Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Patriarkatet & feminismen

Vad är patriarkatet? Hur uppstod det och hur ser det ut? Och vem är feminist?
by

Rolf Fält

on 12 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Patriarkatet & feminismen

Strukturell funktionalism
Samhällsutveckling
Patriarkatet
Feminism
Liberal
Marxistisk
Radikal
1700-talet
2014
1800-talet
- Den radikala idén om att kvinnor är människor
MAKTSTRUKTUR
Liberal feminism
Marxistisk feminism
1900-talet
Radikal feminism
Kvinnor får inte rösta.
Mannen har rätt att aga sin familj.
Kvinnan saknar ekonomiska rättigheter.
Kvinnan har ingen talan i det offentliga rummet.
politisk-
vålds-
ekonomisk-
social-
MAKT
Alla organ behövs.
Vissa är viktigare än andra, men de måste ändå samverka.
Snabba förändringar är farliga eftersom det skapar obalalans i kroppen.
Strukturell funktionalism är en teori som menar att samhället är som en kropp där vi alla spelar en viss roll.
Dottern
Funktion: gifta bort för att bredda släktens inflytande
MANNEN
Funktion: försörja familjen genom fysisk arbetskraft & representera familjens intresse
Kvinnan
Funktion: reproducera familjen & styra hushållet
Sonen
Funktion: föra familjens namn vidare
KONSEKVENS
Patriarkatet födds
(grekiska för fadersvälde)
Genom att representera familjen, oftast ha mer musklerkraft och styra familjens inkomst får männen en dominerande
maktposition
.
- Är inte vårt arbete viktigast?
- Är inte våra åsikter sundast?
- Är det inte rimligt att vi då bestämmer mest?
Män blir en priviligerad grupp
Präster säger åt män vad de ska göra
Adels
männen
följer kungen
Män som upprätthåller Faderns lagar
MÄN slår människor som inte delar Faderns värderingar
MÄN som styr sin familj
under kungens lagar
Fadersvälde
ser ni ett
samband?
Upplysningen
Våga använda ditt eget förnuft!
Våga ifrågasätta!
Våga tänka!
...om ALLA borde ha samma politiska rättigheter, borde inte kvinnor också få rösta?
John Stuart Mill
Mary Wollstonecraft
Marx & Engels
Simone de Beauvoir
Nina Power
Susan Brownmiller
1806-1873
1759-1797
Shulamith Firestone
Philip Zimbardo
"Det andra könet"
Kvinnar KAN göra andra sysslor än att föda upp barn.
Kvinnor BORDE få rösta.
Det saknas rationella anledningar till att ha olika lagar för män och kvinnor.
Kvinnors arbete värderas mindre och därmed värderas också kvinnan mindre.
Egenskaper som förknippas med kvinnor nedvärderas i förhållande till de manliga.
Dessutom är allt kvinnligt "icke-normativt".
kvinnan är
kön & genus
det finns biologiska skillnader
det finns sociala skillnader
kvinnligt
manligt
kräver politisk reformation
ser förtrycket som en konsekvens av okunskap om kvinonr
ser män och kvinnor som lika rationella varelser
kvinnor borde ha samma juridiska rättigheter som män
oroar sig över kvinnors materiella villkor
ser män och kvinnor som individer som utnyttjas på olika sätt av kapitalismen
ser kvinnors hushållsysslor som ett obetalt jobb i patriarkatets fördel
kräver en revolution mot kapitalismen
oroar sig över kvinnors och mäns sociala relationer
fokuserar på våldtäkt, sexuellt ofredande och rättigheter för HBTQ-personer -
ser barnafödandet som roten till kvinnans förtryck, tror att könen annars skulle vara jämnställda
kräver en social revolution
Politisk makt
Ekonomisk makt
Våldsmakt
Social makt
- vem bestämmer?
- vem är starkast?
- vem håller i plånboken?
- vem tycker rätt?
rationell
oberoende
jobba
aktiv
offentlig
subjekt
känslofylld
beroende
städa
passiv
privat
objekt
HIS STORY?...
- mäns social kompetens i fritt fall?
- Kvinnors framsteg är baserad på kapitalismens förändring!
Kvinnans frigörelse är bunden till hennes rätt över sin egen kropp!
SUFFRAGETTERNA
politisk rörelse med rötter i England som verkar för rösträtt åt kvinnor
Vad händer i framtiden?
1. Carlos Slim
$82,5 miljarder
2. Bill Gates
$81 miljarder
3. Warren Buffet
$68 miljarder
8. Christy Walton
$38,5 miljarder
VÄRLDENS RIKASTE
Hur värderar vi arbete?
Hur behandlar vi sexualitet?
undersköterska (gymnasieutbildning)
sjuksköterska
(3 år på universitet)
högstadielärare
(5 års utbildning)
snickare
(gymnasieutbildning)
ekonom
(3 år på universitet)
civilingenjör
(5 års utbildning)
Hetronormativt beteende?
Homonormativt beteende?
...varför?
Vi skapar föreställningar om människors värderingar, beteende & utseende utifrån deras sexualitet.
H
B
T
Q
o
m
o
i
r
a
n
s
u
e
e
r
med fokus på Sverige 2014

ett av världens mest jämställda land
OBS!
Jo för att patriarkatet värderar
hetrosexuella
relationer där
män
är de dominerande.

Prova vända på det...
Varför känns omvända könsroller och alternativa sexualiteter så konstigt?
- Jo för att det ifrågasätter patriarkatets sociala struktur.
Varifrån kommer patriarkatet
JORDBRUKSSAMHÄLLET
Kungen styr åt Fadern
Det har krävts en lång historisk kamp för att nå fram till idag.
- 4:e plats av 136, enligt World Gender Gap (2013)
Patriarkatet bestämmer vad BÅDE kvinnor och män ska göra.
Exempelvis:
Kvinnor SKA lyda, inte leda. De SKA vara i hemmet, inte ute.
Män MÅSTE försvara och försörja familjen.
Full transcript