Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zelfregulerend leren als basis

Sinte Lucij & Meester Gijbels, woensdag 12 september 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 11 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zelfregulerend leren als basis

Zelfregulerend leren als basis
Leerlingen stellen eigen doelen
Leerlingen moeten, binnen het methodedoel dat de leerkracht stelt, de ruimte krijgen om eigen doelen te stellen. Wat willen zij aan het einde van de les beheersen? Hierdoor is een leerling volledig gefocust op het doel, waardoor zij zelf dit doel willen behalen, in plaats van dat alleen de leerkracht wil dat de leerling zijn doel haalt. Ook Marzano stelt dat hierdoor eigenaarschap toeneemt en resultaten stijgen (Marzano, 2008).
Leerlingen evalueren
op hun eigen leren
Leerlingen moeten voor zichzelf in staat worden gesteld om te evalueren op hun eigen leerproces. Hierbij is het belangrijk dat zij evalueren op zowel het proces als het product. Waarom hebben zij hun eigen gestelde doel wel of niet gehaald? Wat voor gevolgen heeft dit voor het doel van de volgende les? Door het onderkennen van eigen fouten en mogelijkheden neemt het eigenaarschap toe (Duckworth, 2009).
Leerlingen kunnen hun
eigen vorderingen bijhouden
Leerlingen moeten hun eigen resultaten op een duidelijke, meetbare manier bijhouden. Dit kan bijvoorbeeld door het noteren van het percentage goede opdrachten/antwoorden en dit te verwerken in een grafiek. Zij zien zo hun eigen vooruitgang en voor hen wordt het duidelijk wat het effect is van hun inspanning (Zimmerman, 1990).
Leerlingen kunnen zelf
aangeven welke hulp zij nodig hebben
Leerlingen kunnen zelf aangeven welke instructie zij nodig hebben en of dat zij een bepaald doel al beheersen. Dit neemt de regie gedeeltelijk weg bij de leerkracht en stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling (Zimmerman, 1990).
woensdag 12 september 2018
Waarom...?
Maak onderscheid tussen leerdoelen en leeractiviteiten
Activiteiten/taken of leerdoelen uit verschillende methodes:

* we gaan optellen en aftrekken met breuken
* ontwerp een uitgebalanceerd menu met alle
* onderdelen van de schijf van vijf
* schrijf een verslag over Charles Dickens
* bouw het kasteel op het plaatje precies na
* ken de provincies en de hoofdsteden
* maak een reisbrochure voor een regio
* iedereen kent de tafel van acht
Laat leerlingen leerdoelen bepalen
leerlingen laten brainstromen en noteren in format:
*als we dit blok hebben afgerond, weet ik...
*als we dit blok hebben afgerond ben ik in staat...
Feed up:
wat zijn de leerdoelen voor de leerling?
Feedback:
waar is de leerling nu, op weg naar het leerdoel?
Feed forward:
wat heeft de leerling nog te leren om het gestelde
doel te behalen?


Formatief evalueren
Werkvormen die tussentijds inzicht geven in het leerproces van de leerlingen, zodat aanbod waar nodig bijgesteld kan worden en de kans wordt vergroot dat de leerling de leerdoelen behaalt;


doel-oefening-reflectie
denken-delen-uitwisselen
http://www.leraar24.nl/video/2556
https://www.leraar24.nl/video/693#tab=0
Starten met het einddoel voor ogen.
Beginnen met een complete taak.
Laat leerlingen een foutenanalyse maken.
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen/Leerlijnenoverzicht/Leerlijnen.htm

twee typen leerdoelen:
- declaratief 'ik weet...'
- procedureel 'ik ben in staat om...'
Geef kinderen oriëntatietijd
reflectie op de inhoud
...naar onze praktijk!
Aan de slag met zelfregulering
...vanuit de visie van de school.
Opzet van de bijeenkomsten:
zomervakantie
1
data &
duiden
2
duiden &
doelen
3
doelen &
doen
Doorlopende (ontwikkelings)lijn
Hoe ben je gestart?
Wat ben je in leerkrachtgedrag anders gaan doen?
Cultuur
Planning
Routines
Inrichting
Cultuur
...praten over leren
houding & mindset
1. mogelijkheden om veilig te oefenen en fouten te maken.

2. beoordeling die rekening houdt met oefening en prestatie.

3. feedback...positief en oprecht.
Peer Critique: Creating a Culture of Revision
Planning
doelen - plannen - bijhouden
Routines
Inlooproutines
Overgangsroutines
Instructieroutines
Hoe kom ik de klas binnen?
Hoe sluit ik af en begin ik
aan een nieuwe les?
Opruimen - nieuwe spullen pakken
Routines voor aanpak taak en leren voor een toets
Wat ga ik doen?
voorspelbaarheid creëert ruimte
Inrichting
loopruimte
werkruimte
materiaalruimte
informatie op
de muren?
'natuurlijke stroom'
functie duiden van de ruimte
draagt de inrichting bij aan zelfregulerend leren?
Werken aan voorwaarden
Tools Klassenmanagement
Lees onderstaande kleuren zo snel mogelijk hard op voor, van
boven naar onder
en vervolgens van
onder naar boven
:
Lees nu de volgende woorden achter elkaar hard op en zeg de
kleur
(dus niet het woord):
taakaanpak
reflectie
Full transcript