki sıra sütun kullanılmaktadır. Mimarlar, yapıların özellikle sade (daha az süslenmiş), düzenli, ölçülü olmasına dikkat etmişlerdir.

MİMARİDE NEOKLASİZM
ZAFERT TAKI-PARİZ
Napolyon'un emriyle Jean Chalgrin tarafından yapılıştır. Neoklasik üslubunda yapılmıştır. Takın en üstünü yatay olarak 30 kalkan süsler. Her bir kalkanın üzerinde Napolyon’un Avrupa ve Afrika’da kazandığı savaşların adı yazılıdır. Tak’ın, Şanzelize tarafına bakan kısmında, kalkanların altında görülen asker rölyefleri, Büyük Ordunun zafer için Paris’ten ayrılışını, Yeni Paris tarafındaki ordu rölyefleri ise Büyük Ordu’nun zaferle geri dönüşünü anlatır.Tak’ın üzerinde bizim tarihimizi de ilgilendiren ilginç bir rölyef bulunmaktadır. Takın doğu yani Şanzelize tarafında, kemerli kapının sol üstüne doğru olan rölyef dikkatle incelenmelidir. Burada, Napolyon 1799 yılında Osmanlı Ordusu’na karşı Mısır’da kazandığı Abukir Savaşı anlatılmaktadır. Aynı yön sağ tarafta, 1795 yılında Avusturya’lıları yenen General Marceu’nun ölümü yansıtılır.

Arkeoloji Müzesi Alexandre Vallaury tarafından 1891’de yapılmıştır. Arkeoloji Müzesi, dünyada müze binası olarak inşaa edilmiş ender yapılardan biridir. İstanbul’daki Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biri olan Arkeoloji Müzesi, cephesinin ihtişamı ile son derece dikkat çekici bir mimariye sahiptir. Uzun cephede geniş merdivenlerle ulaşılan iki girişi, dörder sütun ve alınlıklarla bir tapınak görünümündedir. Alınlık üzerinde bulunan kufi üsluptaki Osmanlıca yazıda Eski Eserler Müzesi yazmaktadır. Bu yazının üzerinde bulunan Tuğra, Klasik Bina’yı inşa ettiren Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’e aittir.
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ
MİMARİDE NEO-KLASİZM
Bu binanın yapımına bir yarışmayla karar verilmiştir. On dört projenin katıldığı yarışma 28 Ocak 1938 günü sonuçlanmış, jüri birinciliğe değer bulduğu üç tasarımı seçmişti. Bunlar arasında Holzmeister’e ait olan projenin uygulanmasını Atatürk istemişti. Tüm yarışmacılar anıtsal düzenlemelerinde neo-klâsik üslûbu yeğlemişlerdir. Simetri, yüksek revaklı giriş ve taş kullanımı hepsinde ortak yanlardı.
Yüksekçe bir arazi üzerindeki konumu, modernleştirilmiş bir neo-klâsik üslûpla biçimlendirilen kütlelerinin simetrik düzenlemesi, katlar boyu yükselen sütunlarıyla anıtsal girişi, dışta ölçeğinin, içte malzemelerinin zenginliğinin yarattığı etki yönünden bu görkemli yapıda “devletin otoritesini simgelemek” olan tasarım amacına ulaşılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası
Andrea Palladio’nun en ünlü eseri, Paolo Almerico için Roma’daki Pantheon’dan ilham alarak inşaa etmiştir. Tam anlamıyla simetrik olan planlaması nedeniyle Villa Rotonda olarak ta adlandırılır. Kare planlı olan yapının dört cephesinde altışar sütunlu portikolar yerleştirilmiştir. Bu birbirinin eşi dört görkemli cephe ve orta mekanı örten kubbe heybetini arttırmıştır. Daha önceleri kubbe daha çok dini yapılarda kullanılmış olsa da, Palladio Roma Hamamlarında da kubbenin kullanılmış olmasından hareketle sivil mimaride de kullanılabilirliğini kanıtlamıştı.
ANDREA PALLADİO-Villa Almerico Capra
ANDREA PALLADİO BAZİLİKA
BRANDENBURG KAPISI BERLİN
Yapının, her iki yanda 6 olmak üzere 12 dorik kolonu bulunmaktadır. Kapının üzerinde ise doğuya dönük bir quadriga heykeli vardır. Heykelde, Roma zafer tanrıçası Victoria dört atlı bir savaş arabasını sürerken görülür.

KAYNAKÇA
https://www.google.com.tr/search?q=NEOKLAS%C4%B0ZM&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4G6tU7mmPIS6ygOx9YKQDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=799#facrc=_&imgdii=_&imgrc=nRuZqYYLS3HIyM%253A%3BavM-ne7kFBavnM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg267.imageshack.us%252Fimg267%252F8885%252Fzz7u.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.forumgercek.com%252Fyabanci-ressamlarin-biyografileri%252F70945-jacques-louis-david-1748-1825-fransiz-ressam-2.html%3B680%3B761
http://home.anadolu.edu.tr/~saoransay/Genel%20Sanat%20Tarihi.html
http://www.degisti.com/index.php/archives/1249

Neoklasizm hangi akıma tepki olarak ve nelerden etkilenerek ortaya çıkmıştır ?
Full transcript