Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

No description
by

Asmida Nasir

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Pengenalan EIA
Penilaian Impak Alam Sekitar atau Environmental Impact Assessment (EIA) merupakan alat pengurusan persekitaran secara lestari tanpa mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar.

Objektif EIA adalah mengenalpasti, meramal dan menghuraikan akan kebaikan dan keburukan sesuatu cadangan projek .
KONSEP PENILAIAN IMPAK ALAM SEKITAR (EIA)
boleh ditakrifkan sebagai satu kajian terhadap kesan daripada projek yang dicadangkan ke atas alam sekitar.
Munn (1979) mengatakan EIA adalah untuk mengenal pasti dan meramalkan kesan kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.
EIA boleh dianggap sebagai mekanisme yang memaksimumkan kecekapan penggunaan sumber asli dan manusia
Isi kandungan EIA
(a) Ringkasan Eksekutif.
(b) Polisi, rangka kerja undang-undang, dan pentadbiran.
(c) Penerangan projek .
(d) Data
(e) Impak alam sekitar .
(f ) Analisis alternatif.
(g ) Pelan pengurusan alam sekitar (EMP ).
(h) Lampiran

TUJUAN EIA
1. Bantuan untuk membuat keputusan.
contohnya pihak berkuasa tempatan menyediakan pemeriksaan sistematik merangkumi implikasi persekitaran yang dicadangkan tindakan, dan kadang-kadang alternatif, sebelum keputusan diambil.
2. Alat untuk pembangunan mampan
asas tujuan EIA ialah sebagai salah satu instrumen untuk mencapai pembangunan yang mampan, pembangunan yang tidak merosakkan bumi.


Prinsip-prinsip EIA
Sudut Perundangan
menyentuh tentang tindakan dan langkah yang akan diambil bagi mengelak, mengawal, dan mengurangkan kesan buruk kepada alam sekitar.
Indeks persekitaran
perlu dipertimbangkan sebelum, semasa atau selepas projek dilaksanakan bagi mengelakkan indeks kualiti alam sekitar terjejas.
Pelan perancangan
THE END !!!!
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
Prinsip Dua
Penghindaran dan pencegahan persekitaran buruk yang timbul.
untuk mengelak dan mencegah kesan persekitaran yang buruk melalui projek yang dicadangkan dan yang dirancang.
Prinsip Tiga
Memberi kesan positif terhadap keputusan yang dibuat seawal yang mungkin dan berfikiran proaktif tentang pilihan dan alternatif yang terbaik.
untuk memudahkan setiap usaha bagi meningkatkan prestasi persekitaran yang ingin dicapai pada tahap awal projek perancangan kemudian pada tahap seterusnya iaitu projek pembangunan untuk hasil yang memuaskan

Prinsip Empat
Prinsip empat ialah proses projek kitaran sepanjang hidup.
melibatkan suatu tindakan yang dinamik untuk mengenalpasti dan meramal kemungkinan kesan persekitaran yang akan buruk daripada pembangunan yang telah dirancang bagi mengembangkan langkah-langkah untuk mengelak, mencegah dan mengurangkan masalah persekitaran.
Prinsip Lima
Membuat cadangan penguatkuasaan PIAS.
haruslah rasional, praktikal dan berkesan, dengan memberi maklumat tentang 5W ( seperti : apakah tindakan yang akan dilaksanakan, oleh siapa, bila, di mana dan mengapa) dan dengan definisi yang jelas mengenai tanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah yang dicadangkan. Tindakan yang dicadangkan haruslah mudah bagi mengelakkan masalah persekitaran yang merugikan daripada berlaku.
Prinsip Satu
perancangan proaktif dan menetapkan keputusan.
untuk mengelak masalah yang timbul dan kesan persekitaran yang menyebabkan kerugian pada awalnya atau pengalaman yang pernah dialami dalam pembangunan yang dirancang.
Prinsip Enam
Fleksibel yang telus, dengan penyertaan awam serta kemampuan untuk mengadaptasi perubahan.
Proses PIAS haruslah telus dan mengutamakan penyertaan awam.
Prinsip Tujuh
Hasil percubaan secara praktikal dalam persekitaran dan masyarakat.
untuk menyampaikan dan menghasilkan komunikasi persekitaran secara praktikal dalam persekitaran dan masyarakat.
Permonitoran
siasatan penguatkuasaan dan pemantauan telah dijalankan ke atas projek-projek yang telah mendapat kelulusan EIA.
Pengurusan dan prosedur
Prinsip Lapan
Fokus pencegahan terakhir.
Fokus permulaan adalah melibatkan usaha untuk menyelamatkan sejumlah besar kerugian yang dialami atau kos lain yang mungkin wujud seperti kos perbelanjaan yang mahal
Prinsip Sembilan
Kecekapan dan keberkesanan.
pendekatan yang cekap dan berkesan dalam melakukan kajian proses EIA perlu diutamakan dan langkah demi langkah yang diambil akan meningkatkan produktiviti dalam proses EIA itu sendiri.
Prinsip Sepuluh
Perjanjian telus antara pihak-pihak yang berkaitan, harapan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang akan dilaksanakan, dan keputusan yang jelas tentang konflik lain yang wujud.
Pemilihan tapak
Tapak yang akan dijalankan projek akan dikaji dari segi kesesuaian melalui lawatan tapak dan maklumat yang ada
Dalam peringkat ini langkah-langkah melindungi alam sekitar dan menyelesaikan masalah sosioekonomi akan diselesaikan.
Pemilihan tapak juga tidak boleh terletak dalam atau berhampiran dengan kawasan sensitif alam sekitar- Environmentally Sensitive Areas (ESA).
Menjalankan Analisis Alam Sekitar ke atas Cadangan Projek
Analisis alam sekitar yang dibuat mestilah dibuat oleh individu yang bertauliah serta berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah EIA Consultant Registration Scheme.
Pihak Kuasa Meluluskan Projek
Semua projek dibawah prescribed activities perlu mendapatkan kelulusan EIA daripada Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar sebelum diluluskan oleh pihak berkuasa Persekutuan atau negeri yang berkenaan untuk perlaksanaan.
Penilaian Strategik Alam Sekitar (SEA)
SEA merupakan satu lagi alat yang digunakan ketika membuat penilaian alam sekitar semasa merancang projek.
Skop SEA lebih meluas berbanding dengan penilaian konvensional dan biasanya dibuat pada peringkat polisi dan program dan berkait dengan penilaian sosial dan ekonomi.
Perspektif EIA

Kesimpulan
Kesimpulannya, EIA ataupun Environment Impact Assessment merupakan suatu kaedah yang berkesan yang mampu menjadi wadah atau medium bagi membuat penilaian sesuatu projek pembangunan itu sama ada sesuai dilaksanakan ataupun tidak berdasarkan penilaian kepada kesan alam sekitar. Semua pihak sama ada pemaju, Jabatan-jabatan yang terlibat dan masyarakat harus berganding bahu bagi memastikan suatu pembangunan itu bersifat lestari alam agar alam sekitar kita terpelihara dan menjamin kehidupan yang sejahtera.
Full transcript