Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tugasan 3

No description
by

Nur Layyina

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tugasan 3

KAEDAH MENILAI PERILAKU BULI DI SEKOLAH

Kaedah ini digunakan bertujuan untuk mengetahui:

~indeks perlakuan buli di sekolah - Rendah
-Menengah

Kaedah ini juga cuba mengenal pasti :

~ jenis-jenis tingkah laku buli yang wujud dalam kalangan pelajar.
KAEDAH MENILAI PERILAKU BULI DI SEKOLAH

1. Pemerhatian
2. Temu bual
3. Prosedur Sosiometrik, Soal Selidik dan Tinjauan
4. Laporan Kendiri
5. Instrumen1.Pemerhatian - Tidak berstruktur
- Berstruktur
Tidak berstruktur :
- memerlukan pengkaji memilih masa dan tempat yang sering berlakunya gejala buli ini.

- perbualan guru dengan pelajar dapat memberi maklumat yang penting tentang perlakuan buli .

- pemerhatian bersifat neutral & cuba tidak campur tangan dalam perlakuan buli yang telah diperhatikan
~supaya maklumat dan gambaran yang realistik tentang perlakuan tersebut dapat diperoleh.


2. Temu bual
- Satu strategi saling semakan dan penjelasan data daripada sumber lain
~ misalnya pemerhatian dan data

- Menemu bual para pelajar bagi mendapatkan maklumat ~kejadian yang berlaku pada satu-satu masa

- Maklumat yang diperoleh perlu disemak semula
~ menggunakan kaedah lain seperti:
pemerhatian dan dokumen pihak sekolah

3. Prosedur Sosiometrik, Soal Selidik dan Tinjauan

- Prosedur tersebut menghasilkan maklumat daripada ahli-ahli kumpulan.

- Contoh prosedur sosiometrik yang digunakan dalam kajian perlakuan buli ialah soalan.

~misalnya meminta pelajar menamakan tiga orang pelajar di kelasnya yang paling disukai dan tiga pelajar yang paling dibenci .

4. Laporan Kendiri

- Laporan kendiri ini merupakan satu prosedur, iaitu seseorang boleh diarah untuk melaporkan sikapnya sendiri.

- Apabila menggunakan kaedah laporan kendiri,
~ andaikan bahawa orang yang dinilai sikapnya mempunyai kewaspadaan kendiri untuk mengawal pasti kepercayaan dan perasaan sendiri, serta kebolehan untuk menyatakan sesuatu dengan jelas.

- perlu berwaspada kerana mereka juga boleh cuba menipu.

Indeks Perlakuan Buli

-Kaedah ini berbentuk kuantitatif hasil daripada pengiraan statistik berdasarkan data yang diperoleh tetang beberapa kerap pelajar mengalami kejadian buli.

-indeks perlakuan buli di sekolah berdasarkan data kekerapan pelajar yang mengalami kejadian buli yang dapat dikumpulkan menggunakan Senarai Semak Kehidupan Di Sekolah

- Indeks perlakuan buli bagi 10 buah sekolah
yang mempunyai 100 orang pelajar menunjukkan berlakunya 60 kejadian buli lebih daripada sekali bagi suatu tempoh tertentu.

-Indeks perlakuan buli sekolah yang tinggi ditafsirkan sebagai petunjuk kepada tahap perlakuan buli di sekolah adalah tinggi.

-sebaliknya jika indeks perlakuan buli di sekolah rendah maka tahap perlakuan buli di sekolah adalah
rendah

Penilaian dan pemantauan yang dilakukan
secara berterusan oleh pihak sekolah terhadap masalah perlakuan buli dalam kalangan pelajar mampu meningkatkan lagi keberkesanan
-Pencegahan
-Pemulihan


Berstruktur:
- Kaedah pemerhatian secara langsung ~ tidak memberi maklumat atau gambaran sebenar tentang perlakuan buli .

- Perlakuan buli terjadi dalam bentuk tertutup.
contoh ~pemulauan & perlakuan buli di tandas

- Pellegrini (1996) mencadangkan penggunaan dairi oleh para pelajar
~satu cara untuk merekodkan semua kejadian yang berlaku pada dirinya, termasuk masalah buli .


5. Instrumen
- Penggunaan instrument yang sedia ada memberi kebaikan dari segi dapat menjimatkan masa dalam aktiviti penyelidikan.

- Instrument mempunyai kebolehpercaya dan kesahan dan memperoleh faedah daripada pengalaman orang lain.

- Contoh Instrumen sedia ada yang boleh digunakan oleh pihak sekolah bagi menilai / mengukur perlakuan buli di sekolah :

Indeks perlakuan buli bagi di kelas atau sekolah
boleh ditentukan berdasarkan respon pelajar terhadap enam item dalam Senarai Semak Kehidupan Di Sekolah : -

~cuba menendang saya
~mengugut untuk mencederakan saya
~meminta wang daripada saya
~mengugut untuk mencederakan saya
~cuba memukul saya
~cuba memecahkan sesuatu yang saya miliki


SEKIAN
TERIMA KASIH
Full transcript