Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Haarlem Milieu dag 2

No description
by

Gidion Peters

on 9 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Haarlem Milieu dag 2

Linn Kennes
Dag 2 |8 september 2016
Gemeente Haarlem Milieu
Training Scrum

'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
scrum: praktijk
corporate
#scrum users

Inmiddels brede toepassing van scrum
fysieke projecten
communicatie
beleid
financiën
organisatieontwikkeling
innovatie
Randvoorwaarden voor toepassing scrum
fysieke projecten: Maximabrug
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
Het Agile Portfolio
coaching en faciliteiten
afgebakend project
opdrachtgever en team
aanleiding
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
SCRUM ROLLEN
SCRUM MASTER:
Laat het team optimaal presteren;
Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie;
Bewaakt het proces.
PRODUCT OWNER:
Draagt product verantwoordelijkheid;
Bepaalt prioriteiten, geeft richting.
SCRUM TEAM:
Zelf organiserend multidisciplinair team;
Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.
Scrum Theorie
Scrumquiz
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
|
Gefocust werken
: teamleden maken tijd beschikbaar;
| Kort,
staand vergaderen
bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet;
| Tussentijdse resultaten die met het team worden behaald,
vieren
.

SCRUM ROLLEN
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
Ontwikkelingen in het communicatievak
digitalisering
daling vertrouwen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
einde control?
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
een overzicht van het hele project
'anker': waar doen we het ook alweer voor?
dynamisch: verandert met het project mee
is 'eigendom' van de product owner
PRODUCT BACKLOG

4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
PROJECTEN & PROGRAMMA'S
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Een hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S
LENGTE CEREMONIES
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse (doorvragen)
| Timemanagement
AGILITY
| Flexibiliteit
| Agile coaching
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
INTAKE, EENMALIGE CEREMONIE 1
Doelstelling:

scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden

Stappen:
| Aan tafel met (beoogd) product owner en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
.
Eénmalige ceremonie 2: Kickoff
Doelstelling: iedereen heeft basiskennis over scrum en product backlog staat klaar
Stappen:
product owner, teamleden en evt. stakeholders komen naar sessie (ong. 4 uur)
presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig)
inleiden opdracht, opstellen product backlog
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week

TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

KICK-OFF, EENMALIGE CEREMONIE 2
Doelstelling:
iedereen heeft basiskennis over scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Product owner, teamleden en eventueel stakeholders komen
naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
Wanneer kan ik starten met scrum? (p. 192)
CHECKLIST
Dank! Vragen?
@scrumco @linnkennes

KENNISMAKING
Schrijf op een post-it:

| Je naam
| Competentie (waar ben je goed in)
| Een tekeningetje of symbool
PROJECT STORY
|
Als
... (vertrekpunt)

|
Willen we
... (wat gaan we doen)

|
Zodat
... (wat willen we bereiken)

|
Met aandacht voor
... (typerend voor de aanpak)
Theorie:
terugblik
IJsberg
bouwen
Stand-up
Praktisch:
scrumproces
SCRUM PROCES
SPRINT BACKLOG | DEFINITION OF DONE

SCRUM BOARD

4 LIJSTJES
HET BALLENSPEL
DE REGELS
Je vormt samen een team;
Elk teamlid moet de bal 1 keer aanraken;
De bal moet bij het doorgeven even in de lucht zijn geweest;
Je mag de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je;
Een gevallen bal telt niet meer mee;
Elke bal moet eindigen bij de persoon waar die begonnen is.


HET DOEL
Punten scoren: elke bal die in het mandje beland is 1 punt waard.
PITCH
TEAM BLAUW
TEAM ROZE
MASH UP GAME
DOEL
Zoveel mogelijk opdrachten afkrijgen binnen 10 minuten.
REGELS
Er zijn twee teams;
Trainers zijn de opdrachtgevers;
Het team met de meeste punten wint.
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Bereid concrete vragen voor om gerichte feedback te verzamelen;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo veel mogelijk stakeholders en klanten;
Maak een agenda; tijd per onderdeel rekening houdend met presentatie en feedback.
REVIEW
Staande check-up;
Update met het hele team: 'hoe staan we ervoor'.
STAND UP
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
En wie doet wat?
SPRINTPLANNING
Focus
LUNCH
DEFINITION OF DONE
Hulpvragen
| Wat is het resultaat?
| Wat zijn de belangrijkste stappen?
| In welke vorm leveren we op?

Hulpmiddelen
| Maak gebruik van voltooid deelwoorden;
| Mindmap;
| Bulletpoints.
STAND UP
Hulpvragen
| Wat heb ik gedaan?
| Wat ga ik doen?
| Welke obstakels kom ik tegen?

SCRUM, EN NU?
Begin bij jezelf
| Hoe kan ik Scrum gebruiken in mijn toolkit?

Hulp
| Voordelen Scrum
| Scrum in 140 tekens
| Storytelling; hoe heb jij Scrum ervaren?
Flexibiliteit
Focus
Samenwerking
Versnelling
Beter resultaat

#Scrum
projectaanpak om met een zelfsturend multidisciplinair team in korte cycli direct
waarde te creëren met feedback als brandstof

SCRUM & LEAN
"Het antwoord is niet lean of scrum, maar: beide. Het een gaat namelijk perfect over het wat en waarom, terwijl de ander concreet maakt hoe."
Rini van Solingen
VALKUILEN
Te snel willen beginnen zonder eerst de randvoorwaarden goed op orde te hebben;
Product owners en teamleden niet goed voorbereiden op hun rol;
Lineair blijven denken;
De veranderkundige component onderschatten;
Scrum als doel op zich gaan zien.
Te laat
• Kom te laat.

Verborgen obstakel
• Noem een obstakel slechts impliciet.

Interruptie
• Onderbreek de beurt van iemand anders.

Langdradig
• Blijf voor je uit kletsen tot iemand je stopt.

Stille kip
• Wanneer je aan de beurt bent laat je weten slechts te komen kijken.

Zijspoor
• Probeer de standup op een zijspoor te krijgen.

Troubleshooter
• Ga uitvoerig in op het obstakel van een ander.

Zijdiscussie
• Begin een discussie met iemand anders, los van de groep.

Bemoeial kip
• Zeg dat je slechts komt kijken en praat vervolgens over dingen waar de groep niks aan heeft.

Staar naar scrum master
• Communiceer alleen met de scrum master, negeer de rest.

STANDUP FROM HELL
SPRINT BACKLOG
Hulpvragen
| Welke items uit de ijsberg leveren we deze sprint op?
| Wat zijn de prioriteiten voor deze sprint?

Hulpmiddel
| Plak de post-its van de ijsberg naar de sprint backlog
SCRUMBOARD
Hulpvragen
| Welke stapjes moeten er gezet worden om de DOD te bereiken?
| Welke taken ga jij uitvoeren?

Hulpmiddel
| Maak de taakjes zo klein mogelijk en schrijf je naam erop.
PRODUCT BACKLOG
De
scrum master
en de
product owner
kunnen niet dezelfde persoon zijn.
De
product owner
is bij
alle
scrum ceremonies aanwezig.
Tijdens de
stand-up
worden uitsluitend voortgang en knelpunten besproken.
Een
scrumteam
bestaat alleen uit
varkens
.
De
sprint backlog
wordt gevuld met geselecteerde items uit de
product backlog
.
De
product owner
heeft altijd het laatste woord.
Voor de
review
worden de
product owner
en
relevante stakeholders
uitgenodigd.
Je mag een taak op het
scrumboard
verplaatsen van
‘busy’
naar
‘done’
op
het moment dat je ermee
klaar
bent.
SCRUM QUIZ
AGILE PORTFOLIO
| Hulpmiddel voor programma's, afdelingen en directies;
| Hoofdlijnen in plaats van taakniveau;
| Biedt inzicht, verbinding en richting.

AGILE PORTFOLIO
Verdieping
4 groepen
20 minuten voorbereiding
5 minuten uitvoering per team

kies uit:
retrospective
review
definition of done
teamsamenstelling
....
Sprintplanning
Check-in
Retrospective
Scrum kent vier
bijeenkomsten
, namelijk...
Scrum kent vier
rollen
, namelijk...
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week
Voorbeelden van een Scrum week
Part-time dedicated
Huiswerkmodel
Full transcript