Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wie heeft de macht in een parlementaire democratie?

§5 + 6 H3 Parlementaire democratie
by

Freek Gruijters

on 25 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wie heeft de macht in een parlementaire democratie?

Wie heeft de macht in een parlementaire democratie?
Verschillende 'lagen'
Gemeente
Provincie
Rijk
Europa
Regering
Koning + ministers
Kabinet
Ministers + staatssecretarissen
Opdracht: Hoe komt een kabinet tot stand?
Taken v/d koning
handtekening plaatsen onder wetten
troonrede voorlezen
(wekelijks) overleg met de minister-president
CONSTITUTIONELE MONARCHIE
taken en bevoegdheden van de koning staan vastgelegd in de grondwet
De Koning is ONSCHENDBAAR
Minister
maken van wetsvoorstellen
uitvoeren van wetten
opstellen van rijksbegroting
Politiek verantwoordelijk
als ambtenaren in de fout gaan zijn ministers verantwoordelijk
Verschillende soorten ministers
Minister met portefeuille
Minister zonder portefeuille
Programmaminister
met een eigen ministerie en een eigen begroting
geen eigen ministerie en geen eigen begroting
geen eigen ministerie, maar wel een eigen begroting
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Ministerie van Defensie (Def)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Fin)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministers zonder portefeuille:
Minister voor Medische Zorg, onder VWS
Minister voor Rechtsbescherming, onder J&V
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder BZ
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, onder OCWMinisteries kabinet RUtte -De jonge-ollongren-Schouten
Parlement - Staten Generaal
e
kamer
e
kamer
75 leden 150 leden
indirect gekozen direct gekozen
door: ......? door: ......?

Taken van het parlement
(mede)wetgeving
controleren
stemrecht stemrecht
budgetrecht budgetrecht
recht van initiatief
recht van amendement
recht van interpellatie recht van interpellatie
recht van enquête recht van enquête
opdracht: Welke rechten vallen onder de (mede)wetgevende taak en welke rechten onder de controlerende taak van het parlement?
recht van motie recht van motie
vragenrecht vragenrecht
Coalitie / oppositie
Regeringspartijen/Coalitiepartijen: politieke partijen die samen regeren en dus ook ministers leveren

Oppositiepartijen: politieke partijen die niet regeren
Wat zijn nu de coalitiepartijen?
Wat zijn nu de oppositiepartijen?
Staatssecretaris
verlichten taken ministers
ondergeschikt aan minister
Rijk
Regering/Kabinet
Parlement
maken wetsvoorstellen
uitvoeren wetten
De minister-president is verantwoordelijk voor alle gedragingen van leden van het Koninklijk Huis.
Ministeriële verantwoordelijkheid:
Koning
Noteer achter ieder recht een 'C' of een 'W'
Full transcript