Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN COCA COLA REKLAMININ ÇÖZÜMLEMESİ

No description
by

ASLI TAVSATMAZ

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN COCA COLA REKLAMININ ÇÖZÜMLEMESİ

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN COCA COLA REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLEMESİ
COCA COLA-KOKA KOLA 50.YIL REKLAM FİLMİ
Göstergebilimi nedir?
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotikdir.Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanmasıdır.
Gösterge biliminin birçok bilim dalıyla ortak sınırları vardır.
Gösterge bilimi, felsefe, fenomenoloji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, dil bilimi gibi bilimlerle ortak konulara sahiptir. Temel görevlerinden birisi bu bilgi dallarından gelen bilgileri birleştirerek yeni bilgilere ulaşmaktır.
Göstergebilim-dilbilimi, (Semiolinguistik), dilbilimi dışındaki
bütün işaret sistemlerini de inceler.
GÖSTERGEBİLİMİNİN ÖNCÜLERİ
Modern gösterge biliminin asıl kurucuları
Saussure
ile
C.S.Peirce
’dir. Bunlara Danimarkalı dilbilmici
Louis Hjelmslev
de ilave edilebilir.
Saussure
, Genel Dilbilim Dersleri’nde “semiologie”yi insanlar arasında bildirişimi sağlayan bütün işaret ve (sembol) sistemlerinin genel bilimi olarak tanımlamıştır. Anglo-sakson geleneğinin kurucusu
Sanders Peirce
’e göre göstergebilimi “semiotique”, işaretin formel teorisi ve mantığıdır.
Saussure
semiotiğin sosyal niteliği üzerinde durur.
Peirce
ise bu bilimin mantık ve biçim (form) cephesi üzerinde ısrar eder.


Üçlü Ayrımlar
Peirce’ün
düsüncesinde üçlü ayrımlar oldukça önemli bir rol oynar.
Düsünür, gösterge alanındaki ve hatta hemen hemen ele aldığı bütün öğeleri bu tanımdaki temsil, simge, yerini tutma vb. anlamlarda çevrilebilecek representment kavramı,
Peirce
üzerindeki
Kant
etkisiyle kullanılmıştır. Buradaki anlamı
Kant
’ın her türden zihin içeriğini ifade etmek için kullandığı vorstellung kavramına eşdeğerdir.
Peirce’e göre zihin sıralamayı içerir: Birincilik, ikincilik ve üçüncülük. Mantığın işleyişi bu işleyişindeki mantıkta bulunmaktadır. Bu mantığın basamakları da bir üçlüye,ve mantık da en genel anlamıyla “biçimsel gösterge öğretisiyse” o halde göstergeler de üçe ayrılmalıdır (Peirce, 1984: 227).
Bu basamakları birer örnekle açıklayacak olursak:
1. Birincilik
: Başka bir şeye gönderme yapmaksızın ya da baska bir seyle ilişki taşımaksızın varolanlar.
2. ikincilik:
Başka bir şeyle ilişkisi olan; ancak herhangi üçüncü bir kendilikle ilişki taşımaksızın varolanlar.
3. Üçüncülük:
ikinci kendilikle ilişki içerisinde olan birincisiyle ve birbiriyle ilişki içerisinde olabildiği kadar ilişki içerisinde olanlar (Merrell, 2000: 32).
“Öyle ifadeler vardır ki bu topraklarda başka hiçbir yerde yoktur, her biri bize has her biri bu dile özel” işte bu sözlerle ve Halit KIVANÇ’ın sesiyle reklama başlıyor Coca Cola 50’nci Yıl reklamına...
Türk kültürünü yansıtan kısmet, sıhhatler olsun, hayırlısı olsun gibi bize özel kelimeleri insanımızın doğal anlarından karelerle gösteriyor bizlere, iyimserliğe vurgu yaparak.

Ve reklamın son sahnesinde Coca Cola marka adını Türkçe Koka Kola yazarak Türk halkına; “artık sizden birisi olduk” mesajını veriyor. Arka fonda ise Erol Evgin’in “İşte öyle bir şey” adlı şarkısıyla bizi maziye götürerek hüzünlü bir duygu selinin içine bırakıyor. Coca Cola, duygularının tarifinin olmadığını ifade etmek istercesine ruhumuza işte öyle bir şey demeye çalışıyor.


YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE GÖSTERGEBİLİM

Yrd.Doç.Dr.Nejla Karabulut

Hazırlayan: Aslı TAVSATMAZ
Peirce ve Saussure’den sonraki ilk gösterge bilimciler
1930 yıllarında, mantıktan esinlenerek gösterge bilimi geliştirmeye çalışanlar arasında Ch. W. Morris özel bir yer tutar. Peirce’ün. ve yeni-olgucu akımın etkisinde kalan Morris, Foundations of the Theory of Signs (Göstergeler Kuramının Temelleri) [1938] ve Signs, Language and Behaviour (Göstergeler, Dil ve Davranış) [1946] adlı yapıtlarında, bütün göstergelerin genel kuramını oluşturmaya çalışır. Genel kuram içinde de üç bileşen ayırt eder:
1. Söz dizimi:
Göstergelerin birleşim kurallarını araştırır;
2. Anlam bilimi:
Göstergelerin anlamını inceler;
3. Edim bilimi:
Göstergelerin kaynağını, kullanılışını ve etkilerini davranış çerçevesi içinde inceler.
PİERCE'E GÖRE REKLAM ANALİZİ
Reklamda kullanılan slogan ve renk görüntüsel göstergeyi belirler.Coca Cola reklamında kullanılan Kırmızı rengi heyecan ve yüksek enerjiyi çağrıştırır. Kırmızı; en uyarıcı, dinamik, tutkulu ve dikkat çekici renktir. Bu nedenle, özellikle dikkat çekmesi istenen satış noktalarında veya iştah uyandırdığı için gıda sektöründe tercih edilir.Ambalaj üzerindeki markanın beyaz ile yazılması hem bir kontrast oluşturmak,hemde gözün en parlak algıladığı rengin beyaz olmasıdır.

Pierce üç faklı gösterge ortaya koyar:
İkonik
(taklit (mimesis) aracılığıyla temsil
edilen neyi temsil ediyorsa ona benzer);
indexical
(bir şeyin varlığının temsili
olan iz –duman ateşin belirtisidir); ve
sembolik
(keyfi bir bağlantı ya da objesine
anlaşmaya dayalı bir ilişkiyle bağlı olabilir, bayrağın bir ulusu sembolize etmesi gibi).
Örneğin kırmızı renkte gördüğümüz coca cola kutusu- bu bir ikonik imajdır.
İmge, ünlü bir reklam kampanyasının merkezidir. Reklamda Türk halkının farklı kesimlerinden karelerine yer verir.
Sembolik düzeyde Coca Cola ABD'de kökenli bir içecektir ve Amerikan yaşam tarzının bir simgesidir. Coca Cola 50.yıla özel reklam filminde;Bu imajı kırarak Türk halkında 7 den 70'e hitap ettiğini göstermektedir.
Reklam filminin göstergebilimsel çözümlenmesi aşamasında, Geert Hofstede’in“Kültürel Boyutlar Modeli”nden yararlanılacaktır.
Grup davranışları, işbirliği ve işbölümü Türk kültürünün ayırt edici özellikleri içerisindeyer alır.Reklamda grup davranışları Türk Kültüründe var olan 'Birlikten Kuvvet Doğar sözüne de vurgu yapmaktadır.
Hofstede, bireycilik-grupçuluk yapısında, grupçuların aile veya ülke gibigruplara güçlü bağlılıkları olduğunu ileri sürer. Birliktelikten hoşlanan kültür, bireyler arasında birliktelik kimliği yaratan baskın değerler olarak ilgili olma ve karşılıklı saygıveya uzlaşma ve sosyal dayanışmayı teşvik eder
Full transcript