Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islamitische denkers in de moderne tijd

Deze Prezi is een illustratie en een overzicht van mijn opgestelde portfolio: Bronteksten Islam tbv mijn premaster opleiding Religiewetenschappen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2013.
by

Dries de Moor

on 16 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islamitische denkers in de moderne tijd

Dit is een overzicht van invloedrijke islamitische denkers vanaf de 19e eeuw tot nu. Deze Prezi is bedoeld als een 'biografische kaart'. Om recht te doen aan het gedachtegoed dient de nodige studie op publicaties van en over deze denkers gedaan te worden.

Dit overzicht is bedoeld als illustratie bij mijn portfolio-opdracht behorende bij course 'Bronteksten Islam, Premaster Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, opgesteld in mei 2013
1838 - 1897
Sayed Jamalludin Afghani
Muhammad 'Abduh
1817 -1898
Sir Syed Ahmad Khan
1865 -1935
Rashid Rida
1872 - 1963
Ahmad Lutfi al-Sayyid
1888-1966
Ali Abdel Raziq
Islamitische denkers in de moderne tijd
1906 -1949
Hassan al-Banna
Modernist
Pan-Islamisme
Al- Afghani stelt dat religie wetenschap niet in de weg moet en hoeft te staan. Falsafa en wetenschapsfilosofie zijn noodzakelijk om als een geweten te functioneren.
1849 - 1905
Journalist, theoloog, jurist
en mufti in Egypte
Liberaal hervormer
pan-Islamisme
'Abduh pleitte voor een 'liberale- en Islam-loyale' openheid: twijfel en vragen dienen met rede onderzocht en beantwoord te worden. Het is God's intentie dat de mens de wereld begrijpt en ontwikkelt.
Volgens Khan is het enige criterium voor de waarheid van religie of deze in overeenstemming is met de menselijke aard en zijn omgeving. Onderwijs en wetenschap zijn nuttig en noodzakelijk voor het landsbestuur. De Islam kan hierbij leren van de geschiedenis van de Christenen.
Modernist
Hervorming Islam
Afghaanse migranten in India, rijke familie, afstammelingen van de Profeet zelve
Dialoog
Moslims en
Christenen
Wetenschap
Filosofie
en oorsprong Islam
Leerling van M. Abduh
Wetenschap en
Islam horen bij elkaar
Pan-Islamisme
Terug naar de oorsprong van de Islam met als gids de Koran. Wetenschap en Islam horen bij elkaar, ook in alledaagse zaken (in tegenstelling tot zijn leermeester Abduh). Islam gaat boven nationalisme.
Nationalisme
Anti-koloniaal
Seculier
Journalist, jurist
Directeur universiteit v. Cairo
Lutfi verzette zich tegen pan-islamisme en is de grondlegger te noemen van een seculiere, liberale en nationalistische stroming te noemen. Egyptenaar zijn komt voor Moslim zijn. Egypte dient te emanciperen. Zowel de conservatieve Islam als de bemoeienis van het koloniale Westen zijn hierbij beperkende factoren
Egyptische
rechter
Zijn thesis is dat de Umma louter religieus is en geen politieke of regeringsvormen mag bevatten. Ook beweerde hij dat de profeet louter een spiritueel leider was en zich juist helemaal heeft onthouden van welke vorm van politiek leiderschap dan ook. Voor veel moslims was zijn werk weer een verdienste van het Westen dat de Moslim-gemeenschap wilde verdelen (Al Raziq had ook in Oxford gestudeerd).
Conservatief -
scheiding van Islam en staat
Seculier
Islamist
Anti-Imperialist
M.Abduh en R. Rida als voorbeeld.
Oprichter
Moslim Broederschap
Vermoedelijk vermoord door Egyptische geheime dienst omdat hij achter de (opruiing tot) de moord op premier Pasha zat.
Al-Banna’s doctrine was gebaseerd op vier principes: natie, staat, sociale gerechtigheid en gemeenschap. Daarbij hanteerde hij, en de Broederschap met hem, de slogan: ‘De Koran is ons geweten’ en ‘de Koran is de wet en Muhammed is ons voorbeeld’.
Al- Banna wilde de democratie gebruiken door de
Moslim Broederschap als partij verkiesbaar te stellen.
1906-1966
Sayyid Qutb
Qutb bouwde voort op de ideeën van Al Banna. Hij radicaliseerde steeds meer, vermoedelijk ook door de losbandigheid welke hij tijdens zijn verblijf in de VS heeft gezien en ging over tot het inzetten van geweld nadat hij in de gevangenis in Egypte martelingen en executies heeft gezien. Voor hem was de hele wereld, inclusief de Arabische, ver afgedwaald van de oorspronkelijke Islam en was terugkeer noodzaak. Daarbij mochten van hem alle niet-moslims (ook zij die hun taak niet goed uitvoerden, b.v. politici die de sharia niet wilden invoeren) gedood worden.
Hij zou later een inspiratie zijn voor Osama bin Laden.
Usama bin Laden
Islamist
Fundamentalist
1957 - 2011
Oprichter Al-Qaida
en brein achter aanslagen in Amerika op WTC en Pentagon in 2001 ('9-11')
Bin Laden stelt het lijden van Moslims wordt veroorzaakt door het verbond van Joden en Christenen en de Amerikanen in het bijzonder. Medeplichtig hieraan zijn de corrupte (Arabische) regeringen die zelfverrijking en door mensen gemaakte wetten prefereren boven woord en wet van God (Koran en Sharia). Hij wilde de Islam herstellen door het inzetten van wat nodig is: geweld en economische boycot van de Amerikanen
bron: al-Hariri-Wendel, T, (1999), Symbolen van de Islam, pagina 152
De betekenis van bovenstaande kalligrafie vormt een overeenkomst tussen de denkers die in dit portfolio aan de orde komen: allen hebben hun leven gewijd aan, geriskeerd of zelfs hun leven gegeven voor waar zij in geloofden, gefundeerd door transcendente of immanente motieven.
.
al-Afghani zette Pan-Islamisme op de kaart
Abduh gaf rede en wetenschap een actieve plaats in theologische discussies
Khan wees orthopraxie af en pleitte voor hervorming van de Islam en gemeenschap middels onderwijs naar Westerse concepten
Rida's fundament voor reformatie Islam:
Gebruik westerse wetenschap en techniek. En herstel het kalifaat.
Lutfi inspireerde seculier nationalisme: "Egyptianness before Moslim"
Raziq pleitte voor een seculiere staat: 'Muhammed was louter een spiritueel leider en het kalifaat heeft geen bestaansrecht.'
Al-Banna bracht de Moslim Broederschap op de been: 'De Koran is ons geweten en Muhammed is ons voorbeeld'. Inzet: gebruik de politiek.
Qutb geloofde steeds meer dat geweld noodzakelijk was om weigerende overheden te laten luisteren en verzet te bieden aan de oprukkende Jahiliyyah.
Bin Laden richtte zich tegen corrupte Arabische regeringen en het verbond van zionisten en kruisvaarders, de VS in het bijzonder.
Pan-Islamisme
Imperialisten?
Islam & Westerse wetenschap
Islam boven nationalisme
Nationalisme boven Islam
Rede en wetenschap
Seculiere staat
Fundamentalisme
Islamitische staat: sharia
Extremisme
Geweld
Politiek
Ummah
Moslim Broederschap - Al-Ikhwan Al-Moslemun
In 1928 werd de MB opgericht door Al-Banna met als doel het herstellen van eer en glorie van de Islam: volgens Al-Banna werd de wereld te veel gedomineerd door de kolonisten in het algemeen en in Egypte specifiek door de Engelsen. Westerse ideologieën moesten afgelegd worden en men moest terug naar de Islamitische waarden
Fundamentalistisch - Sharia
Eén leider, gelijke broeders
Systeem veranderen in het systeem zelf
1928 - Heden
Gewelddadige onderdrukking en verbanning (bewind Nasser) van de beweging/partij mondde uit in het legitimeren van geweld tegen de Jahiliyyah (onder Qutb)
Heeft 3 jaar in de VS
en in Europa onderwijs opvattingen bestudeerd.
Dichter en
literair criticus, onderwijskundige
Fundamentalist,
propageert takfir
en jahiliyya
Militante Islamistische groepen sinds 1970
Na de regering van Nasser zijn ook die van Sadat en Mubarak verzeild geraakt in een kringloop van ruimte geven, bedreigingen zien, arrestaties, onderdrukking met als resultaat gewelddadige represailles waar vervolgens weer met geweld op gereageerd moest worden door de overheden.
Afsplitsingen van o.a. MB
Geweldspiralen
Verschillende ideologien
Sharia
Tafkir (Afvalligen)
Hijra (Heilige vlucht)
Jihad
Society of Moslims - Tanzim al-Jihad - Al-Jama ‘a al-Islamiyya - Islamic Group - Upper Egypt Group .

Aanvallen op: regering, toeristen, (buitenlandse-) economie. Gericht op invoering Sharia en Islamitische staat. Probleem : de groepen verschillen en regeringen maken (te)weinig onderscheid tussen daadwerkelijke terroristen en hun sympathisanten.
Gebruikte bronnen


Esposito, J.L. (1998) Islam and Politics- fourth edition. New York: Syracuse University Press

Driessen, H. (2010), In het huis van de Islam. Nijmegen/Amsterdam:Uitgeverij SUN

Artikelen aangereikt in de course 'Bronteksten Islam', 2013, te weten:
1. Inleiding: Moslims en de uitdagingen van de moderne tijd
2. Al-Afghânî: An Islamic Response to Imperialism; Islamic Solidarity.
3. Muhammad ‘Abduh: Islam, Reason, and Civilization; Islam Civilizes its Conquerors.
4. Sayyid Ahmad Khân: India and English Government; Islam: the Religion of Reason and Nature.
5. Rashîd Ridâ: Patriotism, Nationalism, and Group Spirit in Islam; Ahmad Lutfî al-Sayyid: Egyptianness.
6. ‘Alî ‘Abd al-Râziq: The Caliphate and the Bases of Power.
7. Hasan al-Bannâ’: The New Renaissance
8. De beweging van de Moslimbroeders
9. Sayyid Qutb: Milestones
10. De ideologie van militante islamitische groepen sinds de jaren zeventig.
11. Usâma b. Lâdin: Oorlogsverklaring aan de Amerikanen
12. Subhî Mahmasânî: Adaptation of Islamic Jurisprudence to Modern Social Needs.

Al-Hariri-Wendel, T, (2002), Symbolen van de Islam. Hoevelaken: Uitgeverij Verba bv.

Diverse internetbronnen en online naslagwerken (Brill, Oxford).
Nawoord
In dit overzicht van Islamitische denkers zijn we begonnen in de tweede helft van de 19e eeuw met o.a. de denkbeelden van Al-Afhgani, Abduh en Khan. Is dit modern te noemen? Dat roepen we makkelijker van de hedendaagse Moslim Broederschap of van Usama bin Laden, omdat deze in tijd dichterbij ons staan. De laatste drie eeuwen valt er wereldwijd te spreken over paradigma-shifts: de wereld is bereisbaar geworden, communicatiemiddelen zijn snel ontwikkeld, processen van secularisatie zijn als zodanig benoemd, democratie en andere ideologieën hebben zich in razend tempo over de wereld verspreid. Kolonisatie heeft niet meer de fysieke vorm die het heeft gehad. Al deze zaken hebben het hele denken over staatsinrichting, religie, politiek en vrijheid en afhankelijkheid in een ander licht gesteld.

De Islamitische landen in de hele wereld roeren zich misschien wel als nooit te voren. Er wordt gesproken over 'Arabische lentes' , er heerst internationaal angst voor terrorisme, binnen veel landen willen mensen zelf invloed krijgen, zelf bepalen hoe en wat zij geloven of anderszins nodig hebben om samen te kunnen leven.

En veel van deze beroeringen zijn ontstaan vanuit de in dit portfolio beschreven fundamentele ideeën. Met recht zijn deze mannen daarom moderne Islamitische denkers te noemen.

Waar brengen zij de wereld nog verder naartoe? Esposito (1998, p. 348) gaf in 1998 al aan dat burgeroorlogen eerder over etnische of anderszins nationale problemen gaan dan over religie. Tegelijk is de Islam al sinds de vier rechtgeleide Kaliefen sterk verweven met de sociale en politieke structuren. Ook lijkt het erop dat tussen 1998 en nu, 2013, zowel seculiere groepen als religieuze groepen hun stem meer laten horen. Op z'n minst in de verte klinkt nog een echo van Rida, Khan, Al-Afghani, Abduh, Lutfi of één van de anderen. Hedendaagse filosofie is mede hun erfgoed.Full transcript