Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisatiekunde 1 vt

No description
by

Marly Snel

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisatiekunde 1 vt

Organisatiekunde 1 OFMORG01VX/DX
Janek van Baal
Edwin Moor
Marly Snel


Introductie van het vak Organisatiekunde
Wat gaan we doen de komende weken
Hoe wordt getoetst
Samenhang met andere vakken
Wat is organisatiekunde

Wat gaan we doen de komende weken
Werkcolleges 1 keer per week van 100 (dt) en 150 (vt) min.
Theorie en praktijkopdrachten
Opdrachten in de les en thuis
Opdrachten individueel, in duo's en groepen
Ontvangen feedback van docent en van medestudenten


Leerdoelen
De module Organisatiekunde 1 sluit aan bij de volgende competenties van het Competentieprofiel Officemanager AD:

1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.
5. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.Samenhang met andere vakken
Vak valt binnen het thema ‘In- en externe omgeving’
Nederlandse voor Officemanagers 1
Projecten 'beginnen met onderzoek' en 'de bedrijfsomgeving'
Alvast even dit.....
(Uiterlijk) In de week van 7 oktober moet je een interview afnemen van een officemanager
Dit doe je in duo's
Bedenk alvast uit welke branche je een OM zou willen interviewen

Contact leggen en een datum vastprikken kan even duren, dus begin op tijd!
Hoe gaan we toetsen?
Schrijven van een Essay

In modulehandleiding staat wat er van je verwacht wordt en waar je essay op beoordeeld wordt
Gedrag in Organisaties
Officemanager in de organisatie
Spin in het web, wat bedoelen we daarmee?
Activiteit
Vorm viertallen
Overleg met elkaar wat je denkt dat een officemanager doet en wat zijn/haar taken zijn,

Schrijf dit op en maak een "persona"
De organisatiekunde of organisatieleer is een tak van wetenschap, die zich bezig houdt met het bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
Activiteit
Wat zijn jullie bevindingen?
Wat zijn de overeenkomsten?
Wat zijn de verschillen?
Oefening
Lees blz ..... t/m ...... voor jezelf. andere helft van de klas leest ..... t/m .... daarna ga je aan elkaar uitleggen wat je hebt gelezen

Daarna in eigen woorden uitleggen wat ze hebben gelezen.
Deze week
Hoofdstukken 1 uit het boek:
Een zakelijke instelling ontwikkelenFiguur 1.1. Business mindset
Oefening
Ga in duo's bij elkaar zitten en neem een bedrijf in gedachten waarvan jij weleens iets koopt, vul samen figuur 1.1. in voor dit product/bedrijf
Vrije markt en planeconomie
Volledig vrije markt:
Adam Smith: ”de markt stuurt zichzelf, zonder enige vorm van regulering door de overheid”


Test jezelf:
VRAAG: welke economische vorm hebben we in Nederland?


VRAAG: Waarom worden er in Nederland veel overheidsdiensten geprivatiseerd, dat wil zeggen dat particuliere ondernemingen de overheidstaken overneemt?
Micro-economie: Vraag en aanbod
Vraag en aanbod zijn gelijk aan elkaar bij de optimale prijs, Qv = Qa (Q=groote, v=vraag, a=aanbod)Vraag ook afhankelijk van:
Besteedbaar inkomen consument
Specifieke wensen en behoeften
Substituten voor het aangebodene
Promotionele activiteiten aanbieder
Aanbod
Prijs (winst) heeft aanzuigende werking op het aanbod


Maar aanbod wordt ook beïnvloedt door:
Kosten voor loon en grondstoffen
Benodigd kapitaal
Technologische voorsprong/achterstand
Concurrentiekracht
Macro economie

Theorie:
zuivere concurrentie:
Meerdere kopers en verkopers
Identieke producten of diensten
Lage toegangsdrempel (hoge beschikbaarheid)

Praktijk:
Monopolie: 1 aanbieder bepaalt de prijs
Oligopolie: enkele aanbieders hebben een sterke positie op de markt
Monopolistische concurrentie: aanbieders onderscheiden van elkaar op concurrentievoordeel
Theorie: zuivere concurrentie:
Meerdere kopers en verkopers
Identieke producten of diensten
Lage toegangsdrempel (hoge beschikbaarheid)


Praktijk:
Monopolie: 1 aanbieder bepaalt de prijs
Oligopolie: enkele aanbieders hebben een sterke positie op de markt
Monopolistische concurrentie: aanbieders onderscheiden van elkaar
op concurrentievoordeel

Macro economie - concurrentie

Wetten en regels maken om de concurrentie te bevorderen
Anti-kartel
Fusies en overnames
Prijsafspraken
Rol overheid in vrije markt
2. Regulering en de-regulering
Regels voor prijzen, kwaliteit en distributie
Bescherming van de consument
De-regulering leidt niet altijd tot meer concurrentievoordeel!


Rol overheid in vrije markt

Bescherming van stakeholders
Aandeelhouders (code tabaksblat)
Werknemers (ARBO, cao)
Omgeving (Milieu)


Rol overheid in vrije markt

Stabiliteit waarborgen
Economie schommelt; recessie en hoogconjunctuur

Geldhoeveelheid: besteedbaar geld in de economie

Overheid monetair beleid: ”meer geld beschikbaar leidt tot lagere rente consumenten kunnen meer uitgeven, de vraag naar producten wordt groter, de prijzen dus hoger”

GEVOLG: economische daling!


Rol overheid in vrije markt

Verplichte reserves banken verhogen (kunnen ze minder uitlenen)
Rente veranderen (wordt geld lenen goedkoper of duurder)
Geld aankopen (schaarste van een munteenheid maakt dat de waarde stijgt)
Selectieve kredietbeheersing (kredietvoorwaarden versoepelen of juist moeilijker maken)

Monetaire maatregelen

Fiscaal beleid uitvoeren
Economie stimuleren of remmen door meer of minder belasting te heffen
Soorten belasting:
Inkomstenbelasting
Onroerendgoed belasting
BTW
Accijnzen
Sociale heffingen

Werkeloosheid
Aanschaf Duurzame Productie Middelen (DPM)
Prijsveranderingen
Inflatie: stijging van de prijzen
Deflatie: algehele daling van prijzen
Consumenten Prijs Index (CPI)
Bruto Nationaal Inkomen (BNI)

Economische indicatoren

Nederland is een handelsland in een globaliserende wereld;
Bewustwording van:
Kwalitatief hoogstaande producten, klant centraal
Denk als een ondernemer, in mogelijkheden
Globaal denken, culturele diversiteit omarmen
Ethisch en verantwoord gedragen
Sluit aan bij technologie en
e-commerce


Uitdagingen

Rol van overheid in vrije markt

Wasmiddelkartel
Vragen:

Maken voor volgende week: vragen toets je kennis blz 27

Lees hst 4 van Business
blz. 5
Vrije markt en planeconomie
Planeconomie:
Communisme: ”de overheid beheert het kapitaal en reguleert de economie”
Volledig vrije markt en planeconomie
Socialisme: ”de overheid reguleert de belangrijkste voorzieningen (zorg, openbaar vervoer) en reguleert tot op zeker niveau
Waarom bezuinigen?
Oefening
Beantwoord individueel de vragen persoonlijke relevantie op blz. 21 en blz. 25
Activiteit
Full transcript