Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KADINA ŞİDDET (ayşe sena-hilal-buse irem)

Copy this quick tutorial to learn how prezi works
by

Ayşe Sena Yeşilli

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KADINA ŞİDDET (ayşe sena-hilal-buse irem)

IÇERIK
SİDDETİN TANIMI
-SIDDET
-KADINA ŞIDDET
-KADINA SIDDET NEDENLERI
-KADINA SIDDET CEŞITLERI
-YAPILABILECEK ÇALIŞMALAR
Dünya saglık örgütünün tanımına göre; sahip olunan güç veya kudretin,yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılıgı yüksek bir biçimde başka insana,kendine, bir gruba veya bir topluma karsı tehtit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır.KADINA ŞIDDET
KADINA ŞIDDETIN NEDENLERI
3'e ayrılır.
1-Sözel Saldırganlık
-Kontrol gereksinimini
-Gücün kötüye kullanımı
-Kıskanclık
-Eşler arası uyumsuzluk
2-Fızıksel Saldırganlık
-Siddeti bir kontrol yöntemi olarak benimsemek
-Fizıksel saldırganlıgı model olarak almak
3-Aşırı Saldırganlık
-Kişilik bozuklugu
-Duygusal labilite
-Azalmış benlik saygısı
-Saldırgan kişilik özellikleri

KADINA ŞIDDET ÇEŞITLERI
Kadına şiddet 5'e ayrılır.
-Sözel Şiddet
-Fiziksel Şiddet
-Psikolojik Şiddet
-Ekonomik Şiddet
-Cinsel Şiddet
Sözel Şiddet:
En yogun görülen kadına yönelik şiddet şeklidir
(Küfür,aşagılama,hakaret,görüntüsüyle alay etme,bagırma)
Fiziksel Şiddet:
Kadına yönelik şiddetin en yogun oldugu yaşanış biçimlerindendir.(Çok konuşulan ve en çok dikkat çeken şiddet türüdür.
Psikolojik Şiddet:
Duygusal şiddet olarak da tanımlanır.Genel olarak tehtit unsuru içerir.(Küçümseme,aşagılama,alay etme,sevdiklerinden aileden uzak tutma,sokaga cıkarmama ,bosanma)
Ekonomik Şiddet:
Kadının calısmasına izin vermemek,geliri üzerinden söz sahibi olmasını engellemek(Malını,ziynet eşyalarını elinden almak,ihtiyaclarını karsılamamak)

Cinsel Şiddet:
Erkegin kadını denetleme ve ıktıdar olma arzusudur.Kadının istemedigi zaman ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamadır.
SONUÇLAR
KADINA ŞIDDET
1-Kadına yönelik şiddet kadın saglıgını olumsu etkilemekte bütün saglık sistemleri üzerinde büyük bir yük olusturmaktadır
656 96 96
DUR DE!
2-Yalnızca kadınlar degil toplumlarda olumsuz etkilenmektedir
3-Kadınların egitim durumu ve sosyo-ekonomık yapılarına göre şiddete maruz kalma oranı degişiklik göstermistir.
Acil yardım hattı!
DINLEDIGINIZ ICIN TEŞEKKÜR EDERIZ
BUSE IREM SAGLAM
AYSE SENA YESILLI
ASKIN HILAL URYAN
-Toplumun egitim düzeyinin yukseltılmesı gerekır.
-Sivil toplum kuruluşlarının çogaltılması amaclanmalıdır.
-Yasal düzenlemelerin yaşama aktarılmasında,şiddet uygulayanlara uygulanan yaptırımlar konusunda da samımı ve caydırıcı olunmasına ıhtıyac vardır
-Kadının toplum içinde sosyal-ekonomık statüsünün arttırılmasına yönelik çalışmalara agırlık verilmesi gerekır.
-Insanlar bilinçlendirilmeli,şiddete maruz kaldıgı takdırde nereye başvuracagına ve haklarına dair bilgi verilmelidir.
YAPILABILECEK CALISMALAR
-ŞIDDETE MEYILLI KISILIK OZELLIKLERI
-ŞIDDET NEDENLERI
-TÜRKIYEDE KADINA ŞIDDET
Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır (DSÖ, 1993)
ŞIDDET ICERIKLI DAVRANISLAR
-Öfke patlaması
-Vurmak,tekmelemek
-Yaralamak,kavga etmek
-Başkaları ile ilgili tehditler savurmak
*Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmesi ve egemenligi güclendirmek istemesi şiddete yol açıyor.

-Fiziksel saldırganlık
-Şiddeti bir kontrol yöntemi olarak benimsemek
-Fiziksel saldırganlıgı model olarak almak Çocukken istismar edilmiş olmak
-Aşrı alkol kullanımı

ŞIDDETE MEYILLI KISILIK ÖZELLIKLERI
ŞIDDET NEDENLERI
-Kadınların yemegi yakması
-Kocasına karsılık vermesi
-Parayı lüzumsuz yere harcaması
-Çocukların bakımını ihmal etmesi
-Cinsel ilişkiye girmek istememesi
-Kocanın eşinin ailesi ile görüşmesini istememesi
-Maddi sıkıntılar
TÜRKIYE'DE KADINA ŞIDDET
-Altı ilde yapılan bir çalışmaya göre ise kadınların yaklaşık beşte biri şiddete maruz kaldıgını söylemektedir. Şiddete maruz kalan kadınların Izmir’de %60’ı Şanlıurfa’da %85’i kocasından şiddet gördügünü belirtmiştir (Ayata,2006).
-Hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %35, Dogu Anadolu Bölgesi örnekleminde %40 olarak saptanmıştır (Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Altınay ve Arat, 2007).
-Başka bir araştırma, kadınların %58’inin yalnızca kocalarından, nişanlılarından, erkek arkadaşlarından ve erkek kardeşlerinden degil, kadın akrabalar da dahil olmak üzere kocalarının ailesinden de aile içi şiddete maruz kaldıgını tahmin etmektedir
-Çalışma ve gelire sahip olma da şiddetin içselleştirilmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Işi olmayan kadınların %38’i, gelir getiren bir işte çalışanların %30’u bir nedeni haklı bulurken, gelir getirmeyen bir işte çalışanların yaklaşık %61’i şiddeti bir nedenle haklı bulmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları kadınlarının eşlerinin kendilerine şiddet uygulaması konusundaki düşüncelerini açıga çıkarmıştır.
-SONUÇLAR
Full transcript